‘Veiligheid dijken Rivierengebied verbeterd’

SLIEDRECHT / REGIO – De veiligheid van de rivierdijken in 2015 is verbeterd ten opzichte van 2014. Dat meldt Waterschap Rivierenland dinsdag 19 januari 2016. Volgens het waterschap geldt dit ook voor Sliedrecht en zijn er geen kritieke punten in de veiligheid van de rivierdijken.

Deze conclusie blijkt uit de ‘veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2015’ van Waterschap Rivierenland. (Foto Waterschap Rivierenland)

Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland jaarlijks een beeld van de risico’s ten aanzien van de veiligheid van de 537 kilometer dijken langs de grote rivieren. Volgens het waterschap voldoen meer kilometer dijken aan de normen en worden meer kilometers op dit moment versterkt. De risico’s zijn volgens het waterschap beheersbaar en worden aangepakt.

Rapportage
In de rapportage worden de verschillende risico’s ten aanzien van de dijken in samenhang met elkaar bekeken. Die risico’s zijn onderverdeeld in vier categorieën: Dijken die (nog) niet voldoen aan de normen, risico’s die het afgelopen jaar zijn geconstateerd tijdens inspectierondes over de dijken, de dijkverbeteringsprojecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn en eventuele bijzondere veiligheidsmaatregelen. Dijktrajecten die nog niet voldoen aan de norm, krijgen bij de reguliere inspecties extra aandacht. Voor situaties met hoogwater zijn noodmaatregelen bedacht. De rapportage wordt ter kennis gebracht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, die toezichthouder is.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld