‘Wijk is totaal niet berekend op parkeren van auto’s’

SLIEDRECHT – De leefbaarheid en bereikbaarheid van wijk Oude Uitbreiding is in het geding. Dat vertelde inspreker Arjan van der Leeden maandagavond 30 oktober 2023 in de gemeenteraad. Van der Leeden sprak in, omdat hij zich zorgen maakt over voldoende parkeerplaatsen. Zeker als er nieuwe woningen komen op de locatie van de brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat. Gebrek aan parkeerruimte nu en in de toekomst. De capaciteit van het brandweerplein.

Bewoner van wijk Oude Uitbreiding Arjan van der Leeden spreekt de gemeenteraad toe. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Aanleiding voor het houden van de speech zijn de plannen van het projectteam ‘Sliedrecht Bouwt’ voor het brandweerterrein. “De eind juni gehouden bewonersbijeenkomst Middeldiepstraat ging vooral over het plan v‘Sliedrecht Noord’. Voor deze bijeenkomst was maar een zeer kleine groep bewoners van de Middeldiepstraat uitgenodigd. “Een kleine cirkel terwijl dit het wijk breed aangaat en consequenties heeft”, sprak Van der Leeden, “Aan het eind van de avond werd een tip van de sluier ten aanzien van de ‘brandweerplein plannen’ opgelicht. Nieuwbouw 20 tot 24 sociaal huurappartementen. Een deel van het brandweerplein wordt bouwlocatie. Er blijft minder parkeerruimte over voor personenauto’s en bedrijfsbusjes. Onder het nieuw te bouwen appartementsgebouw komt geen parkeergarage. In september wordt een nieuwe bewonersavond georganiseerd, nog niet gebeurd. Per 1 januari 2024 wordt een nieuwe omgevingswet van kracht; In verband hiermee dienen de plannen voor het brandweerplein voor het einde van 2023 afgerond te zijn.”

Totaal niet berekend
Van der Leeden verontschuldigde zich naar de gemeenteraad. Hij sprak namens meerdere wijkbewoners. “Wellicht vindt u onze speech wat voorbarig, aangezien er nog geen enkel concreet plan is gepresenteerd. De keerzijde is dat de plannen voor het eind van het jaar hun beslag moeten krijgen vanwege de nieuwe omgevingswet. In korte tijd moet dus veel beslist worden en de consequenties van die beslissingen kunnen voor de ‘Oude uitbreiding’ ver strekkende gevolgen hebben. De zogenaamde ‘Oude Uitbreiding’ is plusminus honderd jaar geleden ontstaan en het is eenvoudig vast te stellen dat de wijk totaal niet is berekend op het parkeren van auto’s. Bij het geheel of gedeeltelijk vervallen van de parkeerruimte op het brandweerplein wordt de parkeerdruk verder vergroot, en ontstaat er nog meer aantasting van het historisch karakter van de ‘Oude Uitbreiding’. Ik wil daarom op de hoogte stellen ten aanzien van de mogelijke gevolgen van een overhaaste beslissing hieromtrent, daar de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ‘Oude uitbreiding’ in het geding is. Afgelopen tijd hebben diverse mensen de parkeerproblematiek in kaart gebracht. En leiden tot de volgende overwegingen en constateringen. De beoogde nieuwbouw van plusminus 24 appartementen geeft minstens 24 auto’s extra in de wijk. Het brandweerplein biedt nu plaats aan plusminus 32 voertuigen. Op zaterdagen en koopavonden zijn de parkeerplaatsen voor gemiddeld voor 90% in gebruik. Op zondagen, vanwege drie kerken in de nabijheid gaat het richting de 100 %. Tijdens de winterperiode, vanwege kerkelijke activiteiten idem.”

Gebruikers parkeerplaatsen
Bij het verlenen van de bouwvergunning voor de Beth-El kerk is de parkeercapaciteit van het brandweerplein volgens Van der Leeden meegenomen: ‘ZorgComfort ‘Alblasserwaard ziet zich genoodzaakt, bij inkrimping van de parkeerruimte op het brandweerplein, hun parkeerplaatsen rond hun zaak af te scheiden en die te reserveren voor eigen gebruik. Een raadsbesluit van 24 april 2018 geeft bedrijfsvoertuigen vergunning tot parkeren op het plein. Reizigers die gebruik maken van de waterbus gebruiken het brandweerplein ook als parkeerplaats. Sommige bezoekers van woensdagse markt parkeren op het plein, en combineren dit met een bezoek aan één van de terrassen op het Merwedeplein. Parkeerterrein bij de Jumbo is vaak zo vol dat uitgeweken wordt naar het brandweerplein. Realisering van ‘Sliedrecht Noord’ geeft nog meer parkeerdruk voor de kerkbuurt. Samenvattend, de parkeercapaciteit van het huidige brandweerplein voorziet in een minimale behoefte en kan eigenlijk niet worden verminderd.”

Tekort aan groen
Gezien bovenstaande geschetste behoefte aan parkeerruimte is het volgens Van der Leeden wenselijk dat het grondoppervlak van de nieuwbouw hetzelfde blijft als van de huidige brandweer kazerne. Van der Leeden: “Drie hoog zou de maximaal moeten zijn, binnen deze ruimte kunnen 24 niet al te grote appartementen gerealiseerd kunnen worden. Een parkeergarage onder het appartementsgebouw wordt daarom gezien als een must. Bij een ingang aan de zijde van de Gantelweg hoeft er niet al te diep gegraven te worden. De oude uitbreiding heeft een groot tekort aan groen, waarmee geheel of gedeeltelijk volbouwen van het brandweerplein toch eigenlijk niet meer van deze tijd is. Met wat creativiteit kan van het toekomstige plein een mooie groenvoorziening gecombineerd met voldoende parkeergelegenheid gemaakt worden”, aldus Van der Leeden, “De weegschaal van Sliedrecht is nu: groen/bouwen. Wat ons betreft komt er een schijf bij, namelijk parkeren.”

7 gedachten over “‘Wijk is totaal niet berekend op parkeren van auto’s’”

 1. Dit is niet alleen het probleem in de oude uitbreiding. Hier in de Waterwegstraat lijkt het soms wel een bedrijventerrein. Bijna dagelijks moeten auto’s op het grasveld geparkeerd worden. Ook hier huishoudens met meerdere (soms 4!) auto’s per huishouden. Dit laatste begrijpelijk, want kinderen wonen tegen wil en dank bij de ouders omdat er voor hen geen zelfstandige woonruimte beschikbaar is.

 2. Een parkeergarage bouwen is daar zeer eenvoudig omdat de grondwaterstand daar zeer laag is. Niet of nauwelijks bemaling nodig tijdens de bouw

 3. Meerdere auto’s per huishouden en vaak nog een werkbus mee naar huis heeft de straten overvol gemaakt. Doordat de wegen niet zo breed zijn wordt er op de stoep geparkeerd. Handhaving is er niet en een voetganger loopt vaak op de weg.
  Maar het is inderdaad een punt waar huizen worden gebouwd en geen parkeerplaatsen zijn dat is een probleem. Zou het misschien een teken zijn dat Sliedrecht op plaatsen gewoon vol is? Overal ertussen proppen terwijl de bestaande problemen geen aandacht krijgen.

 4. Elke wijk heeft parkeerplaats tekort.
  De bestaande parkeerplaatsen zijn ook nog smaller dan vroeger. Een beetje elektrisch autootje past net. Ken net niet.
  Ik leerde bij meneer vd Merwe dat Nederland 12 miljoen inwoners had. Dit zou kunnen stijgen naar 15 miljoen in 2025. De gemiddelde leeftijd zou dan veel hoger zijn.

  Lagere school 5e klas. Onze knappe koppen hebben met beide problemen niets gedaan.

  Ik heb wel een mening hierover.

 5. Probleem is dat er door de welvaart veel meer auto’s zijn dan vroeger en kinderen die door de woning nood langer thuis blijven wonen.
  Dan zijn er soms 3 of 4 auto’s per woning.
  Er is bijna geen ruimte meer om woningen te bouwen laat staan parkeerplaatsen voor al die auto’s.

 6. Ben opgegroeid in deze buurt, het is inderdaad een wijk die niet geschikt is voor auto´s. Vroeger kon
  je nog op straat spelen. Sinds de jaren 70 was dat niet meer mogelijk

Plaats een reactie

*=Verplicht veld