Uitbreiding warmtenet langs Craijensteijn gaat gepaard met hinder

SLIEDRECHT – Vanaf maandag 10 januari 2022 begint uitvoerder HVC de uitbreiding van warmtenet langs de Craijensteijn. Woensdag 15 en donderdag 16 december 2021 valt bij 1.545 adressen in de omgeving een informatiebrief op de mat valt. Hier en daar gaan bewoners flink hinder ondervinden, doordat bijvoorbeeld parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken altijd (geluid)overlast en ongemak.

Dit is de plattegrond met de route van het warmtenet en de verschillende werkgebieden. (Kaart HVC)

De gemeente Sliedrecht werkt op dit moment aan de reconstructie van de Craijensteijn. “Daarom leggen we nu ook meteen het warmtenet aan. Zo blijft de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt. In opdracht van HVC legt aannemer A. Hak in fases een hoofdleidingnet aan in Craijensteijn van maandag 10 januari tot en met vrijdag 1 juli 2022”, schrijft projectleider Rob Jacobs van HVC Warmte.

Gestuurde boringen
Het grootste deel van de leidingen wordt aangelegd via vier gestuurde boringen. Daarbij wordt een lange aan elkaar gelaste leiding uiteindelijk van punt A, onder de grond door, naar punt B getrokken (zie rode stippellijnen op de plattegrond – red.). Jacobs: “Dat werkt sneller en geeft minder overlast. Door deze werkwijze blijft Craijensteijn  steeds bereikbaar voor het doorgaande verkeer tussen de Parallelweg en Deltalaan. Langs Ambachtsweer, Landskroonweer, Dorlandsweer en Sonate leggen we het warmtenet aan via ‘open ontgraving’. Daarbij graven we sleuven waarin we de leidingen leggen en vervolgens aan elkaar lassen.” Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar blijven en er maximaal één in- en uitrit van de wijk De Weren wordt afgesloten wordt.

Impact
Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft volgens Jacobs een grote impact op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC hebben de bereikbaarheid uitvoerig onderzocht. “Daarbij is uiteraard uitgegaan van de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het  fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen”, aldus Jacobs.

Hieronder volgt per werkgebied wat bewoners volgens HVC Warmte kunnen verwachten.

 • Werkgebied A Locatie Sonate
  Periode maandag 14 februari t/m vrijdag 1 juli 2022. De kruising Rondo / Sonate is in de periode van maandag 14 februari t/m vrijdag 22 april 2022 afgesloten. Vanaf vrijdag 22 april 2022 is één weghelft van Sonate weer bereikbaar voor verkeer. Voor fietsers geldt tijdens de gehele uitvoeringsperiode een korte omleiding via de Haydnstraat.
 • Werkgebied B Locatie kruising Craijensteijn / Ambachtsweer
  Periode maandag 30 mei t/m vrijdag 1 juli 2022. De kruising is afgesloten van maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni 2022 in verband met het uitvoeren van een boring naar werkgebied A. Voor het autoverkeer richting Ambachtsweer, Blijenburghsweer en Reinenweer geldt er een korte omleiding (volg D) via Prinsenweer. Van maandag 10 juni t/m vrijdag 1 juli 2022 worden er nog werkzaamheden uitgevoerd maar is de kruising weer vrij voor het verkeer.
 • Werkgebied C Locatie Landskroonweer
  Periode maandag 9 mei t/m vrijdag 27 mei 2022. De straat is afgesloten ter hoogte van Landskroonweer huisnummers 9 t/m 15 en Ambachtsweer 1 t/m 4 en 15 t/m 20. Het trottoir blijft bereikbaar. Helaas komen de parkeerplaatsen in dit werkgebied tijdelijk te vervallen. De afvalcontainers blijven (mogelijk via een kleine omweg) bereikbaar.
 • Werkgebied D Locatie Landskroonweer
  Periode maandag 18 april t/m vrijdag 6 mei 2022. De straat is afgesloten ter hoogte van Landskroonweer huisnummers 1 t/m 8. Het trottoir blijft bereikbaar. Helaas komen de parkeerplaatsen in dit werkgebied tijdelijk te vervallen. Met de gemeente Sliedrecht worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de afvalcontainers op de hoek Landskroonweer / Dorlandsweer. Mogelijk worden er tijdelijk bovengrondse containers geplaatst.
 • Werkgebied E Locatie Dorlandsweer
  Periode maandag 28 januari t/m vrijdag 15 april 2022. De straat is afgesloten ter hoogte van Dorlandsweer huisnummers 40 t/m 62. Ook de inrit naar de Landskroonweer vanaf Craijensteijn is afgesloten. Het trottoir blijft bereikbaar. Helaas komen de parkeerplaatsen in dit werkgebied tijdelijk te vervallen. Met de gemeente Sliedrecht worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de afvalcontainers op de hoek Landskroonweer / Dorlandsweer. Mogelijk worden er tijdelijk bovengrondse containers geplaatst.
 • Werkgebied F Locatie kruising Craijensteijn / Dorlandsweer
  Periode maandag 14 februari t/m vrijdag 25 maart 2022. De kruising is afgesloten voor al het verkeer. Voor het autoverkeer richting Molshoefweer en Smalweer geldt er een omleiding (Volg A) via Beversweer of Ambachtsweer. Helaas komen de parkeerplaatsen in dit werkgebied tijdelijk te vervallen. Met de gemeente Sliedrecht worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de afvalcontainers op de hoek Landskroonweer / Dorlandsweer. Mogelijk worden er tijdelijk bovengrondse containers geplaatst.
 • Werkgebied G Locatie Craijensteijn / hoofdingang ASVZ
  Periode maandag 10 januari t/m vrijdag 1 april 2022. In het parkje naast de hoofdingang van ASVZ worden twee boringen uitgevoerd. Eén boring naar werkgebied H en de tweede naar werkgebied F. Deze laatste wordt een speciale boring waarbij het nodig is om ook in de nacht werkzaamheden uit te voeren. Direct omwonenden ontvangen hier te zijner tijd nog extra informatie over. De hoofdingang van ASVZ blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Tijdens het laden en lossen van materiaal worden verkeersregelaars ingezet.
 • Werkgebied H Locatie kruising Craijensteijn / Deltalaan
  Periode maandag 31 januari t/m vrijdag 8 april 2022. Op deze locatie wordt een boring uitgevoerd naar werkgebied I en naar werkgebied F. De doorgaande weg van de Deltalaan tot aan de Baanhoek is daarom afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir en fietspad aan de oostzijde van de weg. Voor het autoverkeer richting Baanhoek / Molendijk geldt er een omleiding (Volg A) via Geulstraat en Molendijk richting Baanhoek.
 • Werkgebied I Locatie grasveld Smalweer / Deltalaan
  Periode maandag 4 maart t/m vrijdag 1 april en van maandag 13 juni t/m vrijdag 1 juli Werkzaamheden Op het grasveld wordt er van maandag 4 maart t/m vrijdag 1 april een boring uitgevoerd naar werkgebied H. Van maandag 13 juni t/m vrijdag 1 juli 2022 staan afrondende werkzaamheden gepland en wordt het hele leidingennet getest. Omdat de werklocatie vlak naast twee scholen ligt wordt tijdens de gehele uitvoeringsperiode het werkgebied volledig afgezet met bouwhekken. Met beide scholen worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden. Tijdens het laden en lossen van materiaal worden verkeersregelaars ingezet.

Maatregelen
De bushalte voor de lijn richting Papendrecht wordt tijdelijk verplaatst van station Baanhoek naar de Parallelweg zoals aangegeven op de plattegrond (tijdelijke bushalte). De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en nood-/hulpdiensten. Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar. Een plattegrond van de werkgebieden en omleidingen is als bijlage toegevoegd. De werk- en opslaggebieden van HVC Warmte worden afgezet met bouwhekken. Met verkeersborden op de locatie geven we de tijdelijke verkeersmaatregelen aan. Voor ieders veiligheid vragen we u de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen. Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. HVZ Warmte zet pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen volgens HVC Warmte van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Ongemak en overlast
Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken altijd (geluid)overlast en ongemak. Jacobs: “Dat realiseren wij ons. Aannemer A. Hak en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag jouw ideeën hoe het beter kan. HVC vindt het belangrijk dat direct omwonenden weten wat je kunt verwachten van de aanleg van warmtenet Sliedrecht.” De direct omwonenden van een aantal werkgebieden krijgen te zijner tijd extra informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woning.

Geschiedenis
Sinds 2018 zetten de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC de eerste stappen met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Vanaf maandag 10 januari 2022 begint de uitbreiding van het warmtenet in Craijensteijn.  Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij. Jacobs: “Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht is op weg naar een aardgasvrije gemeente. Het ontwikkelen van een warmtenet is niet eenvoudig en kost tijd. Zo moeten we de meest ideale route in de ondergrond bepalen en kilometers leiding aanleggen in vaak dichtbevolkte gebieden. Daarom voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit.” In de Staatsliedenbuurt is het warmtenet al geruime tijd klaar en afgelopen twee jaar is het warmtenet in de Vogelbuurt en in de Thorbeckelaan aangelegd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld