‘Toenemende stress bij jongeren in Zuid-Holland Zuid’

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 blijkt dat de cijfers van de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) vergelijkbaar zijn met de landelijke cijfers. Helaas zijn zorgwekkende trends zichtbaar. “Jongeren ervaren meer stress, worden meer gepest en ervaren een minder goede gezondheid ten opzichte van de cijfers van twee jaar geleden”, bericht maandag 3 juni 2024 de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) van de GGD Zuid-Holland Zuid.

De vorige Gezondheidsmonitor Jeugd (2021) vond midden in de coronaperiode plaats, toen veel maatregelen golden die invloed hadden op het welbevinden van jongeren. Het is volgens de DG&J zorgwekkend dat de resultaten sindsdien niet zijn verbeterd. (Stockfoto)

Het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt daalde van 83% in 2019, naar 78% in 2021, naar 76% in 2023.

Stress
Ook is dus stress onder jongeren toegenomen. De belangrijkste oorzaak van stress onder jongeren is school of huiswerk (34%). Ook krijgen jongeren vaak stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen (30%). Daarnaast is het aandeel jongeren dat in de laatste drie maanden op school en/of online werd gepest gestegen van 12% in 2021 naar 18% in 2023.

Inspiratiebijeenkomsten
GGD ZHZ werkt samen met gemeenten en andere instanties in de regio aan de ontwikkeling van regionaal effectief mentaal gezondheidsbeleid voor jongeren (12-27 jaar). De stem van de jongeren zelf wordt daarin actief meegenomen; het regionaal Jongerenparticipatieplatform is actief aan de beleidstafels. Daarnaast organiseert GGD ZHZ dit jaar in samenwerking met onder andere Trimbos en Jong JGZ voor gemeenten en ketenpartners diverse inspiratiebijeenkomsten zoals, ‘Samen werken aan een effectief mentaal gezondheidsbeleid’ en ‘Effectief suïcidepreventiebeleid’.

Andere toenames en alcohol
Het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Dit percentage is gestegen van 8% in 2021 tot 12% in 2023. Jongeren geven aan dat ze door social media gebruik bijvoorbeeld te weinig slapen of hun huiswerk afraffelen. Alarmerend is de toename van het percentage jongeren dat sigaretten of shag rookt. Dit steeg van 4% in 2019 tot 11% in 2023. Het percentage jongeren dat vapet (e-sigaretten rookt) is 9% in 2023. Dat betekent dat het rookgedrag van jongeren sterk is gestegen: 11% van de jongeren rookt en/of vapet nu minstens wekelijks (ten opzichte van 5% in 2019). Uit de cijfers blijkt ook dat het veel effect heeft als ouders hun kinderen verbieden alcohol te drinken voor hun 18e jaar. 40 Procent van de jongeren waarvan de ouders alcohol verbieden drinkt (al dan niet incidenteel) alcohol. Als ouders het niet verbieden drinkt 76% van de jongeren. In tegenstelling tot wat sommige ouders vaak denken heeft het stellen van duidelijke regels dus absoluut effect.

4 gedachten over “‘Toenemende stress bij jongeren in Zuid-Holland Zuid’”

 1. Of, Koos, ze worden systematisch overvraagd. Meer rankings, meer presteren om mee te kunnen komen, een maatschappij die verwacht dat ze straks ‘hoogopgeleid’ zijn, een krimpende beroepsbevolking, waardoor zij meer verantwoordelijkheid hebben voor uw AOW en andere voorzieningen waar ze zélf waarschijnlijk niet meer van zullen genieten. En zo kunnen we nog wel wat dingen verzinnen. Misschien is het gewoon beter om de zorgen van een generatie serieus te nemen en niet, zoals elke generatie voor hen, te klagen over ‘de jonge generatie’. Zoals (volgens sommigen) Aristoteles al heeft gezegd: “De jeugd iswispelturig, snel “gebelgd”, maar ook goedmoedig, toch koppig, eigenwanerig, driftig, opvliegend en lichtgelovig.” U bent dus in goed gezelschap, maar wellicht is het de moeite waard patronen te doorbreken.

 2. De jongeren van tegenwoordig hebben geen enkele weerbaarheid meer om tegenslagen te incasseren, ze raken bij het minste of geringste in de stress en/of in de put.
  Ze zijn door hun ouders kennelijk dusdanig beschermd opgevoed dat ik me afvraag wat er gaat gebeuren met ze als hun ouders er niet meer zijn om de problemen voor ze op te lossen.
  Het lijkt erop dat de babyboomers twee opeenvolgende generaties naar de knoppen hebben geholpen, weliswaar met goede intenties dat hun kinderen het beter zouden hebben dan zij, maar toch.
  “Het beter hebben” zit niet in materialisme of eindeloze vrijheid, maar in voldoende geestelijke bagage hebben om zelf een gelukkig en vervuilend leven op te kunnen bouwen.
  Ik vrees dat het daar aan schort……

 3. Hier wordt je toch doodziek van, jongeren krijgen steeds meer stress, waarvan vraag ik mij af? Ze willen alles maar zo weinig mogelijk moeite doen!! Laat ze eens met elkaar iets ondernemen ipv alles via telefoon of computer!!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld