Werkzaamheden aan openbare weg en mogelijke hinder

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht komt wekelijks met een overzicht van werkzaamheden aan en op de openbare weg. Doel is om inwoners tijdig te informeren. Dit bericht de gemeente Sliedrecht donderdag 14 mei 2020. 

Op dit kaartje staan de werkzaamheden aangegeven. (Kaart gemeente Sliedrecht)

Wat gebeurt er de komende dagen?

  1. Burgemeester Winklerplein (afsluiting elke woensdag): Voor de weekmarkt is er in verband met het coronavirus maatregelen genomen. De markt is wast verder uit elkaar gezet en daarom vindt er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
  2. Rembrandtlaan (t/m vrijdag 5 juni 2020): Werkzaamheden vanwege aanpassingen aan diverse kruispunten in verband met verkeersveiligheid. Het veroorzaakt hinder.
  3. Dr. Schaepmanstraat (afgesloten t/m vrijdag 29 mei 2020): Werkzaamheden aan riolering en aanleg van warmtenet. 
  4. Baanhoek 34/61 t/m 106/219 (afgesloten van dinsdag 2 t/m vrijdag 12 juni 2020): Aanleggen van nieuwe leidingen (gas, water en elektra)
  5. Molendijk 110/109 t/m Baanhoek 20/37 (in fases afgesloten t/m vrijdag 10 juli 2020): Aanleg schoonwaterriool en reconstructie van de wegverharding.
  6. Vogelenzang en Valkweg (afgesloten in fases t/m vrijdag 5 juni 2020): In verband met rioleringswerkzaamheden.
  7. Deel Vogelenzang (afgesloten in fases t/m vrijdag 5 juni 2020): Rioleringswerkzaamheden. Afgesloten voor al het verkeer.
  8. Reigerlaan, Roerdompstraat en Kievitlaan (afgesloten t/m vrijdag 26 juni 2020): In verband met aanleg warmtenet.
  9. Karakietstraat, Merelstraat en Rietzangerstraat (afgesloten t/m vrijdag 19 juni 2020): Aanleg warmtenet. 

Wat gebeurt er op diverse plaatsen?
Inspectie en onderhoud speel- en sportplaatsen, openbare verlichting vervangen, sloten schoonmaken, heesters en hagen knippen en scheren, bomen controleren op veiligheid en gezondheid, bomen opkronen, vegen met veegwagen en zwerfvuil verwijderen.