Twijfels bij politieke partijen over inschatting financiële risico’s

SLIEDRECHT – Met de opbrengsten uit de grondexploitatie van Stationspark3 moet straks Sliedrecht Buiten worden gerealiseerd. Maar een aantal politieke partijen hadden dinsdagavond 14 mei 2019 tijdens de besluitvormende vergadering hun twijfels. De bestemmingsplannen Sliedrecht Buiten en Stationspark 3 zijn nog niet vastgesteld. D66 sprak van een boekhoudkundige beslissing. Fractievoorzitter René de Munck (D66) hekelde wel de geheimhouding rond stukken, waardoor hij niet daaruit kon citeren.

Door afwezigheid van de burgemeester en de plv voorzitter van de raad werd eerst een voorstel aangenomen om Cees Paas de raad te laten voorzitten. Dat was een unaniem besluit, waarna Paas aan de slag kon. Met de ambtsketen om. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De Munck gaf het college zijn steun, vertelde ook dat het nog weleens bijlappen zal worden en dat zijn partij grote moeite heeft met geheime stukken. Uit de beantwoording aan De Munck op eerder gestelde vragen blijkt dat v.v. Sliedrecht zich onterecht zorgen maakt.

Onverwijld concrete stappen
De lokale partij Slydregt.NU juicht bouwen over de spoorlijn toe. De partij heeft echter haar twijfels over de inschatting van de risico’s. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU): “Het is Slydregt.NU bekend dat de in het kader van de plannen noodzakelijke verhuizing van v.v. Sliedrecht al heel lang op zich heeft laten wachten en onverwijld concrete stappen moeten worden genomen. Voorts heeft Slydregt.NU vragen gesteld over de mogelijke bezwaren van belanghebbenden in het bijzonder de eigenaren van de noodzakelijke gronden.”

Meer geld
De exacte bezwaren zijn het college volgens Jongeneel echter niet bekend en er zouden hier allerlei oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Jongeneel: “Het lijkt Slydregt.NU raadzaam dat het college zo snel mogelijk met de belanghebbenden rond de tafel gaat zitten om aard en omvang van de bezwaren vast te stellen en een spoedige realisatie van het plan mogelijk te maken. Slydregt.NU vreest anders dat het plan niet – nagenoeg – budget neutraal kan worden uitgevoerd en de realisatie veel tijd en nog meer geld zal gaan kosten.”

Huidige locatie onbetaalbaar
Het is een onderwerp dat misschien al twintig jaar op de agenda staat, stelde raadslid Rens den Besten (CDA). “En dan gaat het specifiek over de vraag waar en wanneer er een sportcomplex komt dat voldoet? De laatste vijf jaar heb ik van nabij meegemaakt. En nu? Ja, nu ligt de bal voor de aftrap bij ons. Een verplaatsing van de voetbal naar Sliedrecht Buiten is in zicht. En Sliedrecht Buiten is, zover wij het kunnen overzien, de enige betaalbare mogelijkheid. De gronden op de huidige voetbal locatie worden verkocht en met die opbrengsten wordt Sliedrecht Buiten gerealiseerd. En volgens de GREX blijft er dan nog een plus van €166.000 over. Waarom is dit de enige mogelijkheid? Omdat voor ons de voetbal op de huidige locatie houden onbetaalbaar is geworden. Er staan dan namelijk geen opbrengsten tegenover de noodzakelijke realisatie.”

Maximale inspanning
Op dit plan moeten we een klap geven en vandaag is één van die momenten volgens Den Besten dat het kan. Den Besten: “Zijn we dan helemaal onszelf blind aan het staren. Nee, dat is zeker niet het geval. Menig raadslid heeft het gevraagd. Zijn de gronden waar Sliedrecht Buiten op komt nu al in eigendom? Dat is helaas nog niet het geval. En ook de ladder toets moet nog worden uitgevoerd. Vanuit deze positie willen wij dan het college oproepen voor maximale inspanning en creativiteit naar alle betrokkenen.” Den Besten wilde wel weten hoe het zit met een aanvullende bijdrage voor het langer instandhouden van het huidige sportcomplex. Den Besten: “Misschien kan de wethouder daar wat meer over vertellen, daar zijn wij namelijk wel benieuwd naar.” Volgens wethouder Ben van der Plas (PvdA) zegt dat de jaarlijkse financiële steun aan de voetbal de komende jaren wordt voortgezet.

Niet bedreigd
Ook fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht) sprak over nog ‘zoveel onzekerheden’. “In tegenstelling tot de suggestie van enkele raadsleden in de oordeelsvormende raad, biedt dit raadsbesluit geen ruimte om woningbouw te realiseren, zoals door ons ook nadrukkelijk aangegeven in de oordeelsvormende raad, waardoor de agrariërs in de directe omgeving in hun bedrijfsvoering niet worden bedreigd door de realisatie van Sliedrecht Buiten”, sprak raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie). Grondexploitatie Sliedrecht Buiten / Stationspark 3 werd unaniem aangenomen. Er is voor nu zo’n drie miljoen mee gemoeid.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld