Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Raad wil miljoenen in uitbreiding begraafplaats steken en komt met voorstellen

SLIEDRECHT – De neuzen stonden, met hier en daar wat op- en aanmerkingen na, dinsdagavond 23 juni 2020 redelijk dezelfde kant op van de gemeenteraadsleden toen het ging over de uitbreiding van de begraafplaats. Wel was de vraag of voor 20 of 30 jaar moet worden geïnvesteerd en kwam de fasering van de aanleg aan de orde. Kosten worden door het college geraamd op  bijna € 5,5 miljoen. De politieke partijen vinden dat de kosten voor begraven wel betaalbaar moet blijven. Er zijn meerdere politieke partijen, die de Eneco-gelden willen aanwenden voor financiering van de uitbreiding begraafplaats. 

Namens het CDA voerde burgerraadslid Joop de Vries het woord dinsdagavond. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24) 

Sinds 1885 wordt aan de Thorbeckelaan begraven. Het CDA Sliedrecht is vanaf het begin voorstander geweest van uitbreiding van de begraafplaats. Door de uitbreiding wordt de capaciteit gewaarborgd voor de komende vijftien tot twintig jaar. Voor het beheerdersonderkomen is een fors bedrag van € 1.500.000,– gemoeid. “Wij vinden dat het huidige verblijft niet meer aan de eisen voldoet en dus vervangen moet worden. Is het mogelijk dat door een afzonderlijke aanbesteding het bedrag lager zal uitvallen?”, sprak burgerraadslid Joop de Vries (CDA). Het CDA vindt wel dat het betaalbaar moet blijven voor zowel de particuliere als algemene graven. Geld zou eigenlijk moeten komen uit een potje ‘nieuw beleid’. Volgens PRO Sliedrecht is hier geen sprake van ‘nieuw beleid’. 

Enecogelden
Sliedrecht heeft volgens Slydregt.NU een begraafplaats om trots op te zijn. “In alle jaargetijden ziet de begraafplaats er goed verzorgd uit en is het fijne plek om je dierbaren te herdenken. Slydregt.NU vindt dat een goed onderhouden begraafplaats wel iets mag kosten, want het dient een algemeen nut. Het college vraagt aan de raad een investeringskrediet van € 5.402.357,- om de capaciteit van de begraafplaats uit te breiden. Het college heeft een evenwichtige verdeling tussen directe lasten voor de inwoners en directe lasten voor de begroting van de gemeente gemaakt. Ook Slydregt.NU is geschrokken van de hoogte van de tarieven die de Sliedrechters moeten gaan betalen voor een graf in 2026 en zijn daarom blij dat het college dit ook ziet en dit wil compenseren met de Eneco-gelden. Wij zien de Eneco-gelden liever hier naartoe gaan dan naar de bodemloze put van het energieakkoord”, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU).

Elitaire mensen
Ook D66 noemt het een goed plan dat op tafel is gelegd door het college. Fractievoorzitter René de Munck (D66): “Er is draagvlak voor bij de bevolking. Het plan is goed gepresenteerd, kosten toen € 8,3 miljoen. Nu komt het college met € 5,4  miljoen. Het college heeft dus bezuinigingen gevonden. Als we nu voor dertig jaar kiezen, gaan we naar € 6,7 miljoen. Ik voel daar wel voor. Waar we wel mee zitten, is de stijging van de grafrechten. Dat mag aanzienlijk lager zijn dan nu voorgesteld. Wat bedoelt de wethouder met het stukje toekomstige tarieven?” Voorzitter Cees Paas vond het een technische vraag en die moet schriftelijk worden gesteld. De Munck vervolgde zijn speech: ” ‘Nieuw beleid’ is niet bedoeld om hier voor de begraafplaats te gebruiken. Dat geld is ergens anders voor bedoeld. Ik stel voor om de gelden te gebruiken voor de Eneco-gelden. Daar voorkom je mee dat de tarieven onnodig hoog worden. Wie kan dit betalen? Straks alleen voor elitaire mensen? We worden zo de duurste gemeente van Nederland!”

Vergankelijkheid leven
“Memento mori, een spreuk die je bij de entree van een begraafplaats vaak tegenkomt. Vrij vertaald vertaald ‘Denk aan de dag dat je moet sterven’. Dat is de afgelopen weken verschillende keren door mijn hoofd gegaan in de voorbereiding op het raadsvoorstel uitbreiding begraafplaats”, sprak raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie), die refereerde dat al eerder is gesproken over de noodzakelijke uitbreiding aan de Thorbeckelaan. Visser: “We bereiden ons er op voor dat er voor ons ruimte is om te kunnen worden begraven. Een gedachte, die ik eerlijk gezegd vaak voor me uitschuif. maar de agenda van vanavond en de nabije toekomst dwint ons om er over na te denken. Na te denken over vergankelijkheid van het leven. De mogelijkheid is er en blijft er als we dit voorstel straks aannemen , om begraven te kunnen worden in Sliedrecht.” Vanuit de achtergrond van Visser een belangrijk punt, zo vertelde hij. “Onze overtuiging is dat het leven na dit aardse leven niet ophoudt en dat we weer zullen opstaan. Hoewel we daar verschillend over denken, waarderen we als fractie SGP-ChristenUnie de respectvolle wijze, waarop we in deze raad de noodzakelijke uitbreiding tot nu toe met elkaar hebben kunnen voorbereiden”, aldus Visser.


Kosten
De voorgestelde fasering lijkt de SGP-ChristenUnie logisch. Visser: “Maar is het risico groot dat de kosten van later realiseren veel hoger zijn dan nu mee nemen in de hele ontwikkeling? We zijn het van harte eens met de opmerking van het college een dekking van de uitbreiding van de begraafplaats uitsluitend door middel van een stijging van de tarieven niet gepast is, gelet op de tariefstijging. Als fractie vn SGP-ChristenUnie vinden we dat begraven voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar moet blijven.”

Beste oplossing
Fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA) ging nog even terug naar de mogelijkheden van begraven die aan bod zijn gekomen. Huijzer: “Het uiterlijk van de begraafplaats ondergaat veranderingen zowel binnen als buiten het terrein. We hopen dat het terugkomt in net zo’n groen jasje. De geplande investering is de beste oplossing. Wij gaan u zeker niet houden aan de honderd procent kostendekking. De Eneco-miljoenen zie ik niet om gaten te vullen. Daar zie ik wel mogelijkheden om een beroep op de Eneco-miljoenen.”

Eigen keuze
Fractie Geduld-2.0 vindt het een goed plan. “De begraafplaats een bijzondere plaats. Kiezen voor begraven is wel een eigen keuze. Ik zit even met de vraag dat we dit met de hele gemeenschap moeten gaan betalen. Ik ben van mening dat dat niet zo zou moeten zijn”, sprak fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0). Hij was nog niet toe aan ‘geld halen uit Eneco-gelden’ net zoals uit ‘nieuw beleid’. Joop de Vries sprak dat ‘begraven een zorgplicht van de gemeente is’. “Vandaar dat de begraafplaats een bijzondere plaats is in de wet”, aldus De Vries in een reactie. Raadslid Jan Visser wees op de urnenmuur en dat de begraafplaats een ‘bredere maatschappelijke functie’ heeft. De VVD vindt dat ook geen sprake is van ‘nieuw beleid’.

 
Tekst gaat verder onder afbeelding.
(Kaart gemeente Sliedrecht)

 
Voorbereidingen 
Verantwoordelijk wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Werken en project begraafplaats kwam daarna aan het woord en beantwoordde vragen van de raad. Er moet op zeven locaties worden uitgebreid. “Bij locatie zeven zijn de aanpassinen zo drastisch. De Goeman Borgesiusweg omleggen, het verleggen van het stamriool en aanpak watergang. We gaan ook de voorbereidingen doen voor ‘zeven’. Als het voor graven geschikt moet worden, dan drukken de kosten op termijn op de kosten begraafplaats. We willen de kosten dus wat uitsmeren”, lichtte Spek toe. ‘Zeven’ wil Spek niet laten vallen, maar in een andere fase. De watergang houdt het water bij de begraafplaats zelf op peil. “Zeven wordt fasegewijs voorbereid”, meldde Spek nogmaals. Om geld jaarlijks te reserveren voor optie zeven wilde Spek nog niet praten. 
 
Potjes en lasten
Over de dekkingen en de tarieven vertelde Spek dat daar binnen de begroting naar is gekeken. Sepk”De kaders die u ons gegeven heeft, daar moesten wij een dekking zoeken. We hebben geen reservering voor de begraafplaats. We moesten dus zoeken naar geld. Daarbij is ook gekeken naar het potje ‘nieuw beleid’ e.d. We blokkeren in juni 2020 niet alles wat op ons afkomt en zoeken naar ruimte in de lopende begroting. Daardoor kunnen we tarieven dempen en andere zaken doen. We denken dat we een goede mix hebben kunnen vinden door potjes niet uit te putten en de maximale prijsstijging niet aan de inwoners hoeven door te rekenen.” Spek verzekerde het karakter van de begraafplaats in stand te houden. Dinsdag 30 juni 2020 komt het voorstel op verzoek van Geduld-2.0 als debatstuk terug in de besluitvormende vergadering. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld