CDA: ‘Sliedrecht niet op slot, maar duidelijkheid en koersvastheid is van belang’

SLIEDRECHT – Een tevreden CDA dinsdagavond 30 november 2021 tijdens de raadsvergadering van de gemeente Sliedrecht. In de oordeelsvormende vergadering kwam het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing aan de orde. “De koers naar het vernieuwde Sliedrecht. Het CDA is enthousiast! Plannen en ideeën die vier jaar geleden nog dromen waren, beginnen inmiddels concrete plannen te worden. Bijzonder om te zien dat het bouwen over het spoor, maar ook een nieuwe Noord-Zuid-verbinding bij de Lijsterweg – twee lang gekoesterde wensen van het CDA – gewoon richting vervulling gaan”, uitte fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) de mening van zijn partij.

Het was voor Dunsbergen ook het moment waarop hij de waardering wilde uitspreken voor het tempo waarin is gewerkt. Frank Dunsbergen: “Nu, een jaar na vaststelling van de Koers 2030, ligt er al een mooie Omgevingsvisie en een Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing daaronder. Complimenten daarvoor.” (Foto gemeente Sliedrecht)

“Maar, we zijn er nog niet”, stelde Dunsbergen, “Eerst maar aan de slag. Daarom zijn deze uitgangspunten opgesteld. Om richting te kunnen geven aan de reis die we nu met elkaar gaan maken, als raad en college, maar ook als gemeente en inwoners. Als CDA zijn wij tevreden over de uitgangspunten die voor liggen. Wel zien wij mogelijkheden om hier en daar scherpte aan te brengen. Allereerst over het raadsbesluit, alvorens we aan de slag kunnen met dit mooie plan, is het wel de vraag of dat nu al kan én ten derde is het belangrijk om focus te hebben én te houden.

Focus
Iemand die op het ene project wat inlevert om bij het andere project juist te verdienen, moet daar volgens Dunsbergen wel de kans toe krijgen. “Dan moet niet ineens het plan op de schop gaan. Bovendien geeft dit ook duidelijkheid aan de inwoners en, meer in het bijzonder, de verenigingen en bedrijven. Wanneer we deze uitgangspunten vaststellen, weten we waar we heen gaan. We kunnen dan ook serieus het gesprek aangaan om te bepalen hoe we én deze mooie plannen realiseren én ervoor zorgen dat heel Sliedrecht erop vooruit gaat, dus ook de vereniging en bedrijven. Ten laatste, uiteraard gaat Sliedrecht niet op slot, maar duidelijkheid en koersvastheid is van belang. Nieuwe ideeën die gaandeweg op ons pad komen, moet uiteraard ruimte voor bestaan, maar dit moet, wat het CDA betreft, niet afleiden van de hoofdlijn die in het programmaplan staat”, aldus Dunsbergen.

1 gedachte over “CDA: ‘Sliedrecht niet op slot, maar duidelijkheid en koersvastheid is van belang’”

  1. Een mooi positief verhaal maar het blijft politiek. De betrouwbaarheid van de politiek moet altijd nog blijken. Hoe dichter naar verkiezingen hoe meer beloftes. En wat komt er uiteindelijk allemaal van terecht? De kloof tussen de bevolking en de politiek wordt helaas nog steeds groter. Gekozen politici hebben vaak andere gedachten van wat er onder de bevolking leeft. Maar uit angst wordt dit niet openlijk gezegd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld