PRO Sliedrecht bijt zich vast in omgevingsvergunning voor Het Buurtschap

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij PRO Sliedrecht heeft woensdag 5 oktober 2022 opnieuw vragen gesteld aan het College van B & W over de afgegeven omgevingsvergunning voor plangebied Het Buurtschap, gelegen aan de zuidkant in de wijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West.

Volgens PRO Sliedrecht is het maar zeer de vraag of deze wel had mogen worden verstrekt. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) heeft er zich ondertussen in vastgebeten. Het is de derde keer dat hij (vervolg)vragen stelt. (Foto gemeente Sliedrecht)

Pauw wil onder meer weten of het college ten tijde van het verstrekken van de vergunning op de hoogte was van het feit dat het ministerie / de rijksoverheid de normen aangaande het bouwen op PFOA vervulde grond ging aanscherpen. En als dat zo is, wil hij horen of het mogelijk was op basis van deze toekomstige norm de vergunning te weigeren.

Memo
Het raadslid wil ook horen of er een afweging is gemaakt of de grond moest worden gesaneerd en eventuele uitkomsten. Pauw: “In de memo van het RIVM van 21 april 2021 (dat hij meestuurde met de vragen – red.) staat de door u omschreven norm ( 60 microgram/kg) omschreven als ‘Deze humane risicogrenzen zijn alleen van toepassing als één van de stoffen PFOS, PFOA of GenX wordt aangetroffen in bodem of
grondwater.’ Is ten behoeve van de vergunning op alle drie de stoffen gemeten? De vergunning heeft het alleen over PFOA.”

Risicogrenzen
In hetzelfde memo staat op pagina 12: ‘Met betrekking tot ontwikkeling van kennis op het gebied van risico’s van PFAS in grond en grondwater worden de volgende adviezen gegeven: Het betreft deze adviezen: Ga na of PFAS opgenomen kunnen worden in de Risicotoolboxgrondwater. Dit instrument maakt een functiegerichte risicobeoordelingen mogelijk van het grondwater. Dit geeft invulling aan het handelingsperspectief bij overschrijding van de Interventiewaarde; Leid risicogrenzen af voor andere PFAS dan PFOS, PFOA en GenX in bodem en grondwater. Bijvoorbeeld als onderdeel van de pilots in het kader van de te ontwikkelingen algemene methodiek opkomende stoffen in bodem; Evalueer de huidige humane risicogrenzen voor bodem na een periode van één of twee jaar. PFAS staan als stofgroep in de belangstelling en daardoor komt veel nieuwe informatie beschikbaar over bijvoorbeeld opname van PFAS in eetbare gewassen. Op basis van deze nieuwe informatie kunnen de risicogrenzen binnen afzienbare tijd verbeterd worden.’ “Zijn deze adviezen van het RIVM door u gebruikt en opgevolgd bij de beoordeling van de Omgevingsvergunning?”, vraagt Pauw aan het college, die inmiddels heeft meegedeeld de nieuwe vragen uiterlijk woensdag 19 oktober 2022 te beantwoorden.

3 gedachten over “PRO Sliedrecht bijt zich vast in omgevingsvergunning voor Het Buurtschap”

  1. De vergunning is verleend. Ze zijn begonnen met de werkzaamheden.
    Meneer kan beter zich druk maken om andere zaken.

  2. Timo. Voor mij is duidelijk dat de gemeente bezig is met prestige en zeer zeker niet met gezondheidsaspecten. Ga vooral door met je goede en overwogen vragen. En laten we allemaal vanuit onze positie de druk opvoeren om te komen tot ander, eerlijker en gezonder beleid. Dààr hebben wij wel wat aan. Poeha gedoe helemaal niks…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld