SGP-ChristenUnie wil armoedeprobleem aanpakken en komt met voorstel

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In de strijd tegen armoede komt de SGP-ChristenUnie dinsdag 13 juli 2021 tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 met een voorstel. De Sliedrechtse raadsfractie stelt in een amendement voor om (beginnende) schulden op te kopen en mensen actief te begeleiden. 

Fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie) hoopt op een raadsmeerderheid. Het is dan de bedoeling om vanaf uiterlijk 1 januari 2022 de mogelijkheid aan te bieden. (Foto gemeente Sliedrecht)

Het amendement heet ‘Sliedrechters schuldenvrij en actief’. Ze stellen voor om bij de behandeling van de Kadernota 2022, beslispunt 4 in te stemmen met de opdracht aan het college om in de concept begroting 2022 het een bedrag van 1 miljoen euro op te nemen voor financieel kwetsbare inwoners, zoals besloten door de raad.

Kaders
De fractie van SGP-ChristenUnie geeft de volgende kaders mee. Het opzetten van een revolverend schuldenfonds voor het opkopen van schulden vanaf 1 januari 2022, gecombineerd met training en begeleiding om herhaling te voorkomen (indicatief 400.000 euro). Incidenteel project om mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden (indicatief 400.000 euro) met een looptijd van bijvoorbeeld vier jaar. Incidentele impuls om eenzaamheid onder de financieel kwetsbare inwoners tegen te gaan en participatie te stimuleren. Communicatie, campagnes etc om mensen die strijden tegen armoede en eenzaamheid in beeld te krijgen en uit deze situatie te helpen (indicatief 200.000 euro) en dekking uit Enecogelden.

Definitief besluit
Als toelichting op dit amendement schrijft de fractie: “Vorige kadernota hebben we een motie aangenomen om van de Enecogelden, zo’n 1 miljoen te bestemmen voor financieel kwetsbare inwoners. En aangegeven dat we als raad in 2021 hier een definitief besluit over gaan nemen. Op 21 juni 2021 is de raad geïnformeerd over de consultatie van de diverse organisaties en de mogelijkheden voor concrete invulling. Met dit amendement geven we een kader mee aan het college om in de begroting bovenstaande zaken op te nemen, zodat vanaf 1 januari 2022 gestart kan worden met de uitvoering. De bedragen die genoemd zijn, zijn indicatief en afhankelijk van de verdere uitwerking in de
begroting.”

Problematiek aanpakken
Armoede en (bijkomende) eenzaamheid moet volgens de SGP-ChristenUnie worden bestreden. De vroegsignalering zorgt er volgens hen voor dat deze mensen tijdig in beeld komen. “Door middel van het schuldenfonds kunnen de schulden direct worden overgenomen en een afbetaling worden geregeld, zonder dat de schulden steeds verder oplopen door bijkomende kosten van deurwaarders en boetes etc. Daarnaast is het van belang om niet alleen de schulden op te kopen maar ook structureel werk te maken van de onderliggende problematiek. Verplichte training op gebied van budget beheer, het omgaan met geld, is noodzakelijk.

Armoedebeperkingen
Verder is volgens de SGP-ChristenUnie een inzet op deelname aan de arbeidsmarkt onderdeel van het voorkomen van armoede. “Het idee is om in navolging van de gemeente Molenlanden een participatieproject te starten, zoals: “Jij bent in beeld”. Armoede gaat ook vaak gepaard met eenzaamheid, contributies voor verenigingen kunnen niet worden betaald, op stap gaan is nauwelijks mogelijk. Graag zouden we hier verder in willen zetten met onze verenigingen om ook deze mensen weer de mogelijkheid te geven actief mee te draaien in ons dorp”, schrijft de fractie in het amendement.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld