Beeldvormende vergadering raad in drie delen opgeknipt

SLIEDRECHT – In de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst komt maandag 21 juni 2021 om 20.00 uur de gemeenteraad bijelkaar. Op de agenda staat een beeldvormende vergadering, die bestaat uit drie gedeelten. 

De gemeenteraad bij elkaar in raadzaal De Lockhorst. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24) 

Het begint met mogelijke extra ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners. Eind september 2020 nam de raad een motie aan voor meer geld naar het dorpsfonds of een soortgelijk fonds. Geld dat uit de Enecogelden zou komen. Dit jaar zou de raad er definitief over beslissen. “Dat kan gaan van directe financiële maatregelen, zoals gerichte inkomensondersteuning aan de doelgroep, tot en met het extra ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven. Er zijn diverse lokale organisaties aanwezig om hierover met hen het gesprek te voeren en hun ideeën op te halen”, schrijft de gemeente. Het doel van deze vergadering maandagavond is om de mogelijke doelen en maatregelen globaal te schetsen en daarbij van de richting te krijgen voor de verdere uitwerking. Tot uiterlijk 21.00 uur gaat het hier over.

Laaggeletterd
Om 21.00 uur is het onderwerp laaggeletterdheid. Mensen die niet of slecht kunnen lezen of schrijven. “De aanpak laaggeletterdheid wordt in de Drechtsteden regionaal opgepakt met Dordrecht als centrumgemeente. In navolging van het landelijk beleid Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020 -2024 is het Regioplan Laaggeletterdheid Drechtsteden 2021 – 2024 opgesteld. In dit plan zijn niet alleen regionale speerpunten opgenomen, ook heeft elke gemeente een aantal lokale speerpunten gekozen”, bericht de gemeente. Het doel van deze vergadering, die uiterlijk tot 22.00 uur mag duren, is om de raad bij te praten over de huidige ontwikkelingen rondom laaggeletterdheid. 

Jeugdhulp
Het laatste uur van de vergadering gaat over jeugdhulp. Toen gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdhulp, beschikten gemeenten over beperkte informatie over de specifieke inzet van jeugdhulp per gemeente. “De informatie is belangrijk om doelgerichter te kunnen sturen op de jeugdhulp, trends en ontwikkelingen beter te kunnen signaleren en duiden en eventuele effecten van interventies te kunnen zien. Sinds 2015 registreert de Serviceorganisatie Jeugd voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de inzet van de jeugdhulp”, aldus de gemeente Sliedrecht. Inmiddels beschikken gemeenten over een dashboard, waarin gemeenten zelf gedetailleerd de inzet van jeugdhulp op verschillende niveaus kunnen monitoren. Doel van deze vergadering is om de raad inzicht te geven in het dashboard voor jeugdhulp en de wijze waarop de gemeente het dashboard kan inzetten om te sturen op de jeugdhulp. 

Inspreken
Wie kort na aanvang van de vergadering wil inspreken, moet zich uiterlijk maandag 21 juni 2021 vóór 12.00 uur melden bij griffier Rumo van Aalst. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon. Aanmelden kan per e-mail: [email protected] of door te bellen met tel. 0184-495986.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld