Openbaar fractiespecialistenoverleg over ruimtelijke vernieuwing

SLIEDRECHT – De wethouders Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte en Duurzaamheid en Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Gemeentelijk Vastgoed zeggen in de afgelopen maanden een aantal interessante stappen te hebben gezet om de ruimtelijke vernieuwing van idee naar plan en van tekentafel richting uitvoering te brengen. Stappen gericht op extra woningbouw, hogere ruimtelijke kwaliteit, duurzame ontwikkeling en betere bereikbaarheid en verbindingen. Maandag 4 oktober 2021 is er een openbaar fractiespecialistenoverleg programma ruimtelijke vernieuwing in de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 van 19.30 – 21.00 uur.

Tijdens het fractiespecialistenoverleg wordt meer duidelijk over de (vernieuwings)plannen voor het dorp. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De wethouders willen de gemeenteraad hierover verder bijpraten en de reacties horen van de politieke partijen. Na dit te hebben aangehoord, wordt een raadsvoorstel voorbereid. In november 2021 komt dit dan voor besluitvorming in de raad. Op de agenda staat:

  1. De werkwijze van het Programma ruimtelijke vernieuwing en de waarborgen uit het Rekenkameradvies over ‘grote projecten’.
  2. Toelichting op het Masterplan Sliedrecht door stedenbouwkundig adviseur Palmbout.
  3. Eerste reacties van de fractiespecialisten.
  4. Welke onderdelen en welke besluiten bevat het raadsvoorstel Programma ruimtelijke vernieuwing op hoofdlijnen?

In het fractiespecialistenoverleg van begin mei 2021 informeerden de wethouders de fractiespecialisten over de ruimtelijke ontwikkelopgave en is de samenhang van besluitvorming rondom de Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie (RES) en het Programma ruimtelijke vernieuwing. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld