Wethouder Goverde niet meer beschikbaar voor nieuwe periode

SLIEDRECHT – Wethouder Ed Goverde (PvdA) heeft de raadsfractie en het afdelingsbestuur van zijn partij
meegedeeld niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode als wethouder, mocht de Partij van
de Arbeid (PvdA) weer in het college komen. Dat maakt PvdA Sliedrecht woensdag 12 januari 2022 bekend.

Wethouder Ed Goverde komt niet meer terug na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Goverde, binnenkort 65, gaf aan privé andere keuzes te hebben gemaakt voor de nabije toekomst en dat een wethouderschap daar niet meer bij past”, zegt fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA). Hij heeft alle begrip voor dit besluit en spreekt zijn waardering uit voor Goverde’s bestuurlijke kwaliteiten en zijn grote inzet voor Sliedrecht in een periode met veel lastige onderwerpen en uitdagingen. Vooralsnog heeft PvdA Sliedrecht geen andere wethouderskandidaat. Van der Plas: “Wij vinden de poppetjes op dit moment minder relevant. We gaan eerst maar eens voor een sterk verkiezingsresultaat. Daarna kijken we verder.”

11 gedachten over “Wethouder Goverde niet meer beschikbaar voor nieuwe periode”

 1. Juist goed als sommige reacties kritisch zijn! Daar is geen ‘excuus’ voor nodig.
  Het gaat met wederzijds respect, zo hoort het ook in een gezonde democratie.
  Als huurder is het best zuur als je iets van de plannen leest. Natuurlijk kan vernieuwing van woningen een vooruitgang zijn in een wijk. Maar deze woningen krijgen dan ook een andere huurprijs. Te bedenken dat we nu op eigen kosten ‘in huis’ weer alles zelf moeten opknappen wat beschadigd is met de renovatie van het warmtenet. Dan de streek van de overheid dat het gas uit de bodem van Groningen voor Duitsland nodig is, is écht niet uit te leggen!
  Voor de Groningers is het verschrikkelijk triest. Maar wij moeten er nu toch ook vanaf?
  Waar doen we het eigenlijk voor?!
  Ik wil me ook inzetten voor een beter klimaat. Maar de lage inkomens betalen nu best een hoge prijs. Dat voelt zeer onterecht. Als er in Oost zoveel woningen op de slooplijst staan dan moet men toch echt denken aan perspectief bieden. Ook al is de sloop over 20 jaar….maak er dan 20 postitieve jaren van! Te beginnen met helderheid en openheid. Waar werken we naar toe b.v.
  Daarom zijn scherpe reacties van Gerrit, Koos en Johan juist goed! Maar ook de reactie terug van Ed Goverde. Dat heeft ook mijn respect. Want dat geeft júist een gezonde discussie.
  Het is zéker te waarderen dat een wethouder openlijk reageert op Sliedrecht 24.
  Bedankt en alle goeds toegewenst voor in de toekomst!

 2. Feit is dat de gemeenteraad in grote meerderheid akkoord gaat met het streven om 2.500 woningen te bouwen. Maar neem me vooral niet kwalijk dat ik aandacht blijf vragen voor de – praktische- bezwaren van dat streven. Overigens : de D’66 fractie stelt , volgens mij terecht, ongeveer dezelfde vragen als ik .
  Over de woningbouw 2 dingen.
  1. Als de gemeente 2.500 zou gaan bouwen dan wordt er natuurlijk sociale woningbouw gerealiseerd. Stel je voor dat dat niet zo was !
  Waar het om gaat is dat de gemeente extra wil inzetten op het midden- en hogere koopsegment. Daardoor zakt het totale aandeel sociale huurwoningen naar 30 % . In het grotere Sliedrecht komen dus verhoudingsgewijs minder sociale huurwoningen beschikbaar . Dat is een politieke keus waarmee ik het niet eens ben.
  2. Het ziet er naar uit dat begonnen wordt met sloop van veel huurwoningen in Sliedrecht Oost. Ter compensatie moet gebouwd worden aan de Maaslaan. Die locatie is echter te klein om de sloop van een deel van Sliedrecht Oost te compenseren. Huurders van Tablis moeten dus wachten tot de bouw van Sliedrecht ten noorden van de spoorlijn ( wanneer ? ) voordat dat gecompenseerd zou kunnen worden. Daarom blijf ik vragen : geef nu eens grofweg aan welke woningen u wilt slopen in Sliedrecht Oost en wat daarvoor in de plaats komt. Men maakt mij niet wijs dat daar al niet over is nagedacht.
  Tenslotte beste Ed,
  Nu je binnenkort vertrekt wil ik nog een keer zeggen dat ik het zeer waardeer het dat wij elkaar met wederzijds respect hebben benaderd over zaken waarover wij het niet eens zijn .

 3. Het feit dat ik een zeer bewuste niet-PvdA stemmer ben, weerhoudt mij niet deze wethouder ‘van buitenaf’ hartelijk te bedanken voor zijn inzet, aandacht en betrokkenheid voor ons aller Sliedrecht.
  Het feit dat je je niet kunt vinden in besluiten die wellicht door zijn/haar toedoen zijn genomen, staat los van de waarneming dat Ed Goverde – voor zover ik dat als burger kan beoordelen – zich met zijn hart heeft ingezet voor ons dorp. Zulke mensen hebben we gewoon nodig.
  Meneer Goverde: Het ga u goed in de nabije toekomst!

 4. Beste Johan,
  Een redenatie met cijfers moet natuurlijk wel kloppen. 3600 nu Tablis van de 11.000 (is 32,7%; het restant aanbod ‘sociaal’ zit bij enkele kleine verhuurders). Bij groei naar 13.500 -> daarvan 30% sociaal = 4050. Het aanbod van Tablis groeit dus in absoluut aantal met 450 (is zelfs 12,5%).
  groet
  Ed Goverde

 5. Even los van de, wat mij betreft, te wazige plannen voor de nabije toekomst zoals verwoord door Gerrit en Johan, plannen die waarschijnlijk dezelfde kant op gaan als het watertorenterrein en het Winklerplein, vind ik wel dat heer Goverde voorloopt op communicatiegebied. Dat kan komen omdat hij juist NIET uit Sliedrecht komt.

  Hij reageert zowaar op Sliedrecht 24, gewoon zijn mening gevend en toelichtend. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar hij neemt de moeite om besluiten toe te lichten. En dat namens een partij waarvan je de raadsleden (die wij kiezen) vrijwel nooit hoort. Die openheid alleen al waardeer ik zeer. Wat mij betreft laat hij alleen daarmee al een positief spoor na.

  Maar als ik door straten loop tussen 8 uur en 8.30 uur in de ochtend dan zie ik een enorme drukte. Kinderen die naar school gaan tussen al die auto’s door, auto’s met haast om op het werk te komen, bergen fietsers die naar andere plaatsen gaan om voortgezet onderwijs te volgen, fietspaden die moeten worden verlegd of sloten die moeten worden gedempt om ruimte te maken voor auto’s, smalle voetpaden etc. En dan denk ik: als je hier woont dan zie je als wethouder veel meer van de behoeften die een dorp(je) als Sliedrecht heeft. Dan kom je misschien tot andere inzichten?

  Bijvoorbeeld dat 30 km binnen bebouwde kom, meer autovrije zones, meer groen, bredere wandelpaden, minder bebouwing (elk stukje Sliedrecht is vol gebouwd), meer cultuur, meer parkeergarages etc. belangrijker is dan bouwen in Noord voor mensen van buiten die ook weer met de auto naar het centrum komen.

  En dat zou het voordeel kunnen zijn van een Sliedrechtse wethouder. Laten we hopen dat de raadsleden van de PvdA deze les in communicatie oppakken. Uit de eerste reactie: ‘we zien wel na de verkiezingen’ blijkt dat heer Goverde nog even wat extra lessen moet geven.

 6. Ik wil, als overtuigd niet PvdA stemmer, Ed Goverde hartelijk danken voor zijn inzet voor onze gemeente Sliedrecht. Ookal ben ik het met bepaalde keuzes echt niet eens, ik waardeer het enorm dat een ‘buitenstaander’ zijn of haar tijd en aandacht met een bewogen hart geeft aan onze gemeente. Die inzet heb ik gemerkt bij deze wethouder.
  Dank daarvoor en het ga u goed!

 7. Nee nog makkelijker Hr Venis
  Iemand van buitenaf al dan niet metdoor U genoemde grootheids waanzin
  Ex raadslid en of Wethouder van den Haag en Almere is sinds 2014
  Ongeneeslijk ziek heeft K.
  Zelf zegt hij in 2021 het is een wonder dat ik nog leef, op 71 jarige leeftijd.
  Een komst en of bezoek aan Sliedrecht lijkt mij niet zo aannemelijk in 2022
  Om een wethoudersfunctie van PvdA te aanvaarden.

 8. Beste Ed,

  Excuses voor sommige reacties van dorpsgenoten. Sommige van die dorpsgenoten zijn blijven hangen in de jaren ’70 en kunnen maar moeilijk zichzelf aanpassen aan een veranderende maatschappij.
  Je hebt de afgelopen jaren een uitstekende indruk op mij gemaakt en het maakt mij werkelijk niets uit waar je woont. Complimenten, en nogmaals excuses.

 9. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad ? Even de feiten, zoals ze volgens mij zijn. Men wil weliswaar enkele honderden woningen bouwen ( concreet : men denkt binnen de huidige grenzen tot 2030 aan 1000 woningen ) , maar men gaat eerst slopen.
  Voor het netto resultaat moet je natuurlijk eerst optellen en aftrekken.
  Hierna volgen de échte cijfers over de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. Sliedrecht heeft 11.000 woningen. Tablis beschikt over 34 % van die woningen. Door sloop van de afgelopen jaren is dat aantal al gedaald . In het huidige beleidsplan van Tablis ( 2020-2023 ) staat daarom dat men een groei wil met 400 woningen, ofwel bijna 10 %.
  In de omgevingsvisie gaat de gemeente in plaats van een groei van 10% naar een afname van 4 % ! Namelijk van 34% naar 30 % sociale huur.
  Ik heb al eens eerder in een open brief aan het college gevraagd of men het met deze berekening eens is .

 10. Beste heer Venis,

  De PvdA Sliedrecht heeft, mét vijf van de zes andere partijen in de gemeenteraad, na zorgvuldige afweging besloten om in te stemmen met de koers van groei en ontwikkeling voor Sliedrecht. Met daarin juist als prioriteit de zogenoemde binnenstedelijke herontwikkeling, inclusief het vernieuwen en zelfs uitbreiden van de sociale woningvoorraad. Maar dat wel in samenhang te zien en te doen met op termijn ook ontwikkeling van Sliedrecht-Noord. Dat is goed voor de toekomstige én huidige Sliedrechters, voor de ondernemers, kortom voor iedereen die graag een vitale gemeente wil behouden.
  Uiteraard gun ik het de PvdA en de Sliedrechters dat men, indien aan de orde, straks een betrokken wethouder vindt die zich voor 100% inzet, daar gaat het volgens mij om. Als dat een mede-inwoner is, uitstekend. Ik zet mij uiteraard tot en met mijn laatste dag met hart en ziel in voor het belang van Sliedrecht en de Sliedrechters. En ook daarna wil ik me best nog wel een beetje dorpsgenoot van u blijven voelen, want ik vind het een eer om deze functie te mogen vervullen in Sliedrecht. Dat staat los van privé keuzes op enig moment.
  Ed Goverde

 11. Nee, nog makkelijker.

  Een raar besluit nemen over bouwen over het spoor (waar de PvdA echt altijd tegen is geweest, maar met Goverde binnen de club niet meer) en dan wegwezen.
  Benieuwd wie de PvdA nu weer van buiten gaat binnen halen. Er zijn vast nog wel een paar grootheidswaanzin denkers te vinden (is Adri Duivesteijn misschien in gelegenheid, die weet van bouwen als ex-wethouder van Almere?)
  Of wordt Ben van der Plas toch weer wethouder? Het lijkt me niet, maar Chuck Berry zong “You never can tell”.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld