Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

‘Bouwprojecten in Sliedrecht lopen gevaar door stikstofuitspraak’

SLIEDRECHT – De uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof heeft mogelijk grote gevolgen voor de gemeente Sliedrecht. Dat stelt zaterdag 7 september 2019 wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, Milieu en Openbare Ruimte. Hij denkt dat aankomende bouwprojecten in gevaar komen, zoals het plan op de ziekenhuislocatie aan de Wilhelminastraat en misschien ook de plannen voor de Craijensteijn. 

Wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, Milieu en Openbare Ruimte. (Foto gemeente Sliedrecht)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een integraal programma met betrekking tot activiteiten die stikstof uitstoten die neerslaat op een Natura-2000 gebied (bekend als stikstofdepositie – red.). Denk aan uitbreidingen van veehouderijen, de aanleg van woonwijken of wegen en industriële activiteiten. 

Loopt vooruit
Het PAS  bevat de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.

Probleem bespreken
Ook in Sliedrecht wordt dus geïnventariseerd welke effecten de uitspraak van de Raad van State heeft. Spek zegt zaterdag: “Het geldt namelijk voor de nieuwe vergunningen en niet voor reeds afgegeven (dus onherroepelijke) vergunningen. Maar dat we er ook in Sliedrecht last van krijgen, is wel aannemelijk. Binnenkort hopen we daar duidelijkheid over te hebben en de gemeenteraad te informeren.” Spek wil maandag 9 september 2019 het probleem bespreken in een overleg in het gemeentekantoor. Niet alleen de wethouder maakt zich grote zorgen. Ook aannemers zien bouwplannen stranden. In het hele land bestaan grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak voor de woningbouw. 

Projecten getroffen
Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei 2019 mag de overheid niet langer besluiten nemen die leiden tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. Dat heeft onder meer gevolgen voor de bouw en voor snelheidsverhogingen op snelwegen. Sliedrecht heeft te maken met Nationaal Park de Biesbosch, een Natura 2000 gebied. Bekend is al dat zo’n 18.000 projecten in Nederland worden getroffen. De NOS berichtte vrijdag 6 september 2019 dat ‘minister Schouten volgende week een brief naar de Tweede Kamer stuurt over de omvang van de problemen en naar verluidt wordt in een voorlopige schatting het aantal van 18.000 genoemd’.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld