Begeleiding inburgering statushouders naar Het Bonkelaarhuis ​

SLIEDRECHT – De begeleiding van de inburgering van statushouders wordt vanaf heden ondergebracht bij het sociaal team van de gemeente, gevestigd in Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7. Aanleiding is de nieuwe ‘Wet Inburgering’ die op 1 januari 2022 in werking treedt. Dat bericht de gemeente Sliedrecht dinsdag 13 juli 2021. 

De nieuwe ‘Wet inburgering’ heeft als doel om statushouders en gezinsmigranten zo snel mogelijk de taal en cultuur te leren en ze volledig te laten integreren. Gemeentes gaan per 1 januari 2022 een grotere rol spelen binnen dit traject en krijgen meer regie. (Archieffoto Cherif Jeffali / Participe)

“In Sliedrecht willen we dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dat geldt ook voor statushouders”, vertelt wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Sociaal, Zorg en Welzijn, “Om de inburgering goed te laten verlopen, is het van belang dat we de hulpverlening en ondersteuning zo dichtbij mogelijk aanbieden. Vanuit ons sociaal team kunnen we de statushouders nog intensiever begeleiden, bijvoorbeeld met taallessen, financiële zaken en het vinden van werk.’

Persoonlijk plan​
De verantwoordelijkheid van de gemeente begint met de nieuwe wet al in het asielzoekerscentrum (azc), op het moment dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beslist in welke gemeente een vluchteling wordt gehuisvest. De gemeente houdt voortaan een brede intake met de inburgeringsplichtige nieuwkomer en stelt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. De inburgering loopt via drie nieuwe leerroutes: De B1 route voor taal en (vrijwilligers)werk, de onderwijsroute gericht op jongeren en de zelfredzaamheidsroute, wanneer route één en twee niet haalbaar zijn.

Zelfredzaamheid​
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het financieel ontzorgen van de inburgeraar in de eerste zes maanden vanaf huisvesting. “In deze periode is het de bedoeling dat de inburgeraar financieel zelfredzaam wordt.  Ter voorbereiding op onze nieuwe taken zijn we nu al bezig met een pilotprogramma om ‘best practices’ te verzamelen”, aldus Piet Vat, die vervolgt: “Ons doel is om een omgeving te creëren waarin de inburgeraar grote, doorslaggevende stappen kan maken en zo snel mogelijk zelfstandig kan wonen, werken en leven.”

Beëindiging samenwerking Participe​
Met de begeleiding van statushouders vanuit het sociaal team komt de samenwerking met Participe ten einde. Participe heeft met de website ‘Welkom in Sliedrecht’ en vernieuwende projecten, zoals de Taaloefenplek, ervoor gezorgd dat statushouders de taal leerden en werk konden vinden. Vat blikt terug: “In 2016 zijn we de samenwerking aangegaan met Participe. De werkwijze waarbij Participe binnen negen maanden statushouders begeleidde richting reguliere voorzieningen sprak ons toen aan. Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering moeten we als gemeente onze aanpak herzien. De huidige coördinator blijft aan en verricht voortaan de professionele begeleiding vanuit ons sociaal team in Het Bonkelaarhuis.”

2 gedachten over “Begeleiding inburgering statushouders naar Het Bonkelaarhuis ​”

  1. okay het advies help in eigen land ben mee eens. Laat ons afwachten of sociale team de hulp kan bieden?Neem aan dat ze niet begeleiden maar juiste instancies af spraken mee maken.

  2. Wat is nu een vluchteling?? Degene die door het betalen van veel geld vanuit het land van herkomst via Wit Rusland via Estland de EU proberen in te komen????? Echte vluchtelingen moet je helpen.!!! Vergeet niet hoeveel vluchtelingen illegaal in Nederland verblijven. Dat het COA bepaalt in welke gemeente ze geplaatst worden is toch vreemd. Een politiek spel c.q. beslissing. Toen een aantal jaren geleden veel vluchtelingen in Sliedrecht kwamen, brak er brand uit. De toenmalige burgemeester vertelde toen dat dat werd opgelegd maar er werden wel maatregelen genomen om concentratie te voorkomen en de vluchtelingen alsnog te verdelen c.q. te verplaatsen.
    Hulp aan echte vluchtelingen prima maar niet aan economische vluchtelingen. Vergeet niet de problemen met vluchtelingen in de COA’s en het criminele gedrag aldaar en voor de directe omgeving. Mijn advies helpt de mensen i het land van herkomst om iets op te bouwen, hierdoor zal de toestroom van economische vluchtelingen afnemen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld