Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Vergoeding voor indirecte medische kosten

SLIEDRECHT / REGIO – Gemeenten in de Drechtsteden hebben budget gekregen van het Rijk om een nieuwe compensatieregeling op te zetten, na de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en Compensatieregeling Eigen Risico (CER). Deze regeling geldt voor mensen met de laagste inkomens en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 ingevoerd.

Naast de vergoeding ‘eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen’ en een vergoeding voor vervoerskosten, is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor extra energiekosten en extra kledingkosten, beddengoed en/of bewassingskosten.

Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra zorgkosten. Vanaf heden kunt u, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, via Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte medische kosten. Bijvoorbeeld een vergoeding voor vervoerkosten omdat u medische behandelingen ondergaat of een vergoeding van de eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen.

Werkwijze
U kunt een vergoeding aanvragen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de norm is afhankelijk van uw situatie. Meer hierover leest u op deze website. Werkwijze Voor het aanvragen van een vergoeding, meldt u zich aan via de Klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toekenningsbeschikking voor twaalf maanden, zodat u tijdens die periode uw declaratie(s) kunt indienen voor de vergoeding van uw keuze.

Budget
Omdat het budget dat de gemeenten hebben gekregen veel lager is dan voorheen, hebben de Drechtsteden besloten het in te zetten voor de groep met de laagste inkomens. Naast de vergoeding voor indirecte medische kosten, kunt u ook op andere manieren ondersteuning aanvragen, zoals Bijzondere Bijstand of de Collectieve Zorgverzekering voor Minima in de Drechtsteden. Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan alleen aan het eind van het jaar.

Meer informatie over de vergoedingen leest u hier bij de veel gestelde vragen over de regeling. U kunt contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier op de website of via telefoonnummer 078-7708910 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur). 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld