College: ‘Onvoldoende plannen om te voorzien in onze autonome groeiopgave’

SLIEDRECHT – Sliedrecht moet veel meer woningen bouwen de komende jaren. Dat blijkt uit de beantwoording door het College van B & W van vragen eind februari 2019 gesteld door PvdA Sliedrecht over de lokale woonvisie. “We hadden op 1 januari 2017 in Sliedrecht indicatieve plannen voor 1170 nieuw te bouwen woningen. De behoefte om in de autonome groei in Sliedrecht te voorzien, is geraamd op 1520 zelfstandige woningen tot 1 januari 2031. Dat houdt in dat we op dit moment onvoldoende plannen hebben om te voorzien in onze autonome groeiopgave”, schrijft het college. 

Wordt het toch op termijn bouwen in Sliedrecht-Noord? Volgens de presentatie van dinsdag 18 februari 2018 zou de behoefte aan extra woningen van 2016-2030 1500 woningen zijn. Het gaat volgens het college daarbij om een behoefte van 1600 woningen (1520 zelfstandig en 80 onzelfstandig) op 1 januari 2031, in vergelijking met de voorraad op 1 januari 2016 om te voorzien in de autonome groei. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Het rapport is gebaseerd op gegevens van 1 januari 2016 volgens het Woonbron model 2015. Volgens het college is het RIGO rapport daarmee niet te oud of inmiddels achterhaald. College: “Het RIGO-onderzoek gebruikt meer bronnen dan alleen het Woon Onderzoek Nederland. Daarnaast levert dit simulatiemodel op basis van prognoses en trends betrouwbare en specifieke lokale gegevens. De verwachte bevolkingsgroei is op basis van prognoses en scenario’s. Het valt niet uit te sluiten dat met het nieuwe WoON 2018 (vanaf april 2019 openbaar – red.) en de nieuwste bevolkingsprognose de uitkomsten licht kunnen verschuiven. De grootste trends zullen echter gelijk blijven.”

Toename
De groei van Sliedrecht was vorig jaar vijf personen, het jaar daarvoor twintig personen. Over de laatste drie jaar slechts 1 % en voor de hele Drechtsteden totaal slechts 0,3%. “Is daarmee de bevolkingsgroei tot 2030 van 8% niet erg hoog en inmiddels niet achterhaald door de werkelijkheid? Of is dit geen autonome groei maar ambitie?”, wilde PvdA Sliedrecht weten. Volgens het college moet er onderscheid gemaakt worden tussen bevolkingsgroei en huishoudensgroei. “Het RIGO-rapport is een woningmarktonderzoek en gaat over huishoudens. De Primos prognose 2018 gaat voor Sliedrecht in 2031 nog steeds uit van hetzelfde aantal huishoudens als bij de Primos prognose 2016. Het aantal huishoudens is van belang voor de woonopgave”, antwoordt het college. 

Stijging éénpersoonshuishoudens
Volgens informatie van het CBS en ook elders in uw rapport wordt vanaf 2025 een stagnatie in de bevolkingsgroei verwacht en vanaf 2030 zelfs een vermindering. College: “Een bevolkingsgroei en krimp gaan gepaard met veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd. De trend van de vergrijzing zal zich nog verder voortzetten in de komende jaren. Voor Sliedrecht betekent dat, dat de komende jaren het aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen stijgt. Dit noemen we ook wel gezinsverdunning. Dit betekent dat we voor het zelfde aantal inwoners meer woningen nodig hebben.” Voor de woonopgave is het aantal huishoudens volgens het college van belang. Wordt de nieuwbouw niet gerealiseerd, dan wordt het percentage alleenstaanden en ouderen volgens de bestuurders nog groter.

Ruimer en hoger in prijs
Het college stelt dat het aantal eenpersoonshuishoudens enorm gaat toenemen (vergrijzingen en scheidingen). Volgens de PvdA Sliedrecht juist. Tegelijk stelt het college volgens de PvdA echter dat er vooral behoefte zou zijn aan ruime koopwoningen in de hogere prijsklasse. “Hoe verklaart u de wens van grote dure woningen voor eenpersoonshuishoudens?”, vroeg vragensteller fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) zich af.  Volgens het college blijven veel ouderen in grote woningen wonen. College: “Wanneer we de aanwas van gezinnen met midden- of hoger inkomen belangrijk vinden dan zijn meer ruime koopwoningen nodig. Wanneer we inzetten op groei in het duurdere segment, realiseren we een meer evenwichtig samengestelde bevolking. Het is van belang om bewoners die willen doorstromen naar een woning in een hoger segment, daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden.” De
trend van de vergrijzing zegt zich in Sliedrecht in de komende jaren verder voort. 

Toename huishoudens
Ook op de vraag hoe het kan dat gezinnen; (geen echtparen) maar gezinnen; (en dus met kinderen) in de leeftijdscategorie 65-75 jaar in Sliedrecht met maar liefst 84% zou stijgen. College: “Het gaat om een verwachte toename van 60 huishoudens. Deze verwachting zit in de prognose. De groep 55-65 is in Sliedrecht vrij groot. Die gaat vergrijzen. Binnen die groep is er een beperkt aantal met thuiswonende kinderen. Op een gegeven moment gaat deze groep over de grens heen.” Dat veroorzaakt volgens het college een relatief grote toename. Het college deelt verder mee dat er geen breed samengestelde Sliedrechtse commissie in het leven te roepen in het kader van participatie m.b.t. besluitvorming, zoals de PvdA zou willen.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld