PRO Sliedrecht stelt college vragen over waterveilig bouwen

SLIEDRECHT – Ruim een jaar geleden trokken de waterschappen al aan de bel over waterveilig en toekomstbestendig bouwen. Bouwen op plaatsen waar dat kan, maar ook verstandig is. Nu er een regionale krant over schreef, was dat voor de lokale partij PRO Sliedrecht aanleiding om er aanvullende vragen over te stellen aan het College van B & W. “Vele vragen over bouwen in het Groene Hart inmiddels steeds meer aangemoedigd door een meerderheid van onze gemeenteraad”, stelt raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht), die het college ook verwijst naar het ‘ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’.

Na bestudering van de kaart en het lezen van de stukken stelde raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) de vragen. (Foto PRO Sliedrecht)

Vragen
Pauw schrijft aan het college: “Gemakshalve gaan wij er vanuit dat u al lang bekend bent met de Waterveilig Bouwen plannen van het kabinet.” “Hebben wij de kaart goed genoeg te lezen om te kunnen concluderen dat op het bij ons bekende plangebied van Sliedrecht Noord de volgende typeringen van toepassing zijn. “Ja mits en Nee Tenzij.”?, vraagt Pauw zich af. Hij vraagt als dat zo is of het college dan kan aangeven wat de gevolgen zijn voor de plannen in Sliedrecht Noord. Pauw: “Indien dit zo is, heeft dit dan gevolgen voor het tijdspad van een akkoord van de bouwers van Sliedrecht Noord? In uw laatste antwoord gaf u de datum 1 juli 2024 door.” De lokale politieke partij wil ook weten of er meer gevolgen zijn voor de ontwikkeling binnen de gemeente Sliedrecht of zijn te verwachten. “Is de aanleg van een warmtenet onder de rivier een ontwikkeling, zoals hier beschreven door het kabinet?’, vraagt Pauw.

5 gedachten over “PRO Sliedrecht stelt college vragen over waterveilig bouwen”

  1. De onderwerpen die Timo Pauw aan de orde brengt zijn belangrijk voor de hele gemeenteraad en zijn zonder meer noodzakelijk om daar nu aandacht aan te besteden. Als deze onderwerpen weer afgedaan worden “met een kwestie van tijd” dan wordt dit ook aan de kant geschoven en lijken college en collegepartijen zich niet te realiseren dat deze onderwerpen erg belangrijk zijn.

  2. Noord is een vreselijk oord, kaal , koud, wind etc!! Zelfs voor koeien een hard bestaan. Vergeet dit vreselijke plan. Ook geen flyover de gevolgen zijn niet te overzien, wateroverlast, druklast , vervuilend, herrie, natuur verstorend Als je bouwen wil, als dat de grootst haalbare vreugde is voor de b&w, maak dan bv een tunnel zoals bij wijngaarden en doe er nog 1 extra halverwege. Ook n fietstunnel., bij station. Achter station is ook reeds een weg. Ruim voldoende met nog 2 rijksweg afslagen. Dan komt er ook geen extra sluipverkeer via Bleskensgraaf n3.

  3. Ontzettend veel insprekers en twee oppositiepartijen komen met vele argumenten na eigen onderzoek. Intussen scharen de niet onderzoekende raadsleden van de collegepartijen zich achter de standpunten van de partijen. Wellicht, al luisterend en kijkend naar de vragen van oppositie en inwoners en naar het financiële plaatje en het inleveren van de leefbaarheid, heeft men zelf toch andere ideeën maar dat staat het ‘systeem’ niet toe. Regeren is een stuk gemakkelijker als men stemvee creëert.

    Zou, specifiek voor een dergelijke GROTE operatie, het niet veel democratischer zijn als tenminste 90% van de raadsleden akkoord moet gaan tijdens een anonieme stemming? Gewoon: op basis van onderzoek op alle vlakken.

    Wellicht dat dan de voorgangers van die partijen, CDA, SGP/CU en VVD niet allemaal in bijna dezelfde woorden aangeven dat ze iets snappen en de zorgen begrijpen maar dat men met echte doordachte argumenten komt.

  4. In Sliedrecht Noord zou je ook kunnen denken aan drijvende wo ingen / bebouwing. Woningen / gebouwen met eigen energie voorziening. Geen dure bouwrijp maken en geen heiwerk. Alleen wegenaanleg voor bereikbaarheid en voor aanleg waterleiding net

  5. Op het Watertorenterrein gaat er ook in het water gebouwd worden..dit zal al definitief zijn ?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld