Financieel tekort bij SOJ en DG&J blijkt veel groter

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De tekorten bij Service Organisatie Jeugd (SOJ) en de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) zijn veel groter dan gedacht. Er is volgens wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Sociaal, Zorg en Welzijn een totaal tekort van € € 1.300.000,–. Zij antwoordt dat woensdag 13 maart 2019 op vragen van fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie). 

“Voor de SOJ gaat het om een tekort van afgerond € 880.000,– en voor de DG&J om een tekort van afgerond € 450.000,–“, schrijft wethouder Visser. (Foto gemeente Sliedrecht)

De portefeuillehouder had toegezegd om schriftelijk terug te komen op de vraag van Paas met betrekking tot de reservering van de middelen ten behoeve van DG&J. Paas vroeg in de oordeelvormende vergadering van dinsdag 19 februari 2019 bij het agendapunt “SOC– Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) 2019” aan de wethouder: “De portefeuillehouder geeft aan dat de kosten wel meevallen bij de 2e Turap (tussenrapportage – red.), omdat we al wat hebben gereserveerd. Gaat het dan om een tekort van € 450.000 waarvan we al € 50.000 hebben gereserveerd?”

Rekening gehouden
De wethouder zegt nu dat het om een veel groter tekort gaat. “Met het geprognosticeerde tekort van SOJ van € 880.000,- hebben we al rekening gehouden in de kadernota 2019 en daarmee in de begroting 2019 via de reservering van de algemene uitkering. Van het geprognotiseerde tekort van DG&J van € 450.000 (veilinghuis, crisisteam en vaccinatieprogramma) hebben we voor € 50.000 (vaccinatieprogramma via algemene uitkering)
rekening gehouden op basis van de septembercirculaire 2018″, laat Visser weten. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld