Oishi Fusion

CDA wil dat bij multifunctioneel raadhuis horeca in de buurt wordt betrokken

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De raad van Sliedrecht besprak woensdagavond 17 februari 2021 een voorbereidingskrediet van € 136.000,– voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Het gaat dan om aanpassingen voor wat betreft het raadhuis en het gemeentekantoor. Burgerraadslid Joop de Vries (CDA) stelde voor om bij een voorgesteld multifunctioneel karakter van het raadhuis, waarbij horeca met terras wordt genoemd, de nabijgelegen horecagelegenheden als eerste voor de exploitatie daarbij worden betrokken.

Het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein met daarachter aan de haven het gemeentekantoor. Deze foto is vorige week gemaakt. Het CDA Sliedrecht heeft de wens dat ‘het oude raadhuis weer een nieuwe plaats krijgt als bestuurlijk hart voor Sliedrecht en een betekenisvolle rol mag hebben voor alle Sliedrechters’. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De Vries kreeg bijvoorbeeld steun van fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU): “Terrassen aan de haven zal Sliedrecht laten bruisen. Hopelijk gaat de gemeente ook met de overige horeca aan de haven in gesprek dat zij ook hun terras mogen uitbreiden naar de havenkant.”

Centrale plek
Bij het raadsbesluit van eind september 2017 gaf het CDA Sliedrecht aan om het raadhuis te behouden als bestuurlijk centrum gezien de emotionele, culturele en historische waarde en daarvoor onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Of dat nu is gewijzigd? De Vries: “Dit is nog steeds het CDA standpunt. Al honderd jaar de plaats waar de gemeenteraad bijeenkomt maar ook liggend op de centrale plek van Sliedrecht bij belangrijke en feestelijke gebeurtenissen.” Volgens het CDA Sliedrecht is er wel werk aan de winkel. Ook bij het gemeentekantoor moeten, als ambtelijke huisvesting, de noodzakelijke bouwkundige- en installatietechnische maatregelen gedaan worden, met daarbij ook aanpassingen t.a.v. de brandveiligheid, milieu en werkplekken.” 

Doorpakken
Het onderzoek naar het raadhuis en het gemeentekantoor wordt nu in één project genoemd. Volgens De Vries is dat goed om een dubbelslag te vermijden. De Vries: “Dat vindt het CDA effectief omdat het bestuurlijke- en ambtelijk gedeelte met elkaar zijn verbonden. Het CDA is van mening dat we nu moeten doorpakken en zullen instemmen met het raadsvoorstel ten aanzien van het gevraagde krediet voor de voorbereidingskosten die zijn gemaakt in 2020 en nog te maken voorbereidingskosten in 2021 voor het project bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting.”

Hoognodige renovatie
Volgens lokale politieke partij Slydregt,NU is het onderhoud van het raadhuis een onderschoven kindje. Het vorige college en raad hebben dat volgens hen steeds voor zich uit heeft geschoven. “Slydregt.NU is daarom blij met dit raadsvoorstel daarmee wordt eindelijk een begin gemaakt met de hoognodige renovatie van het raadhuis. Dat het raadhuis blijft fungeren als bestuurlijk centrum voor de raad en het college klinkt ons als muziek in de oren. Dat het voor inwoners een ontmoetingscentrum wordt, met mogelijkheden voor een vergadercentrum met enkele werkplekken en met mogelijkheden voor horeca met een terras aan de havenzijde vinden wij een mooie ambitie”, reageerde Jongeneel (Slydregt.NU) enthousiast.

Verbeterpunten
Slydregt.NU is blij dat de ambtelijke huisvesting wordt gemoderniseerd naar de eisen van deze tijd. “Hopelijk stimuleert dit plan om de Merwestraat en de Havenstraat aan te pakken”, vervolgde Jongeneel, “zodat het niet langer als racecircuits worden gebruikt door automobilisten met een hoog testosterongehalte en baldadig scootertuig.” Er moet meer worden verbeterd aan het inmiddels oude raadhuis. Slydregt.NU is dan ook blij dat de vereiste kwaliteit voor de audiovisuele middelen wordt aangepakt en de klimaatbeheersing wordt aangepakt. Jongeneel: “In een tropische zomer drijf je namelijk de raadzaal uit en in de winter moet je je jas aanhouden, omdat de airco kan aanslaan. Door partycentrum De Lockhorst zijn we nu moderne audiovisuele middelen gewend en je kan in deze tijd gewoon niet meer zonder mee.” Slydregt,NU wil graag zitting nemen in een klankbordgroep.”

4 gedachten over “CDA wil dat bij multifunctioneel raadhuis horeca in de buurt wordt betrokken”

 1. Geachte Redactie
  Uitleg volgorde een verandering
  Oud Raadhuis

  Raadhuis

  Blokkendoos

  Beetje Humor is nooit verkeerd

 2. Opening raadhuis op 29 maart 1923 door burgemeester J.A. Drijber. Wij hebben nog een wandbord daarvan ophangen. Leuk als je op het Drijberplein woont.

 3. Het komt voor dat het gemeentehuis of raadhuis, Doctor Langeveldplein 30, het oude raadhuis wordt genoemd. Niet juist. Het oude raadhuis staat op de Kerkbuurt 99 en functioneerde van 1853 tot 1923 als gemeentehuis. Het oude raadhuis is nu Sliedrechts Museum.
  Het raadhuis Doctor Langeveldplein 30 is in 1923 in gebruik genomen. Het zou mooi zijn als in het jaar 2023 dit markante gebouw er weer als nieuw zou uitzien.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld