Raad hoort meer over wat het college komende tijd gaat uitvoeren

SLIEDRECHT –  Het zomerreces eindigt voor de gemeenteraad vooralsnog eind augustus 2022. Het CollegeWerkProgramma (CWP) staat voor dinsdag 30 augustus 2022 geagendeerd. Vanaf 18.00 uur bespreekt het college samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie wat de komende bestuursperiode op de agenda staat om te realiseren. De locatie is nog niet bekendgemaakt. Niet bekend is of de samenkomst openbaar is.

Het College van B & W van de gemeente Sliedrecht. (Foto gemeente Sliedrecht)

Na een gezamenlijke start met wat te eten en te drinken volgt een introductie door het college ter inleiding op het gesprek dat gaat volgen. Daarin lichten ze hun visie toe op wat ze de komende jaren te doen hebben en wat volgens hen prioriteit heeft, waar dilemma’s ontstaan en waar kansen liggen. Daarna gaan de aanwezigen in deelsessies in gesprek aan de hand van de kernopgaven uit Koers 2030. “Wat ons betreft is het een belangrijke gesprek dat ons allemaal helpt om van een hoofdlijnenakkoord tot een concreet en breed gedragen werkprogramma te komen. Dat betekent dat we in de bestuursperiode 2022-2026 stappen moeten zetten, voorbereidingen moeten treffen en keuzes moeten maken. Deels met direct resultaat, maar vaak ook om op langere termijn de vruchten te kunnen plukken”, schrijft het college in het CWP.

Niet te voorkomen
Het college neemt al een voorsprongetje op eventuele vragen uit de raad. Het kan aan de slag en wil dat ook. Het lijste van wat er moet gaan gebeuren, is lang. Niet te lang? “Laat er bovendien geen misverstand over bestaan dat de ambities fors zijn. We willen de gemeente uitbreiden met 25%. Dit gaat impact hebben op Sliedrecht en haar inwoners. Sliedrecht gaat een ‘verbouwing’ tegemoet met herstructurering, transformatie en uitbreiding. Fysiek en sociaal. Overlast is niet altijd te voorkomen, maar er is ook veel voldoening als de plannen slagen. Er komen meer huizen beschikbaar, de bereikbaarheid is versterkt, net als het ondernemersklimaat, aantrekkelijke groene buitenruimtes zijn toegevoegd die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten, wijken en buurten zijn verduurzaamd, zichtbaar opgeknapt en kennen een veerkrachtige sociale structuur, kansenongelijkheid en armoede is aangepakt, etc. Resultaten waar we, als we de ambities waar weten te maken, echt trots op kunnen zijn”, schrijft het college.

Ingrijpende besluiten
Financieel gaan de kosten voor de baten uit. Het college zegt daarover: “Wat ons betreft zijn deze investeringen noodzakelijk om Sliedrecht toekomstbestendig te houden. De wooncrisis, het klimaat, de vergrijzing, toenemende kansenongelijkheid, oorlog in Oekraïne, corona: er liggen grote opgaven, in onzekere tijden, die vereisen dat we van Sliedrecht een sterke, aantrekkelijke en veerkrachtige gemeente maken. Die noodzaak leidt ertoe dat er ingrijpende besluiten moeten worden genomen.” Een verbouwing heeft volgens het college nu eenmaal impact. “Dat vraagt van ons als college en raad dat we koersvast zijn, met de flexibiliteit om in te spelen op de steeds veranderende omstandigheden en behoeften. En vooral ook in samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de regio”, legt het college in het CWP uit.

Kansen verzilveren
“De komende periode hebben wij de taak met deze opgaven aan de slag te gaan. Om stappen te zetten richting 2030, maar ook om nu al kansen te verzilveren en zichtbare resultaten te boeken. De komende vier jaar liggen er genoeg mogelijkheden om dat te doen. Sliedrecht heeft namelijk veel goeds te bieden”, aldus het college. Koers 2030 vormt voor het college de inhoudelijke basis. Momenteel voert het college al gesprekken met stakeholders uit Sliedrecht en dat zetten ze de komende tijd door. Ook de ambtelijke organisatie is aan de slag met input voor het CWP. De komende periode worden naast de sessie met de gemeenteraad momenten belegd om van gedachte te wisselen met de inwoners. In september wordt een concept CWP gemaakt. Doel is deze documenten begin oktober af te ronden en aan de gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld