Oishi Fusion
VeiligGoed

Reageren op Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem mogelijk

SLIEDRECHT – Wie dat wil kan vanaf vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 reageren op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Daarin staat welke alternatieven en milieuaspecten worden onderzocht. Ook wordt de aanpak van het vervolgonderzoek beschreven.

Met de Verkenning kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar oplossingen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op het deel van de A15 Papendrecht – Gorinchem. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In november 2020 worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen daarin vragen stellen over de verkenning. Tijdens de bijeenkomst maandag 2 november 2020 wordt een korte presentatie gegeven waarna vragen gesteld kunnen worden. dinsdag 10 november 2020 is er een digitaal vragenuur zonder presentatie vooraf. Belangstellenden kunnen zich hier online aanmelden. 

Locaties ter inzage
De documenten zijn van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 hier online digitaal te bekijken. Daar staat ook hoe je kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Fysiek liggen de documenten ter inzage op de volgende locaties (alleen op afspraak en volgens geldende Coronaregels):
· Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300 (tel. 14 078);
· Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11 (tel. 14 0184);
· Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184);
· Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1 (tel. 14 0183);
· Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag (tel 070 – 456 89 99).

MIRT-verkenning
De A15 is een belangrijke verbinding voor het transport tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht – Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht – Gorinchem relatief veel ongelukken. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.

Milieueffectrapport
De eerste fase van de Verkenning heeft drie oplossingsrichtingen opgeleverd die verder worden onderzocht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan deze alternatieven en de manier waarop de effecten hiervan op thema’s als leefomgeving, bodem, landschap en geluid worden onderzocht. Dit resulteert in een milieueffectrapport. De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de m.e.r. procedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief. De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt alle ingediende reacties mee bij de verdere besluitvorming over de resultaten van de Verkenning. Iedereen die heeft gereageerd wordt geïnformeerd over het vervolg zegt Rijkswaterstaat.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld