Van der Borg spreker tijdens avond over huiselijk geweld en seksueel misbruik

door Hans van der Aa
SLIEDRECHT – Via de livestream in de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat is maandagavond 16 november 2020 een voorlichtingsavond verzorgd over de impact van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Een van de sprekers tijdens deze avond was waarnemend burgemeester Dirk van der Borg (CDA).

Wnd. burgemeester Van der Borg wees tijdens zijn toespraak op het belang dat er voor huiselijk geweld en seksueel misbruik voortdurend aandacht wordt gevraagd. Hij wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het te beteugelen en – nog beter – om het uit te bannen. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De digitale avond werd verder verzorgd door Esther Veerman (Stichting ‘Kunst uit geweld’), maatschappelijk werker Pieter van Mourik van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en (trauma)predikant Alexander Veerman. Esther Veerman vertelde vanuit haar eigen ervaringen over de gevolgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Van Mourik gaf een uiteenzetting over de taak en rol van Veilig Thuis. Alexander Veerman vertelde tenslotte over de aandacht voor geweld en misbruik wanneer dit in een kerkelijke setting plaatsvindt.

Meldingen
Over het recht op een ‘veilig thuis’ zei Van der Borg: “Iedereen is het erover eens dat elk kind recht heeft op een veilig thuis. Er is veel aandacht voor kinderen in onveilige thuissituaties. Maar ondanks de vele campagnes, interventies, beschikbare kennis en inzet van velen blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. Samen hebben we een verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen in een onveilige situatie te vergroten.” Het aantal meldingen kindermishandeling in Sliedrecht in 2019 kwam uit op een getal van 142. Van der Borg gaf aan dat gemeente Sliedrecht niet het idee heeft, dat er door corona in 2020 meer problemen zijn rondom huiselijk geweld en seksueel misbruik om er aan toe te voegen: “We weten natuurlijk niet wat er nog boven tafel komt.”

Lotgenotengroep
Over de lotgenotengroep vertelde de waarnemend burgemeester: “In samenwerking met het Bonkelaarhuis – ons Sociaal Team – hebben er in 2019 verschillende bijeenkomsten met lotgenoten plaatsgevonden met als doel om ervaringen te delen en bij elkaar kracht en steun te ervaren en van elkaar te leren hoe verder na huiselijk geweld/seksueel misbruik. Als bijeenkomen weer mogelijk is na de coronatijd zal deze groep in samenwerking met het Sociaal Team opnieuw aangeboden worden.”

Hulpverlening
Over de mogelijkheden van hulpverlening schetste Van der Borg het volgende verhaal: “Veiligheid borgen voor alle inwoners in Sliedrecht kunnen we alleen samen. U als inwoners kunt een belangrijke bijdrage leveren en zo nodig samen met de hulpverlening. Hoe moeilijk ook, we nodigen inwoners uit onveiligheid bespreekbaar te maken. Als je dingen ziet of hoort, vraag er eens naar en vraag of je iets kunt betekenen voor je buurvrouw, je buurman, je dochter, een kind… Vraag zo nodig hulp of ondersteuning. In het Bonkelaarhuis werken een aantal medewerkers, die veel ervaring hebben met gezinnen, situaties waar het onveilig is. Samen met de inwoners werken zij toe naar een veilige situatie. Zij kunnen Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid of de Raad voor de Kinderbescherming erbij betrekken als die deskundigheid nodig is. Dit kan allemaal in goed overleg en op basis van vrijwilligheid. Alleen een rechter kan verplichte hulpverlening opleggen, maar de medewerkers zullen zich altijd inspannen om het niet zover te laten komen. Veiligheid is teamwork, het team bestaat uit de inwoners en de hulpverlening. Alleen samen kunnen we het veiliger maken.” Wie de uitzending van de informatieavond – die plaatsvond tijdens de Week voor Kindermishandeling – nog wil terugkijken heeft daarvoor nog twee (!) dagen de mogelijkheid.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld