Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

OPOPS zegt dat het weer aan alle eisen Onderwijsinspectie voldoet

PAPENDRECHT / SLIEDRECHT – Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS) zegt vrijdag 30 augustus 2019 dat het voldoende ruimte krijgt van Onderwijsinspectie en klaar is voor de toekomst. Onlangs constateerde de Onderwijsinspectie bij OPOPS dat de stichting er goed voor staat en weer aan alle eisen die worden gesteld voldoet.

De stichting verzorgt primair onderwijs op negen openbare basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht. Interim bestuursmanager Jan Paul ten Brink en Joke Reuwer, voorzitter van het toezichthoudend bestuur en beoogd voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht, zeggen met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 

Kwaliteitsverbetering
OPOPS is druk bezig het imago weer op te poetsen. Het afgelopen jaar is volgens hen hard gewerkt aan herstel en verbetering. “Het bestuur heeft samen met het (gedeeltelijk nieuwe) directieberaad slagkracht aan de dag gelegd en heeft in relatief korte tijd flinke veranderingen en verbeteringen op bestuursniveau doorgevoerd. Door goed te overleggen, door transparant te zijn en door besluitvaardig optreden, zitten alle gremia op één lijn en is er breed draagvlak voor de ingezette herstelmaatregelen, zowel op bestuurs-als op schoolniveau”, schrijft de Onderwijsinspectie. Reuwer reageert: “Een prachtig en krachtig resultaat dat vertrouwen biedt voor de toekomst. Waarbij de professionele en constructieve samenwerking binnen het directieteam voor de inspectie het vertrouwen gaf dat OPOPS de ontwikkelingen zal continueren. Hulde voor iedereen!” 

Raad van Toezicht en nieuwe bestuurder
Alle negen scholen van OPOPS hebben inmiddels een eigen directeur gekregen. Per 1 januari 2020 kiest de stichting daarnaast voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model, waarbij bestuur en toezicht worden gescheiden. De bestuurder is dan eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en de Raad van Toezicht ziet daar op toe. Vóór de zomer zijn leden voor de nieuwe Raad van Toezicht geworven, binnenkort gaat de stichting op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Financieel
De stichting heeft het afgelopen jaar de financiële huishouding op orde gebracht. “Alle scholen lopen daarbij inmiddels weer helemaal in de pas. De scholen die het meest buiten de lijnen kleurden, hebben moeten inleveren. Op de Viermaster heeft dat er bijvoorbeeld toe geleid dat de school het uit de hand gelopen extra aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid helaas heeft moeten normaliseren. Niet iedereen was daar blij mee, maar je kunt niet structureel boven je stand leven!”, aldus Ten Brink.

Extra aandacht en zorg
Alle OPOPS-scholen bieden volgens Ten Brink en Reuwer kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen die de scholen bezoeken. Er is volgens hen op iedere school extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. En ook voor de leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben, is extra aandacht en zorg. Ten Brink en Reuwer laten weten: “Onze tweehonderd enthousiaste juffen en meesters staan iedere dag klaar om het beste onderwijs te verzorgen aan de 2000 leerlingen die onze scholen bezoeken! Wij verwachten dat het openbaar onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht verder zal groeien.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld