Waterbouwer Van den Herik Sliedrecht viert 75-jarig bestaan

door Hans van der Aa
SLIEDRECHT – Wie in Sliedrecht de naam Van den Herik hoort of leest, denkt direct aan waterbouwbedrijf Van den Herik aan de Industrieweg 24. Dit niet meer weg te denken bedrijf vierde maandag 12 april 2021 haar 75-jarig bestaan. Op bescheiden wijze werd feest gevierd op kantoor, de thuiswerkplek én op de projectlocaties.

Managing Director Jan Huijbers van Van den Herik Sliedrecht poseert vol trots voor het hoofdkantoor aan de Industrieweg. Van den Herik bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de opbouw van het florerende familiebedrijf. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Rotterdamse haven verwoest. Tijdens de wederopbouw moesten veel van de kades en oevers worden hersteld. Jan Hendrik van den Herik werkte daar als steenzetter aan mee. In 1945 nam hij de beslissing om zelfstandig te gaan werken en verschillende steenzetters sloten zich bij hem aan. Op 11 april 1946 schreef Van den Herik zijn bedrijf officieel in. De activiteiten van het bedrijf werden uitgebreid met zink-, rijs- en stortwerk. Daar werden speciale schepen voor aangeschaft. Het familiebedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot een veelzijdig, creatief waterbouwbedrijf.

Activiteiten
Baggeren is een van de hoofdactiviteiten. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd over heel Europa, van Nederland tot Frankrijk en Polen. Deze werkzaamheden vinden niet alleen plaats op binnenwateren, maar ook op zee. De baggeractiviteiten van Van den Herik omvatten onderhoud aan vaarwegen en havens, strandsuppleties en aanwinning van land. Nederland loopt wereldwijd voorop op het gebied van bescherming tegen water. Kust- en oeverwerken vormen ook een hoofdactiviteit, te denken valt hierbij aan onder andere het aanleggen, versterken/verbeteren van dijken, bodem- en oeverbescherming en het maken van kadeconstructies en steigers in (jacht)havens.

Bouwen met natuur
Verder houdt Van den Herik zich bezig met het realiseren, onderhouden of renoveren van waterbouwkundige kunstwerken, zoals sluizen, stuwen, bruggen en hoogwaterkeringen. Verder werkt Van den Herik aan projecten die gericht zijn op verbetering van de natuur in combinatie met waterveiligheid. Bij al deze projecten ligt de focus op duurzaamheid. Waar mogelijk worden materialen gerecycled en reductie van CO2-uitstoot vormt hierbij ook een speerpunt. Natuurontwikkelingsactiviteiten omvatten onder meer het aanleggen van vooroeververdedigingen, natuurvriendelijke oevers en natuureilanden.

Detectie explosieven
Als gevolg van oorlogen bevinden zich op tal van plaatsen nog conventionele explosieven (CE) in de bodem. Van den Herik kwam als waterbouwer vaak in aanraking met deze explosieven die nog in de bodem aanwezig waren. Het opsporen van conventionele explosieven is een van de expertises geworden. Deze detectie vindt zowel op het water als op het land plaats. Er zijn verschillende methoden: oppervlaktedetectie, dieptedetectie en ‘UXOscope-detectie’ voor onder gebouwen. Wanneer CE gevonden en geïdentificeerd zijn, worden deze overgedragen aan de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie).

Herik Groep
Van den Herik heeft een aantal zelfstandig werkende zusterbedrijven in binnen- en buitenland. Enkele hiervan zijn Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., Saricon B.V. en Dianex. Samen vormen zij één concern, de Herik Groep. Deze bedrijven – onderverdeeld in waterbouw, civiele betonbouw en opsporing explosieven – maken gebruik van elkaars kennis en ervaring, waardoor zij elkaar versterken.

Innovatief karakter
Geen waterbouwproject is hetzelfde en ze worden zelden dicht bij huis uitgevoerd. Van den Herik is trots op haar personeel en schrijft daarover: ‘Al onze medewerkers zijn ondernemend, zelfstandig en meertalig opgeleid. Ze worden optimaal begeleid en krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Daardoor is een innovatieve cultuur ontstaan die veel vernieuwende waterbouwkundige technieken en oplossingen heeft voortgebracht.’

2 gedachten over “Waterbouwer Van den Herik Sliedrecht viert 75-jarig bestaan”

  1. Jan, gefeliciteerd met de mooie leeftijd van het bedrijf
    Zo’n superbedrijf gaat zeker richting de honderd jaar.
    Heb goeie herinneringen aan de tijd dat ik ook een klein steentje heb kunnen bijdragen.
    Groet een(inmiddels) achtien jaar gepensioneerde .

Plaats een reactie

*=Verplicht veld