SGP-CU: ‘Vergeet emotionele waarde raadhuis niet’

SLIEDRECHT – Het is volgens de SGP-CU Sliedrecht jammer dat het themaonderzoek vastgoed nog niet is afgerond. “Naar onze mening is het daarom erg moeilijk nu al beslissingen te nemen over het Raadhuis, de raadzaal, Groen van Prinstererschool, De Valk en De Stoep. Ook de omvang van de kleiner wordende organisatie moet hierin meegenomen worden. Vergeet daarbij ook de emotionele waarde van het Raadhuis niet. Die bestaat niet alleen uit de burgerzaal!”, sprak dinsdagmiddag 30 juni 2015 fractievoorzitter Nico de Jager van de SGP-CU.

Fractievoorzitter van de SGP-CU Sliedrecht Nico de Jager (via eigen foto De Jager)

De partij trok in het betoog over de Kadernota 2016 op dinsdagmiddag 30 juni 2015 een groot aantal laden open: subsidies, bootjeshelling, straatverlichting, Tour de France, rotonde Staatsliedenbuurt, speelvoorzieningen burgerparticipatie, burgerinitiatieven en meer. De woorden vielen allemaal. 

Financiële positie en perspectief
Een aantal ontwikkelingen baart de SGP-CU zorgen. De financiële positie is en blijft niet positief. Ondanks de voorgenomen maatregelen blijft de som van de financiële perspectieven t/m 2019 negatief (-834.000). De Jager: “En ook de opmerking bij de veiligheidsregio (risico dat de bezuiningsmaatregel niet (geheel) wordt gerealiseerd) is zorgwekkend. Wanneer komen we daar nu eens van af? Kortom, een wankel evenwicht. De burap en de begroting dit najaar moeten hier een invulling in gaan geven.”

Thema kostendekking
De opbrengst van de lastenverzwaring precario is een onzekere en, gezien de omvang, een risico in het financieel perspectief. Goed dat het als risico wordt meegenomen in de risicoparagraaf.

Hoge uitstroom
Zorgen zijn er bij de SGP-CU Sliedrecht over de werkgelegenheid. Nico de Jager: “We merken wel op dat de instroom van werkzoekenden in de Drechtseden opmerkelijk hoog is waardoor het succes van de hoge uitstroom teniet gedaan wordt. Graag aandacht daarvoor.”

Helling
De SGP spoorde het college aan om volgend jaar een bootjeshelling te realiseren. “Nu we in 2015 de boot ingegaan zijn met een heuse helling sporen wij het college nog meer aan om dit begin 2016 wel voorelkaar te krijgen.”

Intelligente straatverlichting
Bij het thema ruimte zien wij een informatieportal op het gebied van duurzaamheid verschijnen. Mooie aanvulling op de digitale dienstverlening die begin september dit jaar wordt geïmplementeerd. We volgen de Duurzaamheidsagenda 2014-2018 met aandacht. Daarin wordt ondermeer gesproken over energiebesparing op de openbare verlichting. Heeft het college wel eens gedacht aan toepassing van intelligente straatverlichting?

Collegepartij SGP-CU is tevreden over het college van B & W. “Het motto van het college is gewoon doen. Dat maken ze wel waar. Ze doen gewoon en ze doen het gewoon. Ze gaan de organisatie daar in voor. Ga zo door!”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld