Aanmeldperiode bloedtest PFOA/C8 verlengd

SLIEDRECHT – (Oud)-inwoners van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht krijgen een maand langer de tijd om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFOA/C8. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat heeft de gemeenten gevraagd de aanmeldperiode te verlengen tot en met woensdag 20 december 2017.

De motie is het gevolg van de emissie door chemiebedrijf DuPont / Chemours aan de overzijde van Sliedrecht. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

De staatssecretaris heeft dit verzoek aan de gemeenten gedaan, omdat blijkt dat er veel vraag is naar deelname aan de bloedtest. Door het verlengen van de inschrijfperiode wil zij iedereen die daarvoor in aanmerking komt de mogelijkheid geven om op tijd een aanvraag in te dienen.

Motie
De vergoedingsregeling is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer. Doel is om mogelijke ongerustheid bij (oud-)inwoners weg te nemen. Het gaat om inwoners die in de periode tussen 1970 en 2012 minimaal een jaar in de directe omgeving van DuPont/Chemours (het zogeheten contourengebied van het RIVM) hebben gewoond.

Voorwaarden en aanvragen
Alle aanvragen moeten uiterlijk woensdag 20 december 2017 bij de gemeente binnen zijn. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht of aan de balie van het gemeentekantoor in deze gemeenten. (Oud-)werknemers van bedrijven in het contourengebied die menen dat zij op hun werkplek zijn blootgesteld aan PFOA, kunnen zich bij hun werkgever melden. Tussen het ministerie en de gemeenten is afgesproken dat werknemers waarbij de voormalig werkgever niet meer bereikbaar is, ook in aanmerking komen voor een bloedtest.

Uitslag naar deelnemer
Binnen vijf werkdagen krijgt de aanvrager een brief met het besluit van de gemeente. Als de vergoeding wordt toegekend, krijgt de aanvrager een formulier waarmee hij of zij naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Sliedrecht of naar het Kruisgebouw in Papendrecht kan gaan. Uiterlijk woensdag 31 januari 2018 moet de bloedtest afgenomen zijn. Het laboratorium stuurt de uitslag van de test naar de deelnemer op. De gemeenten en het ministerie krijgen de uitslag van de test niet.

7 gedachten over “Aanmeldperiode bloedtest PFOA/C8 verlengd

 1. Het zou niet alleen verlengd moeten worden maar ook verbreed! Het risico gebied is zeker NIET beperkt tot het aangewezen contourengebied, maar beslaat een veel groter deel van de omgeving!

 2. Inmiddels kan heel Nederland wel een test aanvragen.
  Er is waarschijnlijk nog een bedrijf in Nederland dat de omstreden stof GenX loost in het oppervlaktewater, en daarmee indirect in het drinkwater. Twee waterschappen in Brabant zijn een onderzoek begonnen naar hoge hoeveelheden GenX die zij vorige maand in hun bronnen aantroffen, etc.

 3. Greenpeace heeft sporen aangetroffen in het weefsel van ijsberen op de Noordpool. Volgens internet worden deze stoffen veel gebruikt in kleding om het water- en vuilafstotend te maken. Via waswater komt het in ons milieu en drinkwater. Dupont is dus EEN bron en niet DE bron.

 4. Gezien de berichten over vervuilde bouwgrond zou het niet gek zijn als het gebied waar bloedmonsters gratis worden afgenomen, werd uitgebreid met Wijngaarden, Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf. De wind gaat vanaf DuPont vaak over die gemeenten of uitstoot slaat daar neer. Ik vraag me ook af of met het licht blauwe contourengebied voldoende met de windrichting rekening is gehouden?

 5. Dat is pure onzin.

  Ik weet hoe het werkt en het heeft niets met waswater te maken.
  De GenX wordt er tijdens het proces weer uit gefilterd en het eindproduct, zoals het bij Chemours de deur uitgaat is compleet vrij van GenX.
  Dat er kleding van gemaakt wordt klopt, maar daar zit geen spoortje GenX meer in.

  Ook roep ik al tijden dat Chemours bij lange na niet de enige is die deze stof gebruikt en dat het wel erg frappant is dat er GenX-sporen worden gevonden op plaatsen die stroomOPWAARTS liggen tov van Dordrecht.
  Dat kan onmogelijk bij Chemours vandaan komen.

  Mensen moeten eens gaan nadenken voor ze zomaar dingen gaan roepen waar ze totaal geen verstand van hebben of hun mening baseren op aannames.
  Alles wordt maar klakkeloos overgenomen, want ja, “het stond op Facebook, dus dan is het waar”…

  En die (…) die zich Greenpeace noemt is ook niet te vertrouwen.

 6. Bron; Rijkswaterstaat

  Geperfluoreerde verbindingen in Nederlands oppervlaktewater: Een screening in 2003 van PFOS en PFOA

  Title
  Geperfluoreerde verbindingen in Nederlands oppervlaktewater: Een screening in 2003 van PFOS en PFOA

  Author
  Schrap, S.M.
  Pijnenburg, A.M.C.M.
  Geerdink, R.B.

  Contributor
  De Voogt, P.
  Van Leeuwen, S.P.J.

  Date
  2004-12-01

  Abstract
  Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde) verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig gebruikt om vloerbedekking en textiel water- en vuilafstotend te maken. Ze worden ook gebruikt om papier voor het verpakken van etenswaren vetvrij te maken. Een heel andere toepassing van deze stoffen is de toevoeging aan brandblusmiddelen. Sinds het begin van de negentiger jaren bestaat er in Canada en de Verenigde Staten aandacht voor deze geperfluoreerde verbindingen in het milieu en de laatste jaren is er ook in Europa aandacht voor deze stoffen. Dat er pas recent in het milieu gemeten wordt, heeft voor een groot deel te maken met het feit dat analysetechnieken voor deze stoffen pas sinds kort beschikbaar zijn. Geperfluoreerde verbindingen zijn zeer persistent en sterk bioaccumulerend. Het grootste risico van deze stoffen voor het milieu is de ophoping in de voedselketen (doorvergiftiging). Over de manier waarop de verspreiding van de stoffen in het milieu plaatsvindt is nog veel onduidelijkheid. Wel duidelijk is dat geperfluoreerde verbindingen wereldwijd, tot in ijsberen uit het Noordpoolgebied, worden aangetroffen. In 2003 heeft Rijkswaterstaat een screening naar het voorkomen van geperfluoreerde verbindingen in zoet en zout oppervlaktewater gedaan, om een beeld voor de Nederlandse situatie te krijgen. Hiervoor zijn twee geperfluoreerde verbindingen, PFOS en PFOA, in sediment, zwevend stof en verschillende soorten biota gemeten. Opgemerkt moet worden dat de analysemethodes voor deze stoffen nog niet volledig uitontwikkeld zijn, zodat de resultaten als globale indicatie van de concentraties in het Nederlandse aquatische milieu gezien moeten worden. Analyses in het water zelf waren ten tijde van het onderzoek nog niet goed uitvoerbaar. De resultaten van deze screening laten zien dat PFOS in Nederland overal aangetroffen worden, zowel in de zoete binnenwateren als in zee. PFOA wordt in zwevend stof slechts in enkele monsters aangetroffen, in sediment daarentegen relatief veel vaker. De aangetroffen concentraties zijn voor beide stoffen vergelijkbaar. In zwevend stof worden concentraties tot enkele tientallen nanogrammen per gram gevonden, terwijl in het sediment de concentraties over het algemeen lager liggen. In sedimentmonsters afkomstig uit een gebied waar perfluorhoudende brandblusmiddelen zijn gebruikt, zijn verhoogde concentraties van PFOS (factor 2 tot 5 hoger) aangetroffen. In vis wordt alleen PFOS aangetroffen, met de hoogste concentraties in aal tot meer dan 100 nanogram per gram vis. PFOA was in geen enkel biotamonster boven de detectiegrens aanwezig. De PFOS gehalten in aal zijn van dezelfde ordegrootte als polychloorbifenylen, bijv. PCB153, en gebromeerde brandvertragers zoals BDE47 en HBCD. Ook voor zwevend stof en sediment gaat het om vergelijkbare concentraties als die van PCB153 en bijvoorbeeld de veel voorkomende gebromeerde brandvertrager BDE 209. De resultaten van deze Nederlandse studie geven aan dat geperfluoreerde verbindingen ook in het Nederlandse milieu alom aanwezig zijn. Dit ondersteunt het belang van de beleidsmatige aandacht die er binnen de EU, ook vanuit Nederland, voor deze stoffen is.

  Subject
  geperfluoreerde verbindingen
  PFOS
  PFOA
  Nederland
  waterkwaliteit
  watervervuiling
  anorganisch
  bodemvervuiling

  Classification
  LBR2000
  LBP00

  To reference this document use:
  uuid:a0b82834-cfb8-40fe-9436-132ba2a3220d

  Publisher
  Rijkswaterstaat, RIKZ

  Source
  RIKZ rapportnr.: 2004.037 RIZA rapportnr.: 2004.025

  Part of collection
  Hydraulic Engineering Reports

  Document type
  report

  Rights
  (c) Rijkswaterstaat

  Previous
  PDF
  ViewNext
  About Disclaimer Terms of use Hosted repositories Login
  Powered by TU Delft Library

 7. Knap staaltje knip&plak werk Cor… *applaudiseert*

  Maar het onderbouwt jouw uitspraak over het “waswater” totaal niet.
  Heb je überhaupt wel enig idee wat er in dat stukje wordt verteld ?
  Ik zal je helpen:
  De geperfluoreerde verbindingen wordt niets anders mee bedoeld dan gewoon Teflon.
  Dat wordt inderdaad gebruikt om kleding vuil- en water afstotend te maken.
  Er wordt in het stukje nergens gesproken over het al dan niet aanwezig zijn van PFOA in deze verbindingen.
  De PFOA is (net als GenX) een hulpstof bij de vervaardiging van Teflon en hulpstoffen blijven niet achter in het uiteindelijke product.
  Waar in dit stukje WEL over wordt gesproken, maar waar jij (denk ik) gemakshalve maar niet over begint, is het aanwezig zijn van PFOA in blusmiddelen.. en overduidelijk aanwezig.
  Zie je een beetje waar ik heen wil ?
  Hoeveel PFOA denk jij dat er door de jaren heen gewoon het stadsriool ingegaan is tijdens het blussen van branden in woonwijken e.d. ?
  Maar daar hoor je niemand over.
  Het is wel erg makkelijk namelijk om gewoon met het vingertje te wijzen en te zeggen DuPont / Chemours zijn vervuilers.
  Ik zeg absoluut niet dat ze vrij zijn van schuld, maar het is allemaal echt niet zo zwart/wit als iedereen denkt.
  De PFOA in die blusmiddelen is misschien nog wel meer vervuilend geweest dan je je kan voorstellen.
  Maar omdat het tijdena brandbestrijding is gebruikt is het minder erg ?

  Daarbij is dit onderzoek gedaan in 2003, een jaar waarin er nog geen GenX werd gebruikt.
  Het is dus ook nog eens totaal niet relevant in de discussie rondom GenX.

  Dit is dus precies wat ik bedoel met mensen die zomaar klakkeloos dingen overnemen.
  Je hebt geen flauw benul van wat er in dit stukje wordt beschreven, maar het staat natuurlijk wel interessant en je kan lekker “meepraten” met de rest.

Een reactie plaatsen