Serviceorganisatie Jeugd ZHZ krijgt begroting voor volgend jaar niet rond

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Serviceorganisatie Jeugd ZHZ krijgt de begroting niet rond en doet een beroep op de tien gemeenten in de regio, waaronder Sliedrecht. Dat blijkt donderdag 19 november 2020 uit een brief die een week geleden is gestuurd aan de gemeente. “De begroting 2021 is gebaseerd op prijsniveau 2021. De eind doelstelling van het financieel kader van € 100 miljoen is op prijsniveau 2019. De belangrijkste oorzaak van de verwachte begrotingsoverschrijding van € 11,6 miljoen is het niet kunnen realiseren van de beoogde kostenreductie op zo’n korte termijn”, schrijft het dagelijksbestuurd van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. 

De gemeenteraden word in het schrijven gevraagd om vóór 12 februari 2021 hun zienswijze uit te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging.

Begroting 2021-2024
Uit de eerste en tweede bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik verder doorgroeit in 2020. Er wordt alleen een begrotingswijziging voorgesteld voor het jaar 2021. Wel is er meerjarig aangegeven wat de impact op de begroting is bij een jaar opschuiven van de maatregelen uit het financieel kader. “De verwachte kostenontwikkeling 2020 is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie. Er wordt nog een risico gelopen op verdere tariefsverhoging. De overige regio’s wensen de tarieven namelijk fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio hier ook in mee moet gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln. Deze post wordt niet in de begroting verwerkt”, staat in de brief van de dienst. Naar aanleiding van de uittreding van Leerdam en Zederik is de begroting van de Serviceorganisatie verlaagd met het aandeel van deze gemeenten. Daar staat tijdelijk een afnemende dekking uit de reserve frictiekosten tegenover. De Serviceorganisatie kan deze verdere verlaging van de begroting niet opvangen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld