Japans restaurant Oishi Fusion

CDA pleit voor meer betrokkenheid inwoner bij bouwplan aan Wilhelminastraat

SLIEDRECHT – Voor een besluitvormende vergadering kwam dinsdagavond 11 februari 2020 de gemeenteraad bij elkaar. Op de agenda stond onder meer bouwontwikkeling op de voormalige ziekenhuislocatie aan de Wilhelminastraat waarbij het gaat over de coördinatieregeling. Er zijn omwonenden, die grote moeite hebben met het bouwplan. Ook vanwege het plan om acht bomen te kappen.

Fractievoorzitter Frank Dunsbergen aan het woord. “De inwoner en direct betrokkenen moeten worden meegenomen in het plan”, vindt Dunsbergen. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) wil dat inwoners nauwer betrokken worden bij plannen. De raad beslist uiteindelijk hoe een bestemmingsplan wordt uitgevoerd, werd dinsdagavond duidelijk.

Procedures
Fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) hekelde de weg van de procedures. Dat is niet elke inwoner duidelijk. “Zo is het maar weinig mensen duidelijk als het om procedures gaat wat nu het verschil of de overeenkomsten is tussen zienswijzen, bedenkingen, bezwaar of beroep. Ook voor raadsleden is dat zelfs nog een ingewikkeld gedoe. Toen op Sliedrecht24 maar het berichten bleven verschijnen van bewoners aan de Wilhelminastraat dat ze bezwaar hadden gemaakt tegen het omhakken van bomen op het ziekenhuisterrein en maar helemaal niets van de gemeente hoorden, ben ik bij deze mensen op bezoek gegaan en heb daaraan vooraf bij “de gemeente” geïnformeerd wat er nu wel of niet was gebeurd. De bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van de kapvergunning en dat kan niet, want je kunt als iemand iets vraagt hooguit je zienswijze in dienen. Bezwaar is pas mogelijk als er een besluit is genomen. En dat hebben de bewoners ook wel gedaan, maar toen was de bezwarentermijn verlopen. Leg dat maar eens uit. Ik heb het geprobeerd, maar populair word je daar niet van”, sprak Venis. 

Coördinatieregeling
PRO Sliedrecht had grote moeite met het besluit om de coördinatieregeling
toe te passen. Venis: “We doen dat voor het oude ziekenhuisterrein en voor het Burgemeester Winklerplein. Op voorhand hebben we al brieven ontvangen van omwonenden. Die maken zich zorg over de plannen en je kunt er in lezen dat ze de plannenmakers eigenlijk niet vertrouwen. En dan gaat de gemeente ook nog eens de coördinatieregeling toepassen. Bedoeld zo is de overtuiging van onze fractie om het voor eventuele zienswijzen schrijvers, bezwaarmakers en beroepszaken overzichtelijker te maken. Maar je hoeft het begrip coördinatieregeling maar te googelen of je komt die angst overal tegen. Het wordt zelfs zo scherp gesteld dat de gemeenten samenspannen met projectontwikkelaars om plannetjes er door te jassen. En bewoners voelen zich daarin ondergesneeuwd.”

Procedure
Het is voor dit project voor omwonenden niet duidelijk wanneer bezwaar kon worden gemaakt. Wethouder Ton Spek (CDA) van Ruimtelijke Ordening ging in op de coördinatieregeling. Spek beloofde meer zekerheid over het uiteindelijke plan. “Door de procedure van het bestemmingsplan te bundelen met de omgevingsvergunning krijgen Raad en belanghebbenden meer zicht op wat er precies komt. Bij een aparte bestemmingsplanprocedure is er namelijk nog ruimte voor een ontwikkelaar om bij de (aparte) aanvraag omgevingsvergunning toch weer planonderdelen anders aan te vragen. Als het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning gereed zijn om ter inzage te leggen worden deze tegelijk gepubliceerd. Hierdoor hoeven belanghebbenden niet steeds de publicaties in de gaten te houden per aparte fase”, sprak Spek. 

Voorkomen
Er is volgens Spek één mogelijkheid voor het inbrengen van een zienswijze tegen de ontwerp Omgevingsvergunning en het ontwerp Bestemmingsplan. Spek: “Vervolgens is er één beroepsgang bij de Raad van State. Dit voorkomt dat er voor meerdere afzonderlijke procedures juridisch advies met bijbehorende kosten moeten worden gemaakt door belanghebbenden die in beroep willen tegen het totaalplan. Voordeel daarvan is ook dat er sneller duidelijkheid is over de uitslag van de procedure. Daarmee wordt langdurige onzekerheid over de ontwikkeling in de omgeving voorkomen. Spek deed de toezegging dat op de website van de gemeente uitgebreid informatie komt te staan hoe een proces gaat. Daarvoor komt onder meer een infographic. “Per project komt er een stappenplan wanneer welke face bezig is, zodat de inwoner weet waar hij of zij aan toe is”, aldus Spek. De politieke partijen Slydregt.NU en D66 stemden tegen het voorstel

7 gedachten over “CDA pleit voor meer betrokkenheid inwoner bij bouwplan aan Wilhelminastraat”

 1. Bedankt D66 en Slydregt.NU voor de uitleg! Best wel goed dat jullie dan tegen stemden. Maar wel heel jammer dat de politiek z’n burgers zo op het verkeerde been kunnen zetten.
  Bezwaar maken tegen de gemeente valt trouwens sowieso niet mee.

 2. Tegen het stroomlijnen en bundelen van meerdere procedures zoals bestemmingsplan en omgevingsvergunning, maar ook kapvergunningen, sloopvergunningen, flora en fauna, archeologisch onderzoek, etc., kan niemand bezwaar hebben zou men zeggen. Grote stappen; immers snel thuis? Aan de regeling zijn evenwel nadelen verbonden.

  Het is echter een groot nadeel voor een belanghebbende dat voordat de benodigde besluiten worden genomen er maar één moment is om te reageren en wel door het indienen van zienswijzen. Als een belanghebbende niet tijdig reageert en verzuimt om een zienswijze in te dienen, zijn zijn beroepsmogelijkheden verloren. Anders dan normaal is er slechts één beroepsmogelijkheid bij één instantie. Het gaat betreft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij behandelt de besluiten als één besluit en moet binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift haar oordeel te geven. Het is Slydregt.NU bekend dat er bij de omwonenden in de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt grote zorgen zijn gerezen over de op het bouwterrein aanwezige bomen en de afstand van te bouwen huizen van de woningen op de Kerkbuurt. Zij willen het groen handhaven en in iedere geval de bomen (herplaatsen). De bewoners van de Kerkbuurt zijn juist bang dat hun privacy in het geding komt omdat de nieuwe buren bij hun over de schutting kunnen kijken. Het lijkt een goede zaak de belanghebbenden uitdrukkelijk op de noodzaak van het indienen van een zienswijze te wijzen ter voorkoming van het verloren gaan van de enige openstaande beroepsmogelijkheid.

  Voor de gemeente of ontwikkelaar is er een risico als de Raad van State één van de besluiten afkeurt, ook van de andere besluiten mogelijke geen gebruik kan worden gemaakt. Als er in die fase al een complete omgevingsvergunning om te bouwen is vergund kan er veel tijd, geld en energie verloren gaan.  Een ander nadeel van de coördinatieregeling is dat de originele aanvraag, die ten grondslag ligt aan de procedure, niet gewijzigd mag worden op hoofdpunten.

  Slydregt.NU is dus bang dat de belangen van de omwonenden onvoldoende wordt beschermd en daarom hebben wij tegen gestemd. Doordat de (bezwaar- en beroeps)mogelijkheden van belanghebbenden zijn ingeperkt door de coördinatieregeling toe te passen.

 3. D66 Stemde tegen omdat wij denken dat de belangen van Burgers en bedrijven door de versnelde procedure geschonden worden.
  Als bewoner en bedrijf word je ernstig beperkt in je beroepsmogelijkheden.
  Bij de traditionele route heb je drie mogelijkheden om bezwaar te maken.
  Nu alleen maar achteraf bij de Raad van State, natuurlijk kan je inspreken bij de raad en bij de ontwikkelaar je melden, maar als je vindt dat je daar niet gehoord bent, kan je alleen nog maar naar de Raad van State en die procedure kan gelet op de wachttijden lang duren en is zeer kostbaar.
  Als u denkt dat de ontwikkelaar uw belang meeneemt en de raad naar u luistert dan is deze verkorte procedure in uw belang.
  Wij denken daar anders over, wie gelijk heeft zal de komende maanden blijken.

 4. Als face fase betekend (in het laatste citaat van Spek) vind ik dat wel een goed plan. Bewoners die bezorgd zijn, kunnen zich ook verdiepen in de gang van zaken. Mits deze duidelijk is gemaakt door de gemeente, bijvoorbeeld door het te presenteren in een infographic. Mensen moeten vervolgens wel hun best doen dit te willen begrijpen, een beetje op zoek naar de gangbare procedure(s). Zo ben je nooit te laat met een bezwaar.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld