Adaptiestrategie en transitie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in raad

SLIEDRECHT – Tijdens een beeldvormende vergadering bespreekt de Sliedrechtse gemeenteraad maandag 20 september 20212 het raadsvoorstel Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en de transitie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden naar GR Sociaal en servicegemeente. De bijeenkomst in twee delen begint om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst. 

Wethouder en Drechtstedenbestuurder Ton Spek (CDA). (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De RAS geeft richting aan over hoe de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zich gaat voorbereiden op het veranderende klimaat vanaf nu naar het jaar 2050. De belangrijkste aspecten daarin zijn het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de regio. Tijdens de beeldvormende vergadering volgt daarover meer informatie aan de hand van een presentatie door ambtenaren van de gemeente Sliedrecht. Wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, Openbare Ruimte en Duurzaamheid geeft eerst een korte introductie.

Overgang
Dit jaar heeft de Sliedrechtse gemeenteraad een aantal besluiten genomen in het kader van de transitie van de GR Drechtsteden naar een GR Sociaal en een service-gemeente construct voor de bedrijfsvoering met de gemeente Dordrecht. Eind juni 2021 heeft de raad besluiten genomen over de kaders en de over de voorwaarden van de transitie. Deze besluitvorming met betrekking tot de concept GR tekst en nadere afspraken over de bedrijfsvoering vormden de opmaat naar een definitieve besluitvorming over de transitie later dit jaar. Tijdens deze beeldvormende vergadering wordt aan de hand van een presentatie een toelichting gegeven op hoe in de definitieve stukken is omgegaan met de door de raad vastgestelde kaders. Belangrijke elementen daarin zijn o.a. de stemverhoudingen (GR Sociaal), maatwerk (GR Sociaal), risicoverdeling (service-gemeente) en kapitaalgoederen (service-gemeente). De presentatie wordt gegeven door strategisch adviseur Sjoerd Swinkels. Ook ambtenaren van de gemeente Sliedrecht zijn ook aanwezig. Dat alles na een korte aftrap over dit onderwerp door de portefeuillehouders, de wethouders Piet Vat (SGP-ChristenUnie) en Ton Spek (CDA).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld