Aandachtsgebieden en vier thema’s in Economische Visie van gemeente en VSO

SLIEDRECHT – Maandagavond 29 maart 2021 om 19.30 uur presenteren het College van B & W en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen de nieuwe 36 pagina’s tellende Economische Visie 2021 – 2030 aan de gemeenteraad. Daarin is aandacht voor vier thema’s en kent deze nog een aantal extra aandachtsgebieden. De bijeenkomst duurt een uur en is online te volgen via de website van de gemeente Sliedrecht. 

Het bedrijventerrein Nijverwaard gezien vanuit de lucht. Voor het algemene vestigingsklimaat en voor elk van de thema’s en sectoren bevat de Economische Visie een missie en visie. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Het college en de VSO hebben samen met Sliedrechtse ondernemers een nieuwe Economische Visie voor Sliedrecht opgesteld. Verwachting is dat de gemeenteraad deze medio april bespreekt en vaststelt.

Aanvullend
In de nieuwe Economische Visie wordt allereerst ingezet op het algemene vestigingsklimaat voor alle ondernemers in Sliedrecht. Daarbij is er speciale aandacht voor vier thema’s: vitale werklocaties en slim ruimtegebruik; innovatie, verduurzaming en digitalisering; arbeidsmarkt en onderwijs; en bereikbaarheid. Aanvullend is er extra aandacht voor de maritiem-industriële sector, de woonboulevard, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel, horeca en recreatieve voorzieningen in het dorpscentrum. De redenen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid of het ruimtebeslag.

Samenwerking 
De nieuwe Economische Visie is tot stand gekomen door intensief samen op te trekken. VSO-voorzitter Adrie Stuij: “In eerste instantie was dat een serie van gesprekken tussen de gemeente en de VSO. In het najaar van 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten voor alle ondernemers georganiseerd. Tientallen ondernemers waren aanwezig bij (digitale) bijeenkomsten, vulden een enquête in en maakten gebruik van de mogelijkheid tot schriftelijk commentaar op de concept-visie. Belangrijk doel in de samenwerking was samen helder krijgen wat de gewenste koers is voor ondernemend Sliedrecht.”

Groei en ontwikkeling
De gemeente en VSO benadrukken dat de Economische Visie een startpunt is. De uitvoering moet nu gaan volgen. Het stuk bevat daarvoor volgens de gemeente al meer dan veertig ideeën. Wethouder economie Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Financiën en Economie: “Het opstellen van een nieuwe Economische Visie is belangrijk voor de gemeente en voor de ondernemers. Beide hebben voor de komende jaren voor Sliedrecht ambities voor groei en ontwikkeling. Een voorbeeld van één van deze plannen is de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht. Om deze plannen de komende tien jaren uit te werken, is het nodig om ook goed te weten waar Sliedrecht economisch op wil inzetten.”

Uitvoering
Samen met alle ondernemers die betrokken willen zijn, zal de komende tijd gewerkt worden aan een uitvoeringsprogramma. Een aantal ondernemers heeft zich de afgelopen maanden daarvoor aangemeld. De gemeente en VSO roepen ook andere ondernemers op zich de komende tijd daarbij aan te sluiten.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld