Presentatie van Groenbeleidsplan 2021 tot 2025 aan gemeenteraad

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft een Groenbeleidsplan gemaakt voor de jaren ‘2021 tot 2025’. “Groen zorgt voor een prettige omgeving om in te leven maar doet veel meer. Het draagt bij aan de gezondheid, het zorgt voor een hogere waarde van huizen en gebouwen, het verhoogt de waarde van de natuur, het geeft verkoeling bij hitte en het helpt bij aan de waterhuishouding”, schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte. De presentatie is gepland voor de online beeldvormende vergadering van maandag 15 maart 2021 vanaf 21.15 uur, te volgen via de website van de gemeente Sliedrecht.

Bomen langs de Adriaan Volkersingel. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Volgens Spek moet het nog groener in Sliedrecht en ‘minder steen en asfalt’. “Door Sliedrecht loopt binnenkort een deel van het groenste fietsnetwerk van Nederland. Elk jaar worden er meer bomen geplant dan dat er gekapt worden en Sliedrecht wordt steeds groener door Operatie Steenbreek en de groene daken. En daar gaan we de komende jaren mee door. Want groen is van levensbelang voor Sliedrechters. Zij houden van groen en waarderen ons groen”, bericht Spek in zijn voorwoord van het Groenbeleidsplan, dat 66 pagina’s telt. Daarin veel foto’s waarbij wijken en straten worden beschreven hoe ze nu zijn en wat het toekomstbeeld is. 

Aanpassing noodzakelijk
De gemeente Sliedrecht schrijft dat een nieuw groenbeleidsplan nodig was. “Het oude groenbeleidsplan uit 2015 voldoet niet meer volledig aan de huidige behoefte van de gemeente en van bewoners. Als het gaat om de ontwikkeling en het behouden van het groen in de gemeente zijn in de afgelopen jaren nieuwe ambities en doelstellingen benoemd. Deze zijn medebepalend voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het geven van meer ruimte voor wateropvang of klimaatadaptatie of inwonerparticipatie, waar de gemeente veel belang aan hecht en waar ook in de Omgevingswet veel nadruk op ligt. Daarnaast gaan inwoners de waarde van de groene leefomgeving steeds meer inzien en neemt de belangstelling voor het groen toe. Dat leidt tot een toename van bewonersvragen over de leefomgeving. De gemeente wil die vragen graag goed, transparant en eenduidig kunnen beantwoorden. Daar moet dit groenbeleidsplan handvatten voor bieden”, licht de gemeente toe.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld