Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Bouwplannen rond Burgemeester Winklerplein gaan nog jaren duren

SLIEDRECHT – Het College van B & W is met een update naar de gemeenteraad gekomen over de situatie herinrichting Burgemeester Winklerplein. Daaruit wordt duidelijk dat de bouwplannen nog jaren gaan duren. Volgens het gemeentebestuur is er wel een impasse doorbroken. “Er zijn er afspraken gemaakt over de locaties B (waar Apotheek Hoogland nu zit – red.) en D (waar het gezondheidscentrum gaat komen – red.). Partijen zijn met de ondertekening van de allonges tot overeenstemming gekomen over de realisatie van een gezondheidscentrum op locatie D. Er is expliciet opgenomen dat het mogelijk is om een supermarkt op locatie B te vestigen. Met de toevoeging van een supermarkt en veertien appartementen op locatie B is de financiële drager geschapen voor de ontwikkeling en bouw van een gezondheidscentrum op locatie D”, schrijft het college, die in een College Informatiebrief (CIb) uitleg geeft aan de gemeenteraad.

Er moet nog veel geregeld worden voor de herinrichting. Vooral rond locatie B en C is het laatste woord nog niet gesproken. Duidelijk is dat de nieuwbouw bij het Burgemeester Winklerplein nog een aantal jaren gaat duren. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Volgens het college wordt achter de schermen ondertussen door diverse partijen hard gewerkt. College: “Maar dit is voor u als raad en andere betrokkenen niet altijd zichtbaar.” In deze CIb gaat het college in op ontwikkelingen die zich zowel voor als achter de schermen afspelen. Het college loopt in de CIb van vier A4-tjes de ontwikkelingen per locatie af.

In gesprek
Locatie A is voor een deel al in 2017 gerealiseerd, met de oplevering van vier stadswoningen op een plint met detailhandel. Het proces om de kiosken aan de oostzijde te verwijderen en de Albert Heijn uit te plinten (‘Zuidooster’) is nog in volle gang. “Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente de drie kiosken aan deze zijde verwerft. Eén kiosk (’t Zalmhuisje) is al in bezit van de gemeente. Met de eigenaren van de overige twee kiosken worden gesprekken gevoerd. Ook moeten met Albert Heijn nog definitieve afspraken worden gemaakt over het uitplinten. De gemeenteraad heeft in het voorjaar daarvoor geen extra krediet beschikbaar gesteld, maar wel de ambitie vastgehouden om de Zuidooster te realiseren. Als er na de onderhandelingen met eigenaren een eindaanbieding op tafel ligt, zal het college de gemeenteraad – indien nodig – alsnog om een aanvullend krediet vragen”, stelt het college nu.

Supermarkt
In de allonge van januari 2019 is afgesproken om de commerciële vierkante meters en veertien appartementen op locatie D – waar nu het gezondheidscentrum wordt gerealiseerd – te verschuiven naar een andere locatie op het Burgemeester Winklerplein. College: “Dit wordt op locaties B en C (op C zit nu onder andere de Chinees – red.) toegevoegd. Daarmee ontstaat een programma voor locatie B van maximaal 1.805 m2 BVO (bruto vierkante meter) – inclusief supermarkt waar in basis al grootschalige detailhandel was gepland – en 42 appartementen. Met de oplevering van het gezondheidscentrum op locatie D, is de weg vrij om gefaseerd Apotheek Hoogland en de omliggende woningen van Tablis te slopen. Voor locatie B worden nu ontwerpen uitgewerkt. Over een concreet bouwplan is inmiddels al vooroverleg geweest met welstand.” Voor deze ontwikkeling zal uiteraard ook het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd moeten worden. Volgens geluiden in de wandelgangen gaat het om supermarkt Aldi. De gemeente Sliedrecht noemt geen naam van ondernemer.

Nog flinke stappen zetten
Locatie C is het gebouw waarin onder andere de Primera en Chinees restaurant ‘Golden City’ zijn gehuisvest. “Op deze locatie moeten nog flink wat stappen worden gezet. Het is aan de gemeente om het vastgoed te verwerven. Het merendeel daarvan moet nog worden aangekocht. De gesprekken met de eigenaren zijn hervat en binnenkort worden er aanbiedingen gedaan om vastgoed aan te kunnen kopen. Het uiteindelijke doel is dat het perceel in bouwrijpe staat wordt verkocht aan de Windroos, die daar circa 2245 m2 commerciële ruimte en 55 appartementen wil realiseren”, aldus het college in de CIb. Als de gesprekken ‘worden hervat’, betekent dat eerdere gesprekken dus niets hebben opgeleverd. 

Sloop eerder uitgesteld
Het pand aan de Rembrandtlaan, waarin onder andere de stomerij was gevestigd, wordt momenteel gesloopt. Door een discussie tussen de gemeente en de nieuwe eigenaar over de voorwaarde van levering werd de sloop volgens het college eerder uitgesteld. De Windroos is eigenaar geworden van de gehele locatie. College: “De sloopmelding is verleend en ook is de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum onherroepelijk.” De verwachting is volgens het college dat de bouw binnenkort begint. Volgens de huidige planning zal het gebouw dan rond oktober 2020 worden opgeleverd. De flat aan de Jacob Catsstraat wordt gerevitaliseerd door Windroos in opdracht van woningcorporatie Tablis Wonen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 zijn afgerond.

Nog geen haalbaar en realistisch bestemmingsplan
Voor de herontwikkeling van locatie B en C en het plein dient volgens het college een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. College: “Op veel plaatsen is het bestemmingsplan niet passend voor de toekomstige ontwikkeling. In het bestemmingsplan worden de locaties B, C, D, het uitplinten van de Albert Heijn en de openbare ruimte inclusief het plein meegenomen. Uit onderzoek – in het kader van de bestemmingsplanprocedure – blijkt dat er mogelijk meer detailhandel wordt toegevoegd dan wat de markt in Sliedrecht aan zou kunnen. Ook uit vergelijkbaar onderzoek dat de ondernemersvereniging heeft laten uitvoeren door DTnP, blijkt deze over-programmering.” Dat  betekent volgens het college dat elders en/of binnen het plangebied minder detailhandel (commerciële) vierkante meters moeten realiseren, bijvoorbeeld door detailhandelmeters om te zetten naar woningen of weg te bestemmen. College: “Hierover vinden nu gesprekken plaats, zodat er een haalbaar en realistisch bestemmingsplan kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.” De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2019 of begin 2020 door het college wordt vastgesteld en wordt vrijgegeven voor inspraak. In het eerste of tweede kwartaal van 2020 kan dan het bestemmingsplan ter vaststelling volgens het college worden aangeboden aan de gemeenteraad. Afhankelijk van eventuele beroepsprocedures wordt het bestemmingsplan daarna na zes weken onherroepelijk.  

Subsidie noord- en zuidgevel
Op basis van de uitgangspunten die in het verleden zijn meegeven door de raad is een schetsontwerp opgesteld voor de buitenruimte (het plein en een gedeelte van de Rembrandtlaan). Daarna zal het met een kredietaanvraag ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad. “Voor de noord- en zuidzijde van het Burgemeester Winklerplein is een subsidie van € 150.000,– beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Dit is een cofinanciering, waarbij eigenaren van het vastgoed ook mee moeten doen met het opknappen van de (voor)gevel. Dit proces moet nog worden opgestart.”

3 gedachten over “Bouwplannen rond Burgemeester Winklerplein gaan nog jaren duren”

  1. De lidl lijkt me een goed plan.
    Primark zou ook een grote aanwinst zijn. Niet alle sliedrechters kunnen hem ver uit de broek laten hangen.

  2. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd… Dus maak er wat van. Aldi in het centrum zou mooi zijn, maar is dat geen ongewone plaats voor deze keten? Nog een ander erbij lijkt me wat over de top, maar gaan het wel zien… Hopelijk sowieso wat grotere / bekende winkels zodat er in het voetspoor van de Action eindelijk is wat meer interessants in Sld komt.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld