Woensdag vragen over kankerverwekkend gif

DEN HAAG / DORDRECHT / SLIEDRECHT – Bij de provincie Zuid-Holland wordEN woensdag 10 februari 2016 vragen gesteld over de kankerverwekende stof PFOA, jaren gebruikt voor de productie van teflon door DuPont (tegenwoordig Chemours -red.) in Dordrecht, pal aan de overkant van de rivier van de Sliedrechtse wijk Baanhoek. Het staat als extra punt bij de commissie Verkeer en Milieu.

Op verzoek van de PvdA. Het statenlid in de provincie Zuid-Holland Willem Minderhout (PvdA) zegt gedeputeerde Rik Janssen (SP) van Milieu, Bodemsanering, Toezicht en Handhaving ‘het vuur aan de schenen te leggen’. (Twitterfoto)

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) in de provincie Zuid-Holland steunt agenderingsverzoek van de PvdA komende woensdag. “Voor de Partij Voor de Vrijheid is het echter te vroeg om nu al conclusies te trekken. In de commissievergadering zullen wij aan de gedeputeerde vragen stellen over wat zijn rol in deze is. Wat de rol van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in deze is? Verder zijn wij geïnteresseerd in de verhoudingen  tussen Chemours, de gemeente Dordrecht, de provincie en eventueel het rijk in zake de beheersbaarheid van het eeuwig durende geohydrologisch beheerssysteem”, zegt PVV-statenlid Harm Groenendijk, “Eerst na antwoorden van de gedeputeerde kunnen wij in deze onze conclusie trekken en vervolgstappen nemen. Het siert niemand op dit moment beschuldigende vingers te wijzen. De Partij Voor de Vrijheid zal alle ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland op het gebied van milieu uiterst kritisch blijven volgen. Wij zijn ons bewust van de vele onprettige verassingen die de komende jaren nog zullen opduiken.”

Op de hoogte
Volgens het CDA is in provinciaal verband in september 2015 ook over gesproken en zijn er kamervragen aan voormalig Staatssecretaris Mansveld (PvdA) gesteld over dit onderwerp. “Hieruit blijkt dat naar deze info voldoende maatregelen zijn genomen en ook de gehouden inspecties hebben geen dingen aan het licht gebracht die niet zouden kloppen. Overigens zijn alle partijen binnen de provincie op de hoogte van deze situatie, ook de PvdA die tot 2011 onderdeel uitmaakte van Gedeputeerde Staten. De verontreiniging is al in de 90-er jaren vastgesteld en er zijn beheersmaatregelen getroffen welke blijkbaar correct zijn en worden uitgevoerd”, zegt statenlid en inwoner van Sliedrecht Maurits de Haan (CDA). In de commissie-vergadering Verkeer & Milieu zal het CDA de reactie van de gedeputeerde beoordelen of verdere stappen noodzakelijk zijn. De Haan: “Feiten, veiligheid en gezondheid voor omwonenden én medewerkers zijn daarbij leidend.”

Janssen
Gedeputeerde Janssen is door Sliedrecht24 in het weekend om een reactie gevraagd. Ook zijn door de redactie inmiddels aanvullende vragen gesteld aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Maandagmorgen 8 februari 2016 waren de reacties nog niet binnen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld