Burgemeester sluit woonhuis; Huidige bewoners: ‘Wij zijn de dupe’

SLIEDRECHT – Andriy en Leonid Stepanov aan Baanhoek 18 kunnen sinds dinsdag 14 maart 2023 hun huis niet meer in. Ze zeggen dat burgemeester Jan de Vries (CDA) hun woning heeft gesloten. Reden is volgens hen dat de voorgaande bewoner in het huis hennep heeft gekweekt. De gemeente Sliedrecht reageert op hun verhaal. “De maatregel is gericht op het pand en op het tegengaan van overlast in de buurt door de toeloop van publiek uit het criminele milieu”, stelt De Vries.

De Oekraïnse broers Andriy en Leonid Stepanov voor de deur van hun gesloten huis. Ze zeggen totaal onschuldig te zijn en gaan nu buiten overnachten. 

Samen met Andriy’s vrouw Notalia mogen ze niet in hun huis en zijn letterlijk nu op straat gezet. De broers hebben aangekondigd buiten te moeten kamperen en snappen helemaal niets van de straf, die aan hen is opgelegd vanwege daden van anderen. De gemeente Sliedrecht stuurt normaal een bericht over sluiting van een pand aan de media en dat is maandag 14 maart 2023 niet gebeurd.

Tekst gaat onder foto verder.

De gemeente Sliedrecht weerspreekt woensdagavond 15 maart 2023, twee dagen na de publicatie, het bovenstaande verhaal. De burgemeester stuurde een memo aan de gemeenteraad. “In Sliedrecht staan wij voor een veilige leefomgeving voor al onze inwoners. Dat doen we door de inzet van politie en toezichthouders, bewustwording van onze inwoners en zo nodig ook door het sluiten van een woning of bedrijfspand, na een overtreding van de Opiumwet”, schrijft burgemeester Jan de Vries (CDA), die de media (ruim begrip – red.) de schuld geeft een verkeerd beeld te schetsen, maar zelf verzuimde om aan de voorkant te gaan zitten met informatie over de sluiting.

Overlast tegengaan
Het tijdelijk sluiten van een pand na overtreding van de Opiumwet is een bestuurlijk instrument en conform de Beleidsregels voor het bestrijden van georganiseerde misdaad/ondermijning -zuiver zaken doen – 2018. De Vries: “Dit is niet bedoeld om de eigenaar of bewoners van het pand die betrokken waren bij de drugshandel te straffen. De maatregel is gericht op het pand en op het tegengaan van overlast in de buurt door de toeloop van publiek uit het criminele milieu. Met de sluiting wil ik herhaling van de handel in drugs in- of vanuit het pand voorkomen, de bekendheid van het pand als drugspand in het criminele circuit wegnemen en het signaal afgeven dat de overheid optreedt tegen drugscriminaliteit.” Naast deze bestuurlijke interventie vindt volgens De Vries ook nog een strafrechtelijk traject plaats richting de verdachte(n).

In geprek
Als de gemeente een woning tijdelijk sluit gaat daar volgens De Vries altijd een zorgvuldige procedure
aan vooraf. “Het voornemen tot sluiting wordt schriftelijk kenbaar gemaakt bij de eigenaar van het pand, of belanghebbenden. Hierbij wordt de eigenaar de mogelijkheid geboden een zienswijze te geven op het voornemen. Indien de verweerder dit wenst, gaan wij in gesprek met de eigenaar van het pand. In dit gesprek kan de zienswijze mondeling worden toegelicht. Voor de eigenaar van de woning is er na mijn besluit de gelegenheid om bezwaar te maken. Na de constatering van een hennepkwekerij aan de Baanhoek 18 hebben wij deze zelfde zorgvuldige procedure gevolgd. Wij zijn in deze procedure met de eigenaar in gesprek gegaan over zijn zienswijze, waarbij nogmaals is uitgelegd dat ik voornemens was om de woning tijdelijk te sluiten.

Onderdak bieden
Desalniettemin heeft de eigenaar volgens De Vries er na dat gesprek voor gekozen om in deze periode (met kennis van de op handen zijde sluiting dus) nieuwe bewoners op dit adres in te schrijven. De Vries: “In verband met de privacy van betrokkenen ga ik niet nader op deze nieuwe bewoners in, maar als zij als gevolg van deze handelwijze van de eigenaar dakloos dreigen te worden, zullen wij naar een passende oplossing zoeken. Ik betreur het beeld dat in de media is geschetst.”

Noot van de redactie
Er is een eigen ervaring beschreven, die de burgemeester kennelijk niet aanstaat. Nieuws brengen we graag met wederhoor. Zo meer daarover! ‘De media’, daarmee werd online krant Sliedrecht24 bedoeld, dus zoals ‘de politiek’ met naam en toenaam wil worden genoemd, zouden wij het prettig vinden dat ‘de media’ ook gewoon met naam wordt genoemd. Wij hebben deze bewoners aan het woord gelaten, omdat wij een deur zagen die verzegeld was met pamfletten afkomstig van de gemeente Sliedrecht. De gemeente was maandagavond niet bereikbaar, maar had ook geen bericht gestuurd over de sluiting. Daarop stuurden wij een e-mail aan de afd. communicatie van de gemeente Sliedrecht. De burgemeester komt twee dagen na plaatsing met een reactie, nadat hij kennis heeft genomen van het artikel. Wij vinden het fijn als mensen hun verhaal willen doen en zijn altijd voor wederhoor van andere betrokken partijen, zoals de gemeente. Daarom zijn citaten uit het memo van de burgemeester aan de raad geplaatst en vond een ‘nieuwsupdate’ plaats op sociale media. Het zou fijner zijn dat als een burgemeester tot zoiets ingrijpends besluit, ‘de media’ meteen op de hoogte stelt. Zoals dat altijd gebruikelijk is en was met pandsluitingen in Sliedrecht.” 

3 gedachten over “Burgemeester sluit woonhuis; Huidige bewoners: ‘Wij zijn de dupe’”

  1. ja daarr is de vries als de kippen bij.sluit woning .het moet eerst maar bewezen worde ja niet dat mensen zo maar wat zeggen.hoop dat deze mensen snel weer hun huis in kunnen.

  2. Vervelend voor deze personen, die volgens andere media huurders zijn. De verhuurder/ eigenaar van het pand was wel op de hoogte, schijnt zelfs bezwaar gemaakt te hebben en op gesprek geweest te zijn bij de burgermeester volgens andere media. Denk niet dat men naar de gemeente moet wijzen in dit geval, maar naar de eigenaar/ verhuurder als dit alles klopt.

  3. Dat het College van B&W nalatig is met informeren van de gemeenteraad en inwoners begint inmiddels structurele vormen aan te nemen. Het CDA heeft daar wel een handje van. Dat zal zich naar ik hoop ongetwijfeld vertalen naar de uitslag van de verkiezingen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld