Rechtbank stelt door Chemours aangevoerde beroepsgronden ongegrond

DEN HAAG / SLIEDRECHT – De rechtbank in Den Haag heeft naar aanleiding van een door chemiebedrijf Chemours ingesteld beroep en de overige stand van zaken in het dossier Chemours – DuPont over een last onder dwangsom indirecte lozing PFOA geoordeeld dat alle door Chemours aangevoerde beroepsgronden ongegrond zijn verklaard, met uitzondering van die gericht tegen de hoogte van de dwangsom. Die dwangsom was vastgesteld op € 250.000,– per overtreding. De rechtbank matigt de hoogte van de dwangsom ambtshalve tot € 125.000,– per overtreding.

Van principieel belang in de uitspraak is dat de rechtbank tot de conclusie komt dat de indirecte lozing van PFOA niet door Chemours is aangevraagd, niet is vergund en daarom een overtreding vormt waartegen handhavend kan (en in beginsel ook: moet) worden opgetreden. Tegen deze uitspraak staat gedurende zes weken hoger beroep open. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De gedeputeerden Adri Bom-Lemstra (CDA) van Gezond en veilig (o.a. milieu, bodem) en Floor Vermeulen (VVD) van Vergunningverlening lieten dit vrijdag 4 december 2020 aan de fracties van Provinciale Staten van Zuid-Holland per brief weten. 

Uitspraak 
Kort de voorgeschiedenis. In 2018 is namens Gedeputeerde Staten aan Chemours een last onder dwangsom opgelegd gericht op het beëindigen van de toen geconstateerde onvergunde indirecte lozing van met PFOA verontreinigd afvalwater. Later is de last onder dwangsom ingetrokken, omdat er de laatste anderhalf jaar geen overtredingen zijn geconstateerd. “Door Chemours is eerder beroep ingesteld tegen de last onder dwangsom inzake de lozing van PFOA en de zeven daaropvolgende invorderingsbesluiten. De intrekking van de last onder dwangsom heeft als zodanig geen gevolgen voor dit beroep gehad, omdat Chemours er nog belang bij had dat hierop werd beslist, gezien onder meer de dwangsommen die op grond van deze last zijn verbeurd”, berichten de twee gedeputeerden. 

Lopende vergunningenprocedures
Dan is er nog de planning om te komen tot drie aparte revisievergunningen voor de installaties van Chemours, DuPont en Performance Materials Netherlands B.V. (Dow). “Conform de meest recente planning was het streven om de ontwerpbeschikkingen voor de drie inrichtingen in december 2020 te kunnen publiceren. Vanwege de complexiteit die gepaard gaat met het ontvlechten van de huidige vergunning is dat niet haalbaar gebleken. De meeste vertraging wordt veroorzaakt doordat de ingediende geluidsrapporten nog niet voldoende zijn gebleken om de juiste voorschriften te kunnen opstellen en om goed te kunnen toetsen aan de gemeentelijke geluidszone”, schrijven de gedeputeerden. Ook de samenloop van verschillende vergunningaanvragen, de lopende beroepsprocedures en uitgebreide adviezen van overheidspartners leiden tot vertraging bij de afronding. De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) verwacht nu dat de drie ontwerpbeschikkingen in het voorjaar 2021 kunnen worden gepubliceerd.

Nog niet onherroepelijk
DCMR nam kort voor de zomer een definitief besluit op de aanvraag van Chemours voor diverse aanpassingen aan de waterzuivering. Gedeputeerden: “Het op dezelfde locatie gevestigde DuPont heeft hiertegen beroep ingesteld. Het bedrijf is van mening dat in de voorschriften met betrekking tot de indirecte lozing een onjuist meetpunt is voorgeschreven. Er is door DuPont geen voorlopige voorziening aangevraagd zodat de vergunning gelijktijdig met de verleende bouwvergunning eind september 2020 ongewijzigd in werking is getreden.” Vanwege het ingestelde beroep is de vergunning echter nog niet onherroepelijk.

Aansprakelijkstelling 
De gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Dordrecht hebben de bedrijven Chemours en DuPont in 2019 gezamenlijk aansprakelijk gesteld voor mogelijke financiële schade door verontreiniging met o.a. PFOA veroorzaakt door deze bedrijven. “Omdat niet is uitgesloten dat de provincie in de toekomst extra kosten moeten maken als gevolg van genoemde verontreinigingen of anderszins schade lijdt, hebben Gedeputeerde Staten in november 2020 besloten om Chemours en DuPont aansprakelijk te stellen voor eventuele schade”, stellen de gedeputeerden. 

3 gedachten over “Rechtbank stelt door Chemours aangevoerde beroepsgronden ongegrond”

  1. Het wordt tijd dat er stevig wordt ingegrepen tegen deze lozingen cq bedrijven.

    Ik neem aan dat deze rechters ook kinderen en kleinkinderen hebben waar ze een toekomst voor willen?

    Ook het personeel in deze fabrieken gaan soms dood aan onbekende ziektes en als er dan naar een medisch dossier gevraagd wordt dan is dat opeens zoek.( Zelf meegemaakt met een broer van mij).

  2. Ze promoten zich nog zeker wel als het beste jongetje van de klas Arie, alleen trappen de rechters etc. er kennelijk niet meer in! Dat kan ook niet als je de consequenties van het gedrag van dat beste jongetje van de klas uiteindelijk ziet. Daar kun je niet meer omheen!

  3. Door de uitspraak van de Rechtbank blijkt dat de tijden veranderd zijn. Toen de werkgroep Derde Merwedehaven ging procederen tegen de vergunningen van Du Pont verloren we elke procedure. Het bedrijf promote zich toen als het beste jongetje van de klas. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. De provincie loopt niet meer aan de leiband van Du Pont. Het is inmiddels opgedeeld in drie bedrijven. Dat zal niet komen omdat het zo geweldig gaat, of is men bezig het risico van aanspraleijkheid te verdelen? Trouwens, staat Chemours nog onder verscherpt toezicht? en hoe kritisch is de Burenraad nog? Daar blijkt weinig van op hun site

Plaats een reactie

*=Verplicht veld