Vragen neergelegd bij griffier voor college na gesprek met voetbalvereniging

SLIEDRECHT – De politieke partijen PRO Sliedrecht en D66 Sliedrecht hebben zogeheten technische vragen (vragen vanuit de raad) neergelegd bij de griffier bestemd voor het College van B & W naar aanleiding van het gesprek donderdagavond 9 mei 2019 bij v.v. Sliedrecht. Dinsdag 14 mei 2019 komt de kwestie aan de orde tijdens een besluitvormende openbare vergadering.

Ook de voetbalvereniging is over de gestelde vragen door de vragenstellers geïnformeerd. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De vragen zijn opgesteld door raadslid Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) en fractievoorzitter René de Munck (D66 Sliedrecht). Zij willen onder meer weten wat de bedragtotalen zijn en voor welk doel, die door de gemeente Sliedrecht aan v.v. Sliedrecht zijn uitgekeerd en/of toegezegd. Vraag is verder welke besluiten van de raad daarvoor de basis zijn. 

Geld
Ook willen ze meer weten over het geld dat de voetbalvereniging jaarlijks krijgt van de gemeente Sliedrecht. “Blijkbaar ontvangt v.v. Sliedrecht op dit moment € 70.000,– per jaar ter dekking van de rente / aflossing van een gesloten lening. Op welk moment en voor welke termijn is dit overeengekomen?”, vragen Venis en De Munck zich af.

Hogere bouwkosten
Er is – z0 is na het gesprek vastgesteld – sprake van een aanzienlijke stijging in de bouwkosten. Dat gaat om stijgingen van 30 tot 40%. “In hoeverre zijn deze stijgingen zichtbaar in de Grex? En hoe verhouden ze zich daartoe?  De veronderstelling is dat wanneer de kosten voor de nieuwbouw van v.v. Sliedrecht hoger zijn, dan mogen we aannemen dat ook de totale realisatie kosten van het omklappen van de velden, de realisatie van Sliedrecht Buiten en het uiteindelijk bouwrijp maken van Stationspark III ook aanzienlijk hoger zullen zijn. Is daar in de Grex rekening meegehouden?”, wordt door de politieke partijen gevraagd.

Uitzingen
Ook willen PRO Sliedrecht en D66 Sliedrecht weten of met v.v. Sliedrecht is gesproken over welke maatregelen (zoals onderhoud en tijdelijke huisvesting) nodig zijn en tegen welke (jaarlijkse) kosten om v.v. Sliedrecht de tijd tot de verhuizing (waarschijnlijk niet eerder dan 2021/2022) te laten uitzingen. “Is met deze kosten rekening gehouden in de Grex?” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld