Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Plan voor windmolens bij Sliedrecht valt niet goed bij aantal politieke partijen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Tijdens het bespreken van de conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) is dinsdagavond 15 september 2020 duidelijk geworden dat een aantal politieke partijen windmolens bij Sliedrecht niet ziet zitten. De raad kwam in de raadzaal De Lockhorst in partycentrum De Lockhorst bij elkaar voor een oordeelsvormende vergadering. De discussie over de RES duurde in de raad bijna twee uur, waardoor andere agendapunten in de knel kwamen en zijn doorgeschoven.

Géén goed idee
Door de hele RES heen wordt gesproken over haalbaarheid en betaalbaarheid. “Voor het CDA zijn zonnepanelen op grote daken kansrijker dan windmolens in de polder. Wij zien een meerwaarde in zonnepanelen op braakliggende terreinen. Daar liggen kansen voor meer biodiversiteit. De Universiteit van Wageningen schrijft dat zonneparken kunnen bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit. Over de haalbaarheid van windmolens is het CDA terughoudend. Windmolens aan de overkant van de Merwede vinden we géén goed idee. Daar krijgen inwoners van Sliedrecht overlast van. Bovendien kunnen windmolens een belemmering vormen voor toekomstige plannen voor woningbouw. Het college heeft net een plan gemaakt voor 1250 huizen ten noorden van de spoorlijn. Het CDA begrijpt niet dat er een zoekgebied is voor windmolens bij de Kweldamweg”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA). Voor zijn partij is het noodzakelijk dat wordt toegewerkt naar een betaalbaar energiesysteem voor alle inwoners. Prins: “Zonder betaalbaarheid krijgen we geen draagvlak.”

Haalbaar zijn
PvdA Sliedrecht kan zich op de hoofdlijnen vinden in de reactie op de RES. “Je moet ook het lef hebben een keer daadwerkelijk te beginnen en dat doen we gelukkig ook in Sliedrecht. Dat gaat soms met tegenslag gepaard, omdat de uitvoering ons soms voor verrassingen plaatst. We hoeven daarom ook weer niet het hardst lopende jongetje m/v van de klas te zijn. Belangrijk is dat we vasthouden aan het financiële kader dat de transitie voor iedereen haalbaar moet zijn en blijven. En dat alles in volledige transparantie en samenspraak met de betrokken bewoners wordt gedaan. Dat laatste kan en moet veel beter. Waarbij wij, in tegenstelling tot de klimaat ontkenners, wel de noodzaak inzien om deze transitie uit te voeren. En daarbij moeten er keuzes gemaakt worden. Grote keuzes”, sprak fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA), die als kritische noot noemde de regionale kosten en baten kritisch.

Grote bedenkingen
Lokale partij Slydregt.NU reageerde fel. Fractievoorzitter Mark Jongeneel: “Niet de ongekozen Drechtraad en bestuur bepalen de Sliedrechtse opgave. Daarmee wordt de lokale democratie buitenspel gezet. Bij zulke grote en ingrijpende besluiten hoor je de Sliedrechter te betrekken op een open en transparante wijze. Geef Sliedrechters een stem en laat ze meepraten en geef ze een podium om hun zorgen te uiten. Zonder draagvlak komt de energietransitie nooit van de grond. Draagvlak is belangrijk het college mag dit niet uit het oog verliezen daarom zal Slydregt.NU daarop blijven hameren.” Slydregt.NU vertelde grote bedenkingen te hebben of de RES wel de juiste oplossing is. “De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig  gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio”, aldus Jongeneel.  

Prijzen
Merkwaardig genoeg zijn volgens Jongeneel in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Jongeneel: “Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale is gewoon een collectieve cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op ‘veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven’. Slydregt.NU wil geen windmolens en zonneweiden op Sliedrechts grondgebied. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Wij zijn tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie.”

2 gedachten over “Plan voor windmolens bij Sliedrecht valt niet goed bij aantal politieke partijen”

  1. Het is dat ze woonhuizen willen realiseren, anders had een gedeelte van de politiek het wel zien zitten om er windmolens neer te zetten.

  2. Sinds wanneer maakt Sliedrecht zich druk om Horizonvervuiling? Dan kun je inderdaad beter nog een reclamezuil neerzetten die ‘s nachts hele woonwijken in het zonnetje zet…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld