Buurtgezinnen voor langere tijd aan Sliedrecht verbonden

SLIEDRECHT – Tijdens de Kadernota 2022 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het ‘Amendement Buurtgezinnen’ ingebracht door de PvdA Sliedrecht en D66 Sliedrecht. Zij stemden in met het uitgangspunt om ‘de kosten voor de continuering van Buurtgezinnen op te nemen in de begroting 2022, én tijdig een evaluatie aan de gemeenteraad aan te bieden die tijdens de begrotingsbehandeling gebruikt kan worden om een definitieve keuze te maken.’

De motie ‘Buurtgezinnen, ook in 2021’ van 25 mei 2021 stelt dat de raad bij de kadernota 2022 en begroting 2022 een besluit zal nemen of de proefperiode van twee jaar een vervolg krijgt. Het staat niet ter discussie of datgene wat Buurtgezinnen doet een goede aanvulling is op de bestaande dienstverlening binnen het sociaal domein. Niet duidelijk is hoe het aangetoonde maatschappelijk rendement zich verhoudt tot de daaraan verbonden kosten en baten. Het is immers lastig te bepalen welke kosten zouden zijn gemoeid bij scenario’s die zich niet hebben voltrokken en waarvan aard en omvang dus niet bekend zijn. “Overigens stellen wij ons op het standpunt dat de financiële aspecten bij de te maken keuzes niet per definitie leidend hoeven te zijn. Om een besluit te kunnen nemen over het al of niet voortzetten van de samenwerking met Buurtgezinnen is een goede evaluatie nodig. Met dit amendement besluiten we om in de basis de inzet van Buurtgezinnen te continueren”, aldus de initiatiefnemers, die steun kregen van andere politieke partijen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld