PRO Sliedrecht krijgt nul op rekest op nieuwe vragen over toegankelijkheid

SLIEDRECHT – Het College van B & W is geenszins van plan om de opgang naar de Kerkbuurt langs Scapino en muziekcafé The Moonshine aan te passen. Eerst niet na een motie van D66 Sliedrecht en PRO Sliedrecht. Nu ook niet na weer vragen van raadslid Maria Stam (PRO Sliedrecht). Ze heeft in feite nul op rekest gekregen. 

De opgang zoals deze nu is aan de kop van de Kerkbuurt / Stationsweg. Het college komt in de beantwoording vervolgens met een stortvloed aan argumenten, de overwegingen, die een rol speelden bij het uiteindelijke ontwerp. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Stam vroeg het college onder meer of zij het met PRO Sliedrecht eens dat door het aanpassen van alleen – een deel van – de onderste trap aan de kant van Scapino, dus waar nu het “blok” ligt, het gevaar van afsnijden/racen door fietsers en skateboarders wegvalt (de bovenste trap blijft dan immers intact), de ondernemer geen ruimte voor tafels in hoeft te leveren, maar het voor de mindervalide doelgroep toch mogelijk is om plaats te nemen op het terras. “Nee, omdat de door u gesuggereerde oplossing in de praktijk zowel technisch problematisch is als diverse nadelen bevat. De toegankelijkheid van de winkelstraat én de terrassen is bij de herinrichting van de pleinen een nadrukkelijk aandachtspunt geweest”, schrijft het college, dat verwijst naar de beeldvormende vergadering van september 2019. Toen is dat al expliciet aan de raad gemeld, inclusief de afwegingen die daarbij speelden omtrent o.a. de hellingshoek van het dijktalud en de beschikbare ruimte voor terrassen.

Opsomming argumenten
Het college somt vervolgens in de beantwoording overwegingen op, die een rol hebben gespeeld bij het uiteindelijke ontwerp. Dat waren:

  • De hellingbaan c.q. het trottoir ter hoogte van The Moonshine was in de oude situatie reeds voor de meeste mindervaliden te stijl om goed te kunnen gebruiken (waarmee het dus ook niet voldeed aan de toegankelijkheidsnormen) en tegelijkertijd een overlast gevende route door (brom)fietsers, skaters en dergelijke, met gevaar voor de terrasbediening en bezoekers.
  • Het oude terras van The Moonshine lag deels op vlonders met hoogteverschillen en voor een deel op het schuin aflopende straatwerk. Daardoor was het terras niet bruikbaar voor de meeste mindervaliden. Om een goed bruikbaar terras te creëren was het nodig het terras van The Moonshine vlak te leggen. Daarmee werd het reeds bestaande hoogteverschil echter verder vergroot. Als aan dit nieuwe terras weer hellingbanen  zouden worden toegevoegd met een hellingsgraad conform de toegankelijkheidsnormen, krijgen die een onhaalbare lengte (circa 22,5 meter bij Scapino en circa 14 meter bij TUI). Er is daarom bewust gekozen om het terrasgedeelte dat nu wordt uitgebaat door The Moonshine toegankelijk te maken met enkele traptreden.
  • De oude looproute liep langs de gevel van de panden. Daardoor was het niet mogelijk om toekomstige horecagelegenheden (panden TUI/Scapino) een buitenterras te bieden, terwijl het wel een wens was van de raad om het plein voor zoveel mogelijk ondernemers als terrasruimte beschikbaar te laten zijn.
  • In de nieuwe situatie is het terrasgedeelte bij The Moonshine voor sommige mindervaliden alleen met hulp bereikbaar, maar daar staat tegenover dat het gehele plein per saldo meer ruimte voor horeca oplevert die wél toegankelijk is voor mindervaliden. In elk geval kan elke mindervalide gebruik maken van de functie horeca op het vernieuwde plein. In het uiteindelijke ontwerp is er namelijk voor gekozen om het plein zo in te richten dat er zoveel mogelijk functies en zoveel mogelijk ruimte voor elke functie beschikbaar komt. Zo is er ten opzichte van de oude situatie meer ruimte voor mindervaliden om de Kerkbuurt te bereiken via de Stationsweg-zijde en is er in potentie veel meer terrasruimte (ook voor mindervaliden), zeker als in de toekomst bijv. ook de panden van nu Scapino en TUI als horeca zouden worden gebruikt. Deze panden zijn uitstekend bereikbaar voor mensen met een beperking.

Tegemoetkomen ondernemer
“Ten aanzien van de door u gesuggereerde aanpassing geldt dus dat dit technisch niet mogelijk is binnen de geldende normen: ter overbrugging van 90cm hoogteverschil is een hellingbaan van ca. 22,5 meter nodig tussen de entree van The Moonshine en de entree van Scapino, terwijl de afstand tussen beide entrees 15 meter bedraagt. Zoals hierboven uiteengezet gaat een dergelijke hellingbaan als obstakel sowieso ten koste van de toegankelijkheid van én potentiële terrasruimte bij Scapino, en zou een hellingbaan conform de normen bovendien alsnog ook ten koste moeten gaan van terrasruimte bij The Moonshine”, legt het college uit in de beantwoording aan Stam. Ten slotte merkt het college op dat in het gesprek over de toegankelijkheid van het plein en de panden rondom door de betreffende ondernemers is aangegeven dat zij alleszins altijd bereid zijn om mindervaliden bij te staan om – ondanks eventuele toegankelijkheidsobstakels – alsnog de terrassen en panden te kunnen bereiken, uiteraard ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheidsnorm. 

1 gedachte over “PRO Sliedrecht krijgt nul op rekest op nieuwe vragen over toegankelijkheid”

  1. Kijkend naar de oude stukken in Sliedrecht24 kwam er geen antwoord, na doorvragen plotseling een antwoord: ‘voor skaters te gevaarlijk’ en nu dit epistel. Duidelijk verhaal maar als je er drie keer over doet om steeds weer extra redenen te vinden dan gaat dat (opnieuw) ten koste van de geloofwaardigheid.

    Wellicht volgt er nog een artikel 39 vraag waaruit blijkt dat er met enkele bedrijven gekozen is voor deze oplossing. Zou zomaar kunnen toch? Zeg dat gewoon. Daar ben je wethouder voor. Niet om drie keer andere redenen te geven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld