Japans restaurant Oishi Fusion

Stichting wil in bewonersbelang aanscherping voorgestelde kaders

SLIEDRECHT – Stichting Rivierdijk wijkt niet heeft dinsdag 22 oktober 2019 een brief aan de leden van de gemeenteraad, het College van B & W en Watertoren B.V. geschreven, waarin nogmaals wordt opgeroepen om in het belang van de bewoners van de Rivierdijk de huidige kaders aan te scherpen met betrekking tot de ontwikkeling van het watertorenterrein. 

Dinsdagavond 29 oktober 2019 stelt de gemeenteraad tijdens een besluitvormende vergadering de richtinggevende kaders voor het gebied vast. Eerder sprak de raad al oordeelsvormend over de richtinggevende kaders. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De stichting stuurde maandag 7 oktober 2019 een brief aan de gemeente Sliedrecht. “We zijn als Stichting enerzijds verblijd dat, in de discussie over dit onderwerp regelmatig naar onze brief is gerefereerd. Anderzijds zijn we ongerust, omdat u niet concreet heeft aangegeven de aanvullende kaders mee te zullen wegen. Ook de aanbeveling van de inspreker procesbegeleider participatie Gelinde Groeneveld van Watertoren B.V. stelt ons niet gerust”, schrijft secretaris Henk Kroon van Stichting Rivierdijk wijkt niet. 

Oproep
Groeneveld bracht volgens Kroon het geluid naar voren dat de gemeente geen aanvullende kaders hoeft te stellen en in het kader van het participatieproces alle opties vrij moet houden. Zeg maar een vrij speelveld. Kroon: “Onze brief, die als afschrift ook naar het college is verstuurd, wordt door het college van B & W binnen 90 dagen behandeld. De richtinggevende kaders worden echter al dinsdag 29 oktober 2019 in de gemeenteraadsvergadering vastgesteld. We roepen u nogmaals met klem op om de door ons aangegeven aanvullende kaders expliciet mee te nemen. U behartigt immers de belangen van de bewoners!”

Zorgen
Een goed voorbeeld voor de invulling “Sliedrechtse schaal” van het Watertorenterrein is volgens de stichting de Rietlanden. “Dat is wat anders dan het schrikbeeld van Manhattan aan de Merwede! De omwonenden maken zich echt zorgen en dat hebben we ook in de brief aangegeven. In de gemeenteraadsvergadering is aangegeven dat er geen plan voor het Watertorenterrein is en dat het participatieproces met betrokkenen tot een nieuw gedragen plan moet leiden. Het oude plan is in ieder geval pas recent van de verschillende sites, o.a. die van de gemeente Sliedrecht, afgehaald. U zult begrijpen dat het de bewoners verontrust. U kunt onze onrust wegnemen door concreet gehoor te geven aan onze oproep”, stelt Kroon.

Participatieproces 
In een gezamenlijke brief (d.d. 20 juni 2019) van Watertoren B.V. en de gemeente aan de bewoners is het participatieproces gestart, waarbij volgens de stichting duidelijk is gemaakt dat het initiatief bij Watertoren B.V. ligt. “Ook heeft u in die brief geschreven: “Misschien heeft u hiervan al iets gemerkt” en is er een dag later in het AD een artikel verschenen met de kop: “Nieuwe schetsen voor woningen op terrein Sliedrechtse watertoren”. Waarop werd gedoeld toen in de gezamenlijke brief van de gemeente en Watertoren B.V. geschreven werd: “Misschien heeft u hiervan al iets gemerkt”. Wat hadden wij gemerkt kunnen hebben? Daarna is Watertoren B.V. gesprekken gestart en heeft Watertoren B.V. op 5 oktober jl. een bijeenkomst georganiseerd op het terrein. Daar zijn verschillende geluiden verspreid over de toekomstige plannen. Wij volgen de voortgang en tonen betrokkenheid in de vorm van aanwezigheid bij bijeenkomsten”, somt Kroon op in de brief van dinsdag 22 oktober 2019.

Verwarring gezaaid
De stichting refereert ook aan wat Watertoren B.V. schrijft na afloop, namelijk “we hebben, op basis van alle reacties op 5 oktober en eerdere gesprekken, een participatieplan gemaakt. Hierin staat precies hoe we de participatie willen aanpakken. Dit plan wordt op dit moment nog besproken met de gemeente, na goedkeuring kunnen we dit delen.” De brief van donderdag 20 juni 2019 en de reactie van mevrouw Groeneveld lijkt in ieder geval volgens de Stichting Rivierdijk Wijkt Niet weer tegenstrijdig en roept weer de vraag op “Wanneer is het participatietraject nu gestart of wanneer start het? Is er al een plan of toch niet? Waarom is er al begonnen met de participatie nog voordat het participatieplan is goedgekeurd en openbaar gemaakt. Daarmee is en wordt verwarring gezaaid.”

Oproep
De stichting doet een oproep aan de Sliedrechtse bestuurders. “Maak een concept-participatieplan en stel het vast na en niet zonder afstemming met belanghebbenden, zoals de St. Rivierdijk wijkt niet”, aldus Henk Kroon namens de Stichting Rivierdijk wijkt niet. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld