Brandweerkazernes ook overgedragen aan VRZHZ

SLIEDRECHT / REGIO – De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben woensdag 25 november de brandweerkazernes overgedragen aan de Veiligheidsregio. Na de brandweer, twee jaar geleden, zijn nu alle brandweerkazernes in Zuid-Holland Zuid overgegaan naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Daarmee zijn alle elementen van brandweerzorg ondergebracht bij de VRZHZ.

De symbolische overdracht. De eerste zes kazernes zijn al in 2013 overgedragen. De rest van de overdracht vond woensdag 25 november plaats. Ook die van Sliedrecht. (Foto Veiligheidsregio ZHZ)

De overdracht van de kazernes is het sluitstuk van de gehele regionalisering. Daarmee zijn alle kazernes in beheer bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In totaal gaat het om zo’n € 40.000.000,–. Voor de overdracht van de kazernes is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. De oorzaken daarvan waren onder meer de taxatiewaarde van de panden en het soms strategische belang van het pand of locatie. Daarom zullen enkele kazernes wel in beheer komen van de VRZHZ, maar blijven ze eigendom van de betreffende gemeenten. 

Looptijd
Het overgaan van de kazernes van de gemeenten naar de VRZHZ heeft veel voorbereidingstijd in beslag genomen. In september 2012 werd het besluit al genomen om de brandweer te regionaliseren. Er is toen voor gekozen om eerst alle korpsen (de mensen en het materieel) onder te brengen bij de VRZHZ. Daarna was een reorganisatie nodig, om alle mensen op de juiste plaatsen te krijgen. Daar kwam nog bij dat er een besluit moest worden genomen over een bezuiniging van 15% versus een kostenstijging als gevolg van veranderd rijksbeleid.

Veiligheidsregio
De VRZHZ is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Het gebied telt ca. 483.000 inwoners en ca. 21.000 bedrijven. In de VRZHZ werken Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), 17 gemeenten en vitale partners samen. De ongeveer 1.100 medewerkers/vrijwilligers beschikken over de juiste expertise. Zij zijn deskundig, behulpzaam en daadkrachtig; ze zijn veiligheidsadviseur voor inwoners en gemeenten. Met partners zorgt de VRZHZ voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situatie. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld