Japans restaurant Oishi Fusion

Wethouder praat fractiespecialisten bij over Omgevingsvisie

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Eind dit jaar jaar stelt de gemeente Sliedrecht een Omgevingsvisie vast. De komende maanden volgt er een Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie. Wethouder Ton Spek (CDA) heeft dinsdagavond 11 februari 2020 de fractiespecialisten van de verschillende politieke partijen bijgepraat over de op te stellen nota. Dat gebeurde tijdens een openbare beeldvormende vergadering in het raadhuis

In de raadsinformatieruimte werd de stand van zaken rond de Omgevingsvisie en participatie toegelicht. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Spek: “Ik vind het echt belangrijk om er nu over te spreken, zodat vragen kunnen worden beantwoord en suggesties worden gedaan.” De wethouder kwam met een overzicht aan uitgangspunten. 

Beter inzichtelijk
Max Melgaard van Gils van KuiperCompagnons helpt de gemeente bij de Omgevingswet. Hij noemde het ‘een opruiming van wetten’, want volgens hem wordt het straks ‘beter inzichtelijk’. De kerninstrumenten zijn: de Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, omgevingsvergunning, algemene regels en het projectbesluit. “Heel veel beleid wordt in één strategische visie gebundeld”, aldus Van Gils. Voor het opstellen van de nota gaat het over de ‘kern van de visie’: ophalen, filteren en verzamelen. “Het doel is een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, voordat iets voor besluitvorming wordt gebracht”, sprak Van Gils.

Kernkwaliteiten
Gekeken is naar de ruimtelijke structuur. KuiperCompagnons komt dan tot kernkwaliteiten voor Sliedrecht. Dat zijn het dorpse karakter, Sliedrecht als werkdorp en de groen-blauwe structuur. Door het spoor werd de polder niet meteen als een ‘deel van Sliedrecht’ ervaren, merkte Van Gils op. Bij de Omgevingswet moeten ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden meegewogen. Van Gils noemde als voorbeeld voldoende groen, maar ook sociale aspecten als het mensen verbinden, verbeterpunten en verduurzamen. Deze ideeën zijn eerder opgehaald in Sliedrecht. Onder meer tijdens een openbare meedenk-informatiebijeenkomst in november 2019. Uitgangspunten zijn o.a. bij de Omgevingswet o.a. herijking ambitieniveau invoeringsstrategie Omgevingswet, een zo breed mogelijk draagvlak, identiteit Sliedrecht en waarborgen kernkwaliteiten.

Voortgang
De bijeenkomst van dinsdagavond was ook ter voorbereiding op de oordeelsvormende behandeling, die dinsdag 18 februari 2020 op de rol staat. Het is van belang voor het hele proces dat begin maart een nota van uitgangspunten is vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie staat gepland voor de besluitvormende vergadering van dinsdag 10 maart 2020. In de tweede week van april, als de raad de nota heeft vastgesteld, wordt weer over de Omgevingsvisie openbaar gesproken. De raad stelt de Omgevingswet in november /december 2020 vast. De Omgevingswet gaat in 2021 in werking. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld