CDA wil sociaal calamiteitenplan voor Sliedrecht

SLIEDRECHT – Het CDA Sliedrecht pleit voor een sociaal calamiteitenplan. Daarin kan de gemeente het voortouw nemen. Als verschillende scenario’s worden uitgewerkt, kunnen volgens het CDA steeds vroegtijdig de juiste ketenpartners worden betrokken om te voorkomen dat zaken escaleren. De partij heeft het college van B & W een brief geschreven met vragen. Nu is bijvoorbeeld actueel de eventuele komst van een AZC naar Sliedrecht.

Met een dergelijk plan kan volgens het CDA vroegtijdig worden gereageerd op signalen uit de samenleving, zodat maatschappelijke onrust wordt voorkomen. Als voorbeeld noemt de partij de gemeente Roosendaal. “Het zou natuurlijk mooi zijn als een sociaal calamiteitenplan nooit nodig is. Maar de CDA-fractie vindt het in ieder geval belangrijk om vooraf na te denken over een gestructureerde aanpak”, licht CDA-raadslid Vincent Prins toe.

Vragen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: “Vindt u het belangrijk dat maatschappelijke onrust in Sliedrecht wordt voorkomen?
Weet u wat een sociaal calamiteitenplan inhoudt? Bent u van mening dat een sociaal calamiteitenplan meerwaarde kan hebben voor Sliedrecht? Zo ja, welke meerwaarde? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om een sociaal calamiteitenplan door de gemeenteraad te laten vaststellen?  Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Wilt u in de Veiligheidsregio de voordelen benadrukken van een gemeentelijk sociaal calamiteitenplan? Wanneer is het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gereed? Denkt u dat het opstellen van een sociaal calamiteitenplan leidt tot het bijstellen van beleidsprioriteiten in het regionaal beleidsplan? Zo ja, welke aanpassingen verwacht u?”

Veiligheidsrisico’s
Het CDA refereert aan 11 maart 2014. Toen stelde de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan vast voor de periode 2014-2018. De voorbereiding op rampen en andere calamiteiten is volgens dit plan in de afgelopen jaren actueel gehouden “door middel van het rampenplan en bijbehorende draaiboeken”. Sliedrecht staat volgens het CDA bloot aan allerlei veiligheidsrisico’s. Prins: “Volgens het Integraal Veiligheidsplan vormt Dupont het grootste risico voor Sliedrecht. Andere denkbare risico’s zijn langdurige stroomuitval, een overstroming, een grieppandemie, een ontspoorde goederentrein of een omvallende hijskraan.” Sliedrecht ligt bovendien ingeklemd tussen infrastructuur als de Merwede, de snelweg A15 en de Betuwelijn.

Risicoprofiel
In het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan uitgewerkte scenario’s over wat na een ramp moet gebeuren. Er wordt ook kort ingegaan op incidenten met een grote sociaal-psychologische impact, zoals een gezinsdrama, zedenzaak, racisme of zinloos geweld met een dodelijke afloop. “Het gaat dan met name over het proces na afloop van zo’n incident, d.w.z. het opvang- en nazorgproces. Het Regionaal Risicoprofiel is de basis voor het regionaal beleidsplan. In de raadsvergadering van 21 april 2015 vertelde burgemeester Van Hemmen aan de gemeenteraad dat het regionaal beleidsplan later wordt aangepast; de huidige beleidsprioriteiten veranderen daarom vooralsnog niet”, zegt Vincent Prins in het schrijven aan de gemeente.

Taken
De burgemeester van de gemeente Roosendaal roept andere gemeenten op om zelf een sociaal calamiteitenplan (of draaiboek sociale onrust-red.) op te stellen. In het Nederlands Dagblad van 3 augustus 2015 zei hij: “Een rampenplan is wel verplicht, maar waarom zou je onrust in een ramp uit laten lopen?” Het doel van een sociaal calamiteitenplan is om adequaat voorbereid te zijn op sociale calamiteiten en bij escalatie in staat te zijn effectieve maatregelen te nemen. In een sociaal calamiteitenplan staat wat welke bestuurder of ambtenaar moet doen bij een incident dat kan leiden tot maatschappelijke onrust.

Voorbereid?
Maatschappelijke onrust kan volgens het CDA zomaar ontstaan. In de ene gemeente gaat het bijvoorbeeld over het huisvesten van een zedendelinquent, in een andere gemeente over de komst van een asielzoekerscentrum. Prins: “De CDA-fractie vraagt zich af of Sliedrecht voldoende is voorbereid op incidenten met een grote sociaal-psychologische impact. Maatschappelijke onrust moet zo veel mogelijk worden voorkómen. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat niet voor niets dat Sliedrecht fysiek en sociaal een veilige gemeente moet zijn.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld