PRO Sliedrecht en PvdA voorstander natuurbegraven

SLIEDRECHT – Het college voorziet een einde aan de capaciteit van de algemene begraafplaats. De gemeenteraad van Sliedrecht nam dinsdagavond 24 januari 2017 een besluit. Het college werd door PRO Sliedrecht in een motie opgeroepen in de haalbaarheidsstudie en de maatschappelijke discussie de vraag te laten beantwoorden of bij de inrichting van de nieuwe begraafplaats, dan wel in samenhang daarmee, ruimte kan worden gereserveerd voor de mogelijkheid tot natuurbegraven. De PvdA steunt het idee. Wethouder Dijkstra nam de motie over, waarna PRO Sliedrecht de motie terugnam. De raad stemde unaniem voor het collegebesluit.

Natuurbegraven zou dan de volgende uitgangspunten moeten bevatten: het creëren van nieuwe en het stimuleren van bestaande natuur, het minimaal belasten van het milieu en aandacht voor de kringloopgedachte. PRO Sliedrecht sluit realisatie op termijn ten noorden van de spoorlijn niet uit, al zal dat intern nog tot discussie kunnen leiden. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De begraafplaats is niet zo maar een plaats in Sliedrecht. Een plaats om naar toe te gaan, te herdenken en te gedenken. Het CDA is voor het zolang mogelijk in stand houden van de huidige begraafplaats. “Volgens het CDA is nog niet uitputtend genoeg gekeken naar de huidige locatie. Er kan een moment komen dat het echt op is. We vinden het daarom goed dat gekeken wordt naar een tweede begraafplaats. Kosten voor begraven moeten voor iedereen betaalbaar blijven. Een maatschappelijk discussie is goed. Het gaat niet om zo maar een plek in Sliedrecht”, stelde fractievoorzitter Ton Spek (CDA). De PvdA is blij het dempen van de watergang te schrappen. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA): “Al legt dat wel extra druk, want we kopen vijf jaar minder tijd. De PvdA verwacht dat het college verder kijkt. Voor de PvdA zijn alle vormen van begraven bespreekbaar.”

Ten noorden van spoorlijn
PRO Sliedrecht-raadslid Peter de Borst begon onder meer over bovengronds begraven. “Meerdere fracties hebben hier naar gevraagd en we horen graag wat er mogelijk is. Mocht er een nieuwe begraafplaats komen met het kiezen van mogelijkheden van begraven.” “In de schoonheid van de natuur”, was de titel van een motie die PRO Sliedrecht. Voor ‘natuurbegraven’ zie ik een locatie ten noorden van de spoorlijn sprak Van Rees. “Gaat PRO Sliedrecht daar ook mee instemmen.” De Borst: “Daar hebben we 30.000 vierkante meter voor nodig. Dan zullen ook plaatsen worden onderzocht gelegen in ‘het groene hart’ en dit wordt bekeken. Dan zal PRO Sliedrecht de interne discussie weer gaat voeren.” Geen moeite dan met enige bebouwing van de spoorlijn vroeg Van Rees. De Borst: “Die discussie gaan we nog voeren.” Van Rees kon toezeggen de motie te steunen, omdat PRO Sliedrecht over de eigen schaduw springt. 

Motie teruggenomen
Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) zegde toe dat alles wordt onderzocht. Over natuurbegraven sprak Dijkstra: “In het haalbaarheidsonderzoek zal het algemeen zijn en bij een goede locatie gaan we verder op de details in.” De Borst: “Omdat we gaan opbouwen uit het niets, kan dit worden meegenomen. Dan zeggen we straks niet, hadden we het maar onderzocht. Andere gemeenten zijn ook met natuurbegraven bezig.” Jan Visser (SGP-ChristenUnie) wilde weten of de motie mogelijk overbodig was. De Borst: “Als de wethouder wil toezeggen, dan wil ik dat van de wethouder weten of hij deze overneemt.” Dijkstra was vanzins om de motie van PRO Sliedrecht over te nemen. “Nemen we hem mee in de onderzoeken.” Visser vond de motie overbodig. Ook Alexander Kieft (VVD) vond de woorden van Dijkstra voldoende. ‘Houd hem aan, trek hem in’, aldus Kieft. CDA vond het overbodig. PRO Sliedrecht trok de motie in.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld