Oishi Fusion

Wethouder Vat: ‘Marketingcampagne Sliedrecht op de kaart te zetten’

SLIEDRECHT – Er komt nog dit jaar om samen met ondernemers en anderen in het dorp een marketingcampagne om Sliedrecht op de kaart te zetten. Dat schrijft wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Marketing in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad.

Wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van de gemeente Sliedrecht. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De gemeente voerde daarvoor in 2019 een aantal gesprekken met ondernemers en heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) een enquête laten uitvoeren onder inwoners. Deze enquête kende een respons van bijna 250 inwoners. Voortbouwend op die enquête heeft onder leiding van het OCD ook nog een groepsgesprek plaatsgevonden met een klein gezelschap van geïnteresseerde inwoners en betrokkenen. Grofweg zijn er volgens Vat vijf doelgroepen denkbaar voor een marketingcampagne: eigen inwoners, potentiële nieuwe inwoners, toeristen/bezoekers, consumenten en bedrijven. “Het college heeft ervoor gekozen om de focus van de marketingcampagne te richten op eigen inwoners van Sliedrecht als primaire doelgroep, met als primaire doelstelling het activeren van eigen inwoners als ambassadeurs van Sliedrecht. Ten slotte begint iedere marketingcampagne met draagvlak in het dorp zelf, waarom het aanspreken van de eigen inwoners altijd het startpunt moet zijn, ook als mogelijke opstap voor promotie naar buiten. Daarnaast worden de doelgroepen potentiële nieuwe inwoners, consumenten en bedrijven ook reeds via andere kanalen aangesproken”, schrijft Vat aan de gemeenteraad.

Onderzoek
Uit de OCD-enquête en het gesprek met inwoners komt op hoofdlijnen het volgende beeld naar voren inwoners kenschetsen Sliedrecht als een dorpsgemeenschap met de beroemde baggerhistorie, kortweg “het Baggerdorp”. Vat: “Inwoners van Sliedrecht hebben primair behoefte aan de verbetering van zaken die het dorp nu (in potentie) al aantrekkelijk maken, zoals een groene en veilige openbare ruimte in het dorp, de verbinding met de nabijgelegen natuur van Merwede, Biesbosch en Alblasserwaard, de aantrekkelijkheid van het centrum (m.n. Kerkbuurt) met winkels en horeca. Gevraagd naar het “op de kaart zetten van Sliedrecht” denken inwoners dus niet zozeer aan marketing of promotie van Sliedrecht op zich, maar aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van Sliedrecht, zodat het dorp zelf voor zowel inwoners als bezoekers aantrekkelijker wordt. Zolang bijvoorbeeld de Kerkbuurt of de toegankelijkheid van de Biesbosch niet aantrekkelijk zijn, heeft het geen zin om marketingcampagnes te gaan opzetten. Als het dorp daarentegen wel die aantrekkelijkheid krijgt, zullen inwoners zelf sneller Sliedrecht promoten richting familie, vrienden en bekenden.” Inwoners zijn terughoudend in het uitspreken van “trots”, maar spreken wel waardering uit voor het dorpse karakter, de baggerhistorie en het actieve verenigingsleven. “Er lijkt daarbij evenwel geen behoefte dat de gemeente daar actief mee “de boer op gaat” naar buiten toe.

Aantrekkelijkheid
De gemeente Sliedrecht vindt dat het zich terughoudend moet opstellen bij het inzetten van een marketingcampagne. Vat in de CIb: “Inwoners vragen niet om marketing of promotie, maar om het verbeteren van de aantrekkelijkheid van Sliedrecht zelf. Bovendien moeten het vooral de inwoners zelf zijn die de aantrekkelijkheid van Sliedrecht kunnen en willen uitdragen. Het versterken van het dorpse karakter in combinatie met het toevoegen van meer groen en betere verbinding van Sliedrecht naar de Merwede, Biesbosch en Alblasserwaard zijn (voor zover niet nu al aandachtspunten) onderwerpen die moeten worden meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Volgens inwoners zijn dit zaken die Sliedrecht aantrekkelijk(er) zouden maken. Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden inclusief horeca in Sliedrecht is reeds een speerpunt van de economische agenda. Daarbij denkt de gemeente met de ondernemers mee hoe de winkelgebieden zichzelf extra kunnen promoten. Wat overblijft onder de noemer “marketing” is het meer en verder zichtbaarder maken van voor Sliedrecht kenmerkende zaken als de baggerhistorie in Sliedrecht, voor inwoners en bezoekers. De gemeente gaat hiervoor in 2020 nader in gesprek met ondernemers.” Daarnaast zet het college volgens Vat onder de noemer “marketing” bij voortduur in op het aanmoedigen en faciliteren van winkelgebieden, verenigingen en lokale evenementen om zich te profileren en promoten naar inwoners en bezoekers, waarbij de winkelgebieden hierbij bijvoorbeeld geholpen worden door de ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting.

1 gedachte over “Wethouder Vat: ‘Marketingcampagne Sliedrecht op de kaart te zetten’”

  1. Misschien dat de gemeente dan ook eindelijk iets wil doen voor de al 108 jaar oude Sliedrechtse Tennisvereniging die op haar laatste benen loopt. Het kwijtschelden van de erfpacht zou een goed begin zijn. Maar het lijkt erop dat de tennisvereniging niet meer meetelt in Sliedrecht ondanks de vele verzoeken in de afgelopen jaren om steun. Met enkele goedwillende vrijwilligers wordt nog geprobeerd de banen bespeelbaar te houden, maar er zal toch wat meer moeten gebeuren om het geheel in leven te houden. Het voortdurende bericht vanuit de gemeente en provincie dat de vereniging op de huidige plaats niet mag blijven, deed de afgelopen 20 jaar geen goed. Onderhoud wordt uitgesteld, de voetbal weet er alles van.
    Gemeente, pak eens door.
    Geef de bijna oudste tennisvereniging van Nederland weer een kans in Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld