Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Verontwaardiging bij college over slechte communicatie minister

SLIEDRECHT – “Wij zijn tot onze verontwaardiging niet vooraf op de hoogte gebracht door de minister over de publicatie van het voornemen tot vergunningverlening van de directe lozing van GenX. Ook wij hebben dit besluit via de media moeten vernemen. Wij zijn hier zeer ontstemd over, omdat wij vinden dat we als overheden nadrukkelijk moeten samenwerken om de emissies van stoffen als PFOA en GenX zo spoedig mogelijk tot 0 te reduceren. Wij verwachten dan ook vooraf geïnformeerd te worden als belangrijke besluiten met betrekking tot deze stoffen gepubliceerd worden”, schrijft het College van B & W woensdag 15 mei 2019 in de beantwoording van vragen van fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht) over de uitlatingen door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat.  

Aanleiding voor de discussie was een brief aan de Tweede Kamer, die de minister vrijdag 26 april 2019 verstuurde. In die brief geeft zij aan dat het voornemen er is om op korte termijn een Waterwet-vergunning te verlenen aan Chemours Dordrecht voor de directe lozing van GenX en PFOA houdend water op de rivier de Beneden Merwede. Zij noemde dat foutief de Nieuwe Merwede. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

PRO Sliedrecht vindt dit een zeer verkeerd signaal, dat haaks staat op het streven tot nul uitstoot. De illegale directe lozing op de rivier die geconstateerd werd in 2017 lijkt nu beloond te gaan worden door deze minister met een legale vergunning.

Zeer teleurgesteld
Het College van B & W heeft de minister begin mei 2019 een brief ‘op hoge poten’ gestuurd, waarin ‘de verontwaardiging’ duidelijk naar voren komt. College: “Wij hebben als college van de gemeente Sliedrecht de minister een aangetekende brief gestuurd. Daarin hebben wij aangegeven zeer teleurgesteld te zijn dat we vooraf niet op de hoogte zijn gebracht over de publicatie. Ook hebben wij onze ernstige bedenkingen geuit en alvast een zienswijze op de ontwerp-vergunning aangekondigd. De brief is namens Sliedrecht verstuurd, maar de inhoud hebben wij wel vooraf afgestemd met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Voor het opstellen van de zienswijze werken wij samen met de gemeenten en uiteraard met onze adviseur Johan Vollenbroek. Op dit moment kunnen wij nog niet de precieze strekking van de zienswijze aangeven, omdat we de ontwerp-vergunning nog niet kennen en deze eerst moeten beoordelen.

Bestuurlijk in gesprek
De gemeente Sliedrecht is voornemens te starten met het indienen van een zienswijze op basis van een beoordeling van de ontwerp-vergunning. “Afhankelijk van de wijze waarop de minister met onze zienswijze omgaat bepalen wij onze vervolg stappen”, aldus het college. PRO Sliedrecht vroeg ook bij het college hoe zij aankijken tegen een bloedonderzoek naar bloedwaarden met betrekking tot GenX. Het RIVM ziet er niet meteen wat in, maar het Sliedrechtse college wel: “Wij vinden het belangrijk dat er meer informatie beschikbaar komt over GenX en de mogelijke gevolgen daarvan gezien de maatschappelijke onrust die de uitstoot ervan met zich mee brengt. Dergelijke informatie kan bovendien onze argumentatie versterken dat een zo snel mogelijke minimalisering van de uitstoot van deze stof noodzakelijk is voor de gezondheid van onze inwoners. Wij gaan daarom met het RIVM en de andere betrokken overheden bestuurlijk in gesprek om te kijken hoe en in welke vorm meer informatie over GenX uitgewerkt en kan worden gepubliceerd.” Bovendien helpt het in de Europese discussie die momenteel loopt om te bepalen of GenX als zeer zorgwekkende stof (ZZS) aangemerkt moet worden. Momenteel is het nog een potentiele ZZS.

Van groter belang
Adviseur van de gemeente Sliedrecht Johan Vollenbroek heeft volgens het college bevestigd dat er, voor zover bekend, geen onderzoek is gedaan naar GenX en de interactie met andere stoffen. “Daarbij geeft hij aan dat een dergelijk onderzoek voor de situatie in Sliedrecht waarschijnlijk weinig kan betekenen. De resultaten zullen immers vele jaren op zich laten wachten en het is van groter belang dat de emissies van GenX door Chemours op zo kort mogelijke termijn worden geminimaliseerd. Wij onderschrijven dit advies”, antwoordt het college aan De Borst. Een vertegenwoordiging van het Sliedrechtse college is aanwezig bij het debat donderdag 16 mei 2019 in de Tweede Kamer over het onderwerp ‘lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours’.

2 gedachten over “Verontwaardiging bij college over slechte communicatie minister”

  1. Lobby in Den Haag en arrogante Haagse ambtenaren steunen DuPont / Chemours. De enigste manier om dit tegen te gaan is er bovenop zitten. Blijf hier mee doorgaan.

  2. Uit een radio uitzending eerder deze week op NPO 1.. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt onderzoeksgeld te ontvangen van CEFIC, de Europese koepel waarbij chemiebedrijven BASF, Bayer en Dow – DuPont zijn aangesloten. Met dat geld werkt het RIVM aan testmethoden waarmee risicovolle hormoonverstoorders kunnen worden geïdentificeerd. In een eerdere uitzending van Reporter Radio kwam naar voren dat belangengroep CEFIC in Europa een intensieve lobby voerde om een verbod op hormoonverstoorders van tafel te krijgen.

    Wat opvalt is dat het RIVM zeer terughoudend is met het aanpakken van hormoonverstoorders. Terwijl wetenschappers steeds meer bewijs zien van de negatieve effecten op de volksgezondheid, stelt het RIVM dat er bij normaal gebruik van voedsel en gebruiksartikelen geen risico bestaat voor consumenten. Hoogleraar toxicologie Majorie van Duursen (Vrije Universiteit Amsterdam) stelt echter dat we al te veel van deze hormoonverstorende chemicaliën in ons lichaam hebben. “We zijn meer dan over de veilige grens heen.”
    NATUURLIJK ZIET HET RIVM ER NIET METEEN WAT IN.. Tegengestelde belangen !! Ik roep al langer.. schakel het RIVM uit zodra het op dit en vele andere soorten onderzoeken aankomt. Bijvoorbaat is/wordt de uitslag al bekend!!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld