College houdt vast aan LEEF! als koper oude school en niemand anders

SLIEDRECHT – Het College van B & W kiest voor LEEF! als koper van de voormalige basisschool Groen van Prinsterer. Dat maakt wethouder Ed Goverde (PvdA) van Gemeentelijk Vastgoed, Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid namens het college vrijdag 23 oktober 2020 onomwonden duidelijk in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad.

Met LEEF! worden afspraken gemaakt over de uitwerking van de planvorming, het betrekken van de omgeving en het proces om te komen tot een koopovereenkomst. Via de tussenrapportages, presentatie grote projecten en bij formele besluitvorming wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de ontwikkeling locatie Groen van Prinsterer. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

In de collegevergadering van 22 september 2020 nam het college al het besluit om medewerking te verlenen aan het plan van LEEF!. Dat kreeg de raad deze vrijdag via een CIb te horen. “Er is door het college besloten om medewerking te verlenen aan het plan van de huidige huurder LEEF!, vanwege de maatschappelijke functie. LEEF! vervult samen met Yulius sinds maart 2015 een maatschappelijke functie op de locatie. In de loop der jaren is deze functie hier geland en wordt er goed gebruik van gemaakt. Door de ligging in het centrum is de locatie goed bereikbaar voor alle doelgroepen, wat wenselijk is voor de functievervulling. Door medewerking te verlenen aan het plan van LEEF! blijft deze functie op deze locatie behouden”, schrijft Goverde namens het college.

Duurzaamheid en inclusiviteit
Door het voormalige schoolgebouw te renoveren wordt volgens Goverde het pand behouden en hergebruikt. Goverde: “Dit voorkomt sloop en gebruik van nieuwe materialen voor een nieuw gebouw. Daarnaast wordt de bebouwing met de renovatie verduurzaamd. Omdat het huidige pand gerenoveerd wordt en geen extra bebouwing wordt toegevoegd is de impact op de omgeving gering. Daarnaast wordt het huidige schoolplein omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving wat bijdraagt aan de uitstraling van de locatie. Het college ziet het initiatief van LEEF! als een waardevol initiatief dat rechtstreeks uit de samenleving komt. LEEF! heeft op eigen initiatief het plan opgesteld om op de locatie te kunnen blijven.”

Meerdere belangstellenden
Het voormalige schoolgebouw in het centrum van het dorp aan de Frans Halsstraat wordt sinds 2015 gebruikt door het lokale kerkelijk initiatief LEEF!. “Samen met Yulius verzorgt LEEF! een maatschappelijke functie op deze locatie voor de inwoners van Sliedrecht. In 2017 is in het Integraal Accomodatieplan besloten dat het pand afgestoten of herbestemd moet worden. In het College Uitvoeringsprogramma in 2018 is aangegeven deze locatie verder te vergroenen. Dit jaar is gestart met de voorbereidingen voor deze opgave”, aldus Goverde. Voor de zomer 2020 zijn twee initiatieven voorgesteld aan het college. Dat was LEEF!, die als huidige huurder de voormalige school wil overnemen van de gemeente zodat zij hun maatschappelijke functie kunnen doorzetten op de locatie.Goverde: Daarbij gaan zij het pand renoveren en het schoolplein omvormen naar parkachtige omgeving. Een ontwikkelaar uit Sliedrecht wilde de gronden overnemen om 31 appartementen voor starters te realiseren. De huidige bebouwing zou dan worden gesloopt en er zou een nieuwe appartementencomplex worden gerealiseerd. Ook Zorghuis Alblasserwaard, zo is bekend, wil zich op de locatie vestigen. Het laatste woord is nog niet gesproken. Een aantal politieke partijen hebben om duidelijkheid en uitleg gevraagd. Het blijft onduidelijk waarom andere belangstellenden niet aan de collegewens zouden kunnen voldoen.

2 gedachten over “College houdt vast aan LEEF! als koper oude school en niemand anders”

  1. Het blijft onduidelijk waarom andere belangstellende niet aan de collegewens zouden kunnen voldoen.
    Dat is voor elke normaal denkende Sliedrechter duidelijk, het zorghuis is niet op christelijke lees gestoeld. Van yulius kunnen ze niet af door alle ondoorzichtige afspraken. Leef is een kerkelijk initiatief dus krijgen zij altijd voorrang van dit door de christelijje partijen gedomineerd college. De wethouder van de PvdA vertrek over 17 maanden en laat het dorp achter zich. En hoeft zich niet verder te verantwoorden.

  2. Ik zie dezelfde riedel als voorheen, geen enkele echte afweging tussen verschillende geïnteresseerde partijen of financiële toelichting. Alleen verschijnt Yullius ineens ook in beeld.

    Om de schijn van enige inspraak door de raad hoog te houden had gekozen kunnen worden om eerst de vragen te beantwoorden die hierover zijn gesteld. Maar nee, het college besluit gewoon. Dat is onfatsoenlijk.

    Ik zou als raad een motie indienen dat het college vanaf heden geen enkel gemeentebezit meer mag overdragen of verkopen zonder een open inschrijving met daarbij een complete financiële onderbouwing.

    Of…..zojuist geleerd…een motie Vreemd….in dit geval…..motie Heel Vreemd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld