Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

SGP-ChristenUnie: ‘Noch Yulius, noch de gemeente houdt klachtendossier bij’

SLIEDRECHT – SGP-ChristenUnie Sliedrecht concludeert dat zowel Yulius gevestigd aan de Wilhelminastraat als de gemeente Sliedrecht geen klachtendossier heeft bijgehouden waar het gaat over klachten van inwoners over (vermeende) cliënten van Yulius. Dat blijkt uit antwoorden op vragen die de grootste gemeenteraadsfractie stelde aan het College van B & W. “De SGP-ChristenUnie fractie vindt dat een registratie van klachten niet mag ontbreken en roept het college op om Yulius te vragen deze registratie bij te houden en periodiek hierover te rapporteren.”

De vragen van SGP-ChristenUnie over Yulius zijn gesteld na berichtgeving door o.a. online krant Sliedrecht24 en AD De Dordtenaar over Yulius en reacties die daarop verschenen. De fractie SGP-ChristenUnie heeft daarop vragen gesteld aan het college van B&W. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Via de (sociale) media verschenen er sinds vorige week berichten over overlast op straat door (vermeende) cliënten van Yulius. “Leden van de fractie SGP-ChristenUnie hebben aan meerdere mensen gevraagd om concrete situaties door te geven, met toelichting wanneer en waar dit gemeld was en wat het gevolg was. Slechts een concreet voorbeeld van overlast door een verward persoon hebben we meegekregen, waarvan we inmiddels ook begrepen hebben dat direct actie ondernomen is en de overlast daarmee ook gestopt is. Als fractie hebben we vorige week het college vragen gesteld om meer te weten te komen over de situatie. Is er daadwerkelijk sprake van toenemende overlast en is daar een verklaring voor te vinden?” Maandag 10 augustus 2020 kreeg de SGP-ChristenUnie antwoorden op de gestelde vragen. Het is belangrijk om bij onveilige situaties altijd te melden: bij Yulius, bij de gemeente of, indien nodig, bij de politie. Samen moeten we zorgen om veilig samen te kunnen leven.” De gemeente Sliedrecht heeft een zorgplicht én zet zich in voor een veilige woonomgeving voor ál haar inwoners. Tot voor kort waren er volgens de SGP-ChristenUnie bij de gemeente niet veel klachten bekend.

Meer overleg
Yulius geeft volgens de SGP-ChristenUnie aan dat klachten die uit de wijk binnenkomen direct opgepakt worden, door bijvoorbeeld met bewoners in gesprek te gaan. “Uit de beantwoording van het college blijkt dat er geen signalen bekend waren dat de overlast als gevolg van de recente wijzigingen toe- of afgenomen was. Als er klachten gemeld worden, worden die direct doorgespeeld naar Yulius volgens het college. Onze fractie heeft ook gevraagd hoe het contact loopt tussen Yulius en de gemeente. Dat contact is goed, zegt het college. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zal er op meer regelmatige basis overleg gaan plaatsvinden. Dit vinden wij een goede zaak. Hiermee laat het college zien dat signalen vanuit ons dorp serieus worden genomen en dat het college er ook wat mee doet! Zoals in de media al is aangegeven, wil Yulius zelf ook actief overleg voeren met omwonenden, in samenwerking met de gemeente en de wijkagenten. Ook dat juichen wij van harte toe. De gemeente kan niet alle problemen oplossen. Samenleven betekent ook dat samen gezocht moet worden naar een veilige oplossing voor iedereen”, aldus de SGP-ChristenUnie. 

Onwaarschijnlijk
“Spreken we hier over een storm in een glas water?”, vroeg de SGP-ChristenUnie zich af. Klachten van inwoners moeten serieus genomen worden, vindt de fractie. “En dat laat het college ook zien. Toch constateren we ook dat de situatie op de sociale media gemakkelijk opgeklopt kan worden. En dan hebben we het natuurlijk niet over de mensen die directe klachten ervaren. We zien verschillende mensen op nieuwsberichten reageren, tot en met mensen in de Krommestoep toe, die ’s nachts herrie in de stoep hadden en dit in verband brengen met Yulius. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk”, aldus de SGP-ChristenUnie. Ook de vergelijking die gemaakt wordt met een zogenaamde Forensische Psychiatrische instelling, strookt volgens hen niet met de situatie in Sliedrecht. SGP-ChristenUnie: “Zaken die niet goed gaan moeten eerlijk benoemd worden, maar laten we de discussie alstublieft zuiver houden. Stoken, stigmatiseren en onjuistheden vermelden dragen niet bij aan het oplossen van het echte probleem en dragen ook zeker niet bij aan een veilig en gezond Sliedrecht!”

Nauwelijks belangstelling
De gemeenteraad werd geïnformeerd over de wijzigingen die bij Yulius zouden plaatsvinden. Ook omwonenden! Uit de ontvangen antwoorden blijkt volgens de SGP-ChristenUnie dat er voor de komst van het centrum voor Spoedeisende Psychiatrie twee informatieavonden voor hen zijn georganiseerd, namelijk op 19 november 2019 en 19 december 2018. Daar kwamen slechts vijf mensen op af. SGP-ChristenUnie: “Alle bewoners, 710 adressen!, van de direct omliggende straten zijn daarvoor uitgenodigd, namelijk die van de Zuiderstraat, Wilhelminastraat, Rijshoutstraat, van den Houte Willemsplein, Westerstraat, Prins Hendrikstraat, Molendijk, Middenstraat, Kleindiepstraat, Kerkstraat, Kerkbuurt, Julianastraat, Havenstraat, Emmastraat, Dwarsstraat, Dr. Langeveldplein, De Klopstraat, A.W. de Landgraafstraat. Op de avonden is informatie verstrekt over de verbouwing en de visie achter het nieuwe centrum voor Spoedeisende Psychiatrie. In de huidige situatie heeft kliniek De Gantel nog één open afdeling, de andere afdelingen zijn semi-gesloten of gesloten. Het lijkt er dus op dat iedereen op de hoogte had kunnen zijn van de huidige situatie, en dat Yulius hier actief de buurt heeft proberen te betrekken.” 

1 gedachte over “SGP-ChristenUnie: ‘Noch Yulius, noch de gemeente houdt klachtendossier bij’”

 1. Dit is precies zoals ik mij politiek voor begin te stellen:

  Eerst vaststellen: er worden geen klachten bijgehouden door Yullius en door de Gemeente. Dus eigenlijk weet je dan niets. Dan vaststellen dat dat het goed is dat dat wel gaat gebeuren….geweldig. Wij hebben het voor elkaar. Daarna meer contact tussen gemeente en Yullius, dat is een bonus. Opgelost?

  Nee, nog niet. Alle mensen zijn uitgenodigd toen het 2018 ging gebeuren. Maar enkele verschenen. Wat stond er in die uitnodiging? Iets van, toelichting op uitbreiding? Of werden er ook voorbeelden van mogelijk toekomstige misstanden genoemd? Hoe dat nu ging in Dordrecht, waarom die overplaatsing? En konden al die mensen kiezen? Waarschijnlijk niet. En dat weet men. Bovendien ga je uit van een verantwoord besluit door de gemeente en dat tenminste klachten worden bijgehouden.

  Nog erger: uiteindelijk blijkt het, zonder er echt ingedoken te zijn (loop eens naar de kapper op de hoek of zo) eigenlijk niks voor te stellen. Gewoon een social media gedoe. Onzin dus. Niet meer doen hoor mensen!!! Wij als gemeente gaan nu ook klachten noteren dus wij zijn goed bezig!!

  Ik ben het eens met het feit dat we met zijn allen moeten samenleven maar dit zijn geen antwoorden. Dit is minachting en hierdoor raakt men de interesse in de politiek kwijt.

  Communiceer toch eens normaal en open…..anders wordt het alleen maar erger.

  In dit geval gewoon: ‘wij betreuren het dat de Gemeente noch Yullius iets logisch als klachten bijhouden niet hebben gedaan. Wij hebben dan ook afgesproken, nee geëist, dat vanaf heden dat wel gebeurt. Maandelijks vragen we het komende halfjaar de klachten op en kijken gezamenlijk, met de gemeenteraad, waar we kunnen verbeteren. Daarbij betreuren wij ook, dat wij, als raad, hier niet eerder actie op genomen hebben gezien de onrust die is ontstaan. Wij zetten in op verbetering.’

Plaats een reactie

*=Verplicht veld