Vragen CDA na ontdekken dat belangrijk fietspad ontbreekt op kaart

SLIEDRECHT – Door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is dit jaar de ontwerpversie van de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen vastgesteld. Dat ontwerp ligt nog tot en met morgen, donderdag 16 juni 2022, ter inzage. Raadslid Vincent Prins (CDA) viel daarin op dat bij belangrijke routes voor fietsverkeer het fietspad tussen Tolsteeg en Stationsplein ontbreekt en daarom heeft hij woensdag 15 juni 2022 daarover vragen gesteld aan het College van B & W van de gemeente Sliedrecht.

Er staan verschillende Sliedrechtse fietsroutes ingetekend. Vincent Prins: “Het fietspad bij de Parallelweg tussen de Tolsteeg en het Stationsplein ontbreekt. Enkele jaren geleden werden hier meer fietsers geteld dan op het fietspad tussen het Stationsplein en de N482, een fietsroute die wél op de kaart staat ingetekend.” (Kaart Provincie Zuid-Holland)

Bij routes voor alledaags fietsverkeer worden drie uitgangspunten gehanteerd. Ze vormen een verbinding tussen verschillende kernen, met herkenbare herkomsten en bestemmingen, zoals het centrum van een kern of een gebied met veel arbeidsplaatsen én het gaat om de belangrijkste, meest gebruikte routes tussen deze kernen, met een minimaal aantal van 500 fietsers op een werkdag. De Provincie Zuid-Holland wil dat in bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met ‘de instandhouding en zo mogelijk de verbetering’ van het fietsnetwerk.

Vragen
Prins wil onder meer van het college weten hoelang zij al weten dat het fietspad tussen Tolsteeg en Stationsplein volgens de Provincie Zuid-Holland blijkbaar geen waardevolle schakel is in het fietspadennetwerk. “Wat vindt u ervan dat het fietspad tussen Tolsteeg en Stationsplein ontbreekt op het provinciale kaartje met belangrijke fietsroutes?”, vraagt Prins aan het college. Ook wil hij weten of het college het met hem eens is dat de Provincie Zuid-Holland het fietspad tussen Tolsteeg en Stationsplein moet aanwijzen als belangrijke fietsroute. “Zo ja, hoe en wanneer gaat u hierop aandringen? Zo nee, waarom niet?”, schrijft Prins aan het college. Hij wil binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord ontvangen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld